Sorry! Your browser is not supported on this site and it might be acting a bit wonky. Please use Firefox, Chrome or Edge instead

UX-auditointi

UX-auditoinnissa kartoitamme yleisellä tasolla, millä käytettävyyden tai asiakaskokemuksen tasolla palvelu tai palvelukokonaisuus on. Arvioimme tuotteen tai palvelun käytettävyyden tai käyttökokemuksen tasoa tai kartoitamme organisaation tietojärjestelmien käytettävyyden tilaa.

Kartoitamme tärkeimpiä kehityskohteita sekä niiden tutkimiseen sopivia menetelmiä ilman, että pureudumme vielä kovin tarkkoihin yksityiskohtiin. Voimme arvioida myös, miten käytettävyys on huomioitu yrityksenne tuotekehitysprosessissa, ja tarvittaessa kouluttaa henkilöstöänne käytettävyyden huomioimisesta ja sopivista menetelmistä.

Ota yhteyttä:

UX-TUTKIMUS

Raino Vastamäki

UX-tutkimusjohtaja

raino.vastamakiconsultancy@eficode.com +358 (0)50 309 6169 Message me