Urakkansa päättäneen hallituksen yhtenä kärkihankkeena on ollut julkisten palvelujen digitalisointi. Ministeriöt ja kunnat sekä virastot ja laitokset ovat tarttuneet haasteeseen sankoin joukoin. Palveluja on digitalisoitu ja kansalaisten mahdollisuus hoitaa asioita sähköisesti on parantunut merkittävästi.

Palvelujen painopisteen siirtäminen digitaalisiin kanaviin vaatii huomattavaa muutosta organisaatioiden rakenteissa sekä tavoissa toimia. Samalla uudet digipalvelut ovat tuoneet uudet haasteet tehokkaalle ja läpinäkyvälle ohjelmistokehitykselle. Uusien palvelujen kehittäminen on vaativien projektien ja kokonaisuuksien hallintaa, jonka täytyy olla myös kustannustehokasta ja ketterää.

Ohjelmistotuotanto kuin autojen valmistus tehtaalla

Modernin digitaalisen kehittämisen ydin nojaa automaatioon, virtualisaatioon ja fiksuihin työkaluvalintoihin. Nykyaikainen ohjelmistotuotanto tapahtuu samankaltaisesti kuin esimerkiksi autojen valmistus Uudenkaupungin tehtaalla, jossa autot rakennetaan vaihe vaiheelta automaattisesti robottien hallinnoimilla automaattilinjastoilla. Valmistusta myös valvotaan ja monitoroidaan jatkuvasti, jotta virheet ja tuotannon pullonkaulat voidaan välttää.

computer_code

Samoin “ohjelmistotehtaassa” jokaisen vaiheen pitäisi olla automatisoitu ja näin välttää manuaalityötä sekä siitä johtuvia virheitä, tuotannon hidastumista ja laadun alentumista. Tavoitteena on löytää yhtenäiset toimintatavat, työkalut ja ympäristöt, jotka muodostavat yhden hallittavan ekosysteemin. Niin kauan kuin tätä optimointia ei tehdä, digitalisaation hyötyjä ei tule täysimittaisesti hyödynnettyä.

Kun organisaation palveluista ja toiminnoista merkittävä osa kulkee digitaalisten rajapintojen kautta, niin samalla on tärkeää saada tähän kokonaisuuteen reaaliaikainen näkyvyys siten että se tukee päätöksentekoa organisaation kaikilla tasoilla aina ylimpään johtoon asti.

Jos nämä aiheet kiinnostavat sinua, niin lisää tietoa saat osallistumalla 27.3. järjestettävään tilaisuuteemme. 

Tervetuloa julkishallinnon automaatio -aamiaiselle 27.3.2019 Helsinkiin!

 Kuinka automatisoida ja parantaa ohjelmistokehityksen tuottavuutta?  Ilmoittaudu 27.3. aamiaiselle