<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=70416&amp;fmt=gif">

Sorry! Your browser is not supported on this site and it might be acting a bit wonky. Please use Firefox, Chrome or Edge instead

UX-tutkimuksella parempaa käyttö­kokemusta

Varmistamme, että käyttäjäkeskeinen suunnittelu pohjautuu tutkittuun tietoon

Olemme kokenut ja luotettu kumppani sekä laadullisen että määrällisen käyttäjätutkimuksen tarpeisiin. Menestyviä palveluita yhdistää enenevässä määrin miellyttävä käyttökokemus. Hyvä käytettävyys on puolestaan edellytys tuotteiden ja järjestelmien sujuvalle, tehokkaalle ja virheettömälle käytölle. Ympärillämme on entistä enemmän dataa, jonka oikeanlainen hyödyntäminen mahdollistaa hyvän käytettävyyden, syvällisemmän asiakasymmärryksen sekä uusien ideoiden synnyn.

Käytettävyystestaus ja muut käyttäjätutkimuksen menetelmät

Tutkimme ja testaamme käytettävyyttä, käyttökokemusta, käyttäjien tarpeita ja toiveita sekä asiakaskokemusta. Teemme vuosittain yli 100 tutkimusprojektia ja tapaamme yli 500 käyttäjää kasvokkain. Käytettävyystutkimuksella havaitaan tuotteiden ja palveluiden todellisia ongelmia ja varmistetaan, että päätökset suunnittelussa, palvelumuotoilussa ja tuotekehityksessä perustuvat faktoihin eivätkä arvailuun. Tarjoamme yli 15 vuoden kokemuksellamme tehokkaiksi todettuja menetelmiä laadulliseen tutkimukseen, jolla selvittää käyttäjien todelliset haasteet, toiveet ja tarpeet ohjaamaan palveluiden kehitystä. Laadullisen tutkimuksen avulla syntyy syvällinen asiakas- ja käyttäjäymmärrys.

Käytettävyystutkimuksen ja asiakastutkimuksen menetelmät

UX-Studio eli Eficoden tutkimustilat

Eficoden UX-Studiossa sijaitsevat käytettävyyslaboratoriot ja asiakastutkimustilat mahdollistavat tasokkaan tutkimuksen ja palvelumuotoilun tarjoamalla erinomaiset puitteet erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Meillä on sopivat tilat niin käytettävyystesteihin, yksilöhaastatteluihin kuin ryhmähaastatteluihinkin. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota mahdollisuuteen seurata tutkimuksiamme niin paikan päällä kuin etänäkin. Lisäksi pystymme haluttaessa tekemään testauksen myös asiakkaan tiloissa.

Eficoden tutkimustilat

Analytiikan avulla datasta informaatioon, infosta ymmärrykseen

Analytiikkapalvelumme auttavat kasvattamaan ymmärrystä esimerkiksi tuotteen käytöstä ja asiakkaista sekä synnyttämään uusia ideoita tulevaisuuden ratkaisuihin. Toimimme kumppaneina niin business intelligencen, ennustavan analytiikan kuin data sciencen osalta. Yhteistyössä kanssanne räätälöimme parhaimman big data -palvelun tai analytiikkaratkaisun tarpeidenne pohjalta. Ratkaisumme voi sijaita niin pilvessä kuin ulkoistettuna meidän paikalliseen tukipalveluumme. Tilannekohtaisesti voimme vastata koko kehitysprojektista tai voimme lainata kokeneita asiantuntijoitamme teidän käyttöönne.

Eficoden analytiikkapalvelut

Eficode haastaa suomalaiset yritykset mukaan saavutettavuus­talkoisiin!

Tule mukaan #saavutettavuustalkoisiin! Haastamme suomalaiset yritykset kehittämään saavutettavia palveluita. Yksityiset palvelut eivät saisi jäädä jälkeen julkisista palveluista. Nyt tarvitaan käytännön saavutettavuustekoja! Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi myös muut organisaatiot ja tahot osallistumaan kampanjaan. Lue lisää kampanjasta ja tule mukaan!

Osallistu talkoisiin

Ota yhteyttä

UX TUTKIMUS

Raino Vastamäki

UX Tutkimusjohtaja

raino.vastamakiconsultancy@eficode.com +358 (0) 50 309 6169