Sorry! Your browser is not supported on this site and it might be acting a bit wonky. Please use Firefox, Chrome or Edge instead

Design Services

Design Sprint

“Design-sprintti on osallistava ja asiakaskeskeinen tapa kehittää uutta palveluideaa tai toiminnallisuutta aikarajoitteisen, hyvin fasilitoidun prosessin kautta.”

Mikä on design-sprintti?

clock2_icon-1-small

Milloin?

Design-sprintti tekee palvelukehityksestä ketterää, osallistavaa ja asiakaskeskeistä. Ideat validoidaan asiakkailla ja näin löydetään parhaat ratkaisut eteenpäin kehitettäväksi.  Design-sprintin avulla kehitystyöhön saadaan uutta innostusta ja virtaa. Sprintti on paikallaan erityisesti kun halutaan vähentää kehitystyöhön liittyviä riskejä, innovoida uusia ratkaisuja isoihin haasteisiin tai aikaa on rajatusti.

impacts_icon-small

Vaikutus

Sprintti mahdollistaa ideoiden nopean tuottamisen ja edullisen testauksen. Viikossa voidaan saavuttaa enemmän kuin kuukausien pirstaloituneella työllä. Parhaimmillaan sprintti auttaa muuttamaan koko yrityskulttuuria ketterämmäksi ja asiakaskeskeisemmäksi.

process_icon-small

Miten?

Design-sprintti on 3–5 päivän aikana toteutettava työpajakokonaisuus. Jokaiselle päivälle on etukäteen määritelty aikataulu ja tavoitteet. Eficoden asiantuntijoista ja asiakkaan edustajista kootussa sprinttitiimissä tuotetaan rajatun aihealueen sisällä ideoita, joista parhaat valitaan prototypoitavaksi ja testattavaksi.

Design-sprintti on joustava kokonaispalvelu. Vastaamme asiakkaan niin halutessa tiloista, järjestelyistä ja dokumentaatiosta. Sprinttitiimissä asiakas voi fasilitaattorin lisäksi hyödyntää Eficoden kokeneita UI-suunnittelijoita, kehittäjiä ja UX-asiantuntijoita.