<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=70416&amp;fmt=gif">

Sorry! Your browser is not supported on this site and it might be acting a bit wonky. Please use Firefox, Chrome or Edge instead

Käytettävyys­testaus ja asiakastutkimus – tutkimus­menetelmiä ja työkaluja eri tilanteisiin

Autamme paremman digitaalisen huomisen saavuttamisessa

Autamme paremman digitaalisen huomisen saavuttamisessa kasvattamalla asiakasymmärrystä ja parantamalla käytettävyyttä, saavutettavuutta ja käyttökokemusta. Käytettävyyteen panostamalla tuotteista ja palveluista saadaan miellyttäviä käyttää ja paremmin todellisten käyttäjien tarpeita vastaavia. Sujuva ja hyödylliseksi koettu tuote tai palvelu lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta. Ammattikäyttöön tarkoitetuissa tuotteissa säästyy työaikaa ja virheiden määrä pienenee, kun tuote on suunniteltu vastaamaan työntekijän todellista työtä. Tuotekehityskustannukset laskevat ja laatu paranee, kun käytettävyys huomioidaan jo varhaisessa tuotekehitysvaiheessa.

Miksi käytettävyystutkimusta tarvitaan?

Käytettävyystutkimuksella tarjoamme laajan valikoiman menetelmiä palveluiden kehittämiseen ja eri tuotekehitysvaiheisiin. Menetelmät toimivat myös monesti yksinään, mutta ne tuottavat erityisen vaikuttavia tuloksia ketterään kehitykseen ja toisiinsa yhdistettynä. Räätälöimme myös mielellämme erilaisia tutkimuksia tarpeenne mukaan.

Voimme yhdistää laadulliseen käytettävyystutkimukseen myös määrällisiä menetelmiä, kuten kyselyitä sekä data-analytiikkaa. Analytiikan avulla löytyneiden havaintojen taustasyyt voidaan parhaiten selvittää laadullisen tutkimuksen keinoin.

Ota yhteyttä:

UX TUTKIMUS

Raino Vastamäki

UX Tutkimusjohtaja

raino.vastamakiconsultancy@eficode.com +358 (0) 50 309 6169