Bankdata har valgt den skandinaviske DevOps-platform ‘Eficode ROOT’, og flytter software-udvikling og drift til en cloud-løsning.

København, 11. juni 2020

Finsk-ejede Eficode kan i dag fortælle at organisationens danske afdeling har indgået aftale om at levere DevOps-platformen Eficode ROOT til Bankdata, en af de største virksomheder inden for finansiel teknologi i Danmark.

Finansbranchen har i løbet af de sidste ti år oplevet en teknologisk revolution. Udviklingen af software-baserede services har givet de finansielle institutioner helt nye muligheder for at tilbyde bedre kundeoplevelser og ikke mindst forretningsmuligheder. Det stadig nye fin-tech-univers lægger imidlertid et stort pres på R&D- og IT-afdelinger, hvor nye software-produkter skal leveres hurtigt, men samtidig leve op til branchens meget høje krav til compliance og sikkerhed, og det er det Eficode ROOT er med til at sikre.

Bankdata leverer software-udvikling og IT-service til sine ejere; ni finansielle institutioner i Danmark. For at gøre op med silo-strukturen i IT-udviklingen har ledelsen nu valgt Eficodes DevOps platform-løsning der samler de bedste værktøjer til softwareudvikling og drift i ét og samme arbejdsflow. Valget er ikke tilfældigt. Eficode ROOT skiller sig ud både hvad angår brugervenlighed og sikkerhed:

“Sikkerhed og compliance har spillet en stor rolle i vores beslutning om at outsource nogle af de mest centrale udviklingsværktøjer. Drivkraften bag beslutningen var helt sikkert et ønske om at anvende et gennemtestet sæt DevOps-værktøjer, men compliance og sikkerhed er ufravigeligt i den finansielle sektor. Hvis du vil være leverandør til Bankdata er kravene mere end almindeligt høje” fortæller Christian Wiese, Direktør for Forretningskoncepter & Performance hos Bankdata.

Eficode har en stærk profil inden for DevOps-optimering af software-udvikling og drift på tværs af brancher som embedded software, tele-kommunikation, forsikring, pension og ikke mindst finans, på tværs af hele Skandinavien. Derfor var Eficode ikke i tvivl om at de kunne levere den opgradering Bankdata ønskede:

“Digitale teknologier er helt centrale for udviklingen af branchen for finansielle ydelse. Derfor er det altafgørende at sikre at software-udviklingen er effektiv og drevet gennem moderne udviklings-processer og værktøjer. Vi er selvfølgelig begejstrede for at Bankdata som førende fin-tech-virksomhed har valgt Eficode som udbyder af deres DevOps-platform. Bankdatas valg placerer dem forrest i feltet for finansiel service når det handler om at optimere investeringen i software-udvikling, at tage gode beslutninger i processen, og ikke mindst at være konkurrencedygtig gennem ens software.” siger Ilari Nurmi, CEO for Eficode.

Media contacts

Om Eficode

Eficode er Europas førende DevOps-virksomhed, og en central drivkraft i DevOps-bevægelsen. Eficode er til stede i syv lande og de 300 dedikerede medarbejdere skaber sammen fremtidens softwareudvikling.

Eficode ROOT er en DevOps-platform som rummer den komplette livscyclus for software-udvikling, lige fra kravspecifikationer til Continuous Delivery og analyse, og integrerer værktøjer som Atlassian-pakken og open source-systemer som Jenkins og Kubernetes. Platformen udbydes både som en cloud-baseret managed service løsning eller som en on-premise løsning, alt efter kundernes behov. Kombinationen af meget stor DevOps-ekspertise, automatisering i særklasse samt integration af gennemprøvede værktøjer, betyder at Eficode ROOT kan tilbyde centraliseret adgangskontrol og real-time oversigt over såvel projektstatus og kvalitet som performance.

For mere information er du velkommen til at besøge https://www.eficode.com/.