Sorry! Your browser is not supported on this site and it might be acting a bit wonky. Please use Firefox, Chrome or Edge instead

blob

Osallistu talkoisiin saavutettavien digipalveluiden puolesta

Eficode haastaa suomalaiset yritykset mukaan #saavutettavuustalkoot -kampanjaan!

Yle järjesti syksyllä Nettiä ikä kaikki -kampanjan. Se pyrki varmistamaan, että kukaan ei putoa digikelkasta. Kampanjan mukaan Suomessa on jopa miljoona ihmistä, joiden digitaidoissa on parantamisen varaa. Me Eficodessa uskomme, että pelkkä taitojen kehittäminen ei riitä. Digitaalisten palveluiden on oltava ennen kaikkea saavutettavia ja helppokäyttöisiä.

Ikäihmiset olisivat digipalveluiden merkittävä käyttäjäryhmä. Iso osa heistä ei kuitenkaan käytä digipalveluita. Ikäihmisten lisäksi on huomioitava kaikki käyttäjät kyvyistä ja tarpeista riippumatta. Haluamme edistää tätä #saavutettavuustalkoilla. Saavutettavuus digipalveluissa tarkoittaa, että palvelua voivat käyttää kaikki.

Toivomme, että lähdet kanssamme talkoisiin tämän tavoitteen saavuttamiseksi! Saavutettavuusoppaastamme saat myös vinkit, miten voit huomioida saavutettavuutta.

Miksi #saavutettavuustalkoot yrityksille?

 • Uusi saavutettavuusdirektiivi ja kansallinen lainsäädäntö koskee pääasiallisesti julkishallintoa. Siksi julkinen keskustelu on keskittynyt julkishallinnon digipalveluihin. Eihän käy niin, että yksityiset palvelut jäävät saavutettavuudessa jälkeen? 
 • Ikäihmisten määrä lisääntyy jatkuvasti ja heidän digitaidoissaan on parantamisen varaa. Mahdollisuudet palveluiden käyttöön eivät kuitenkaan riipu pelkästään käyttötaidoista, vaan keskeistä on myös palvelun saavutettavuus ja helppokäytettöisyys. Palveluiden kehityksessä on huomioitava kaikki käyttäjät. Saavutettavuudesta ja helppokäyttöisyydestä hyötyvät kaikki.

Tule mukaan #saavutettavuustalkoot -kampanjaan!

Haastamme suomalaiset yritykset kehittämään saavutettavia palveluita. Yksityiset palvelut eivät saisi jäädä jälkeen julkisista palveluista. Nyt tarvitaan käytännön saavutettavuustekoja! Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi myös muut organisaatiot ja tahot osallistumaan kampanjaan.

 1. Ota haaste vastaan tekemällä käytännön saavutettavuusteko
 2. Julkaise se sosiaalisessa mediassa hashtagilla #saavutettavuustalkoot 
 3. Haasta muita mukaan talkoisiin
 4. Lataa uusi saavutettavuusoppaamme.
 5. Osallistu saavutettavuusaamiaisillemme 
Esimerkkejä saavutettavuusteoista:

 • Osallista ikäihmisiä ja muita erityisryhmiä palvelukehitykseen alusta alkaen
 • Testaa ja validoi palvelua sen kaikenlaisilla käyttäjillä
 • Järjestä saavutettavuuskoulutuspäivä ja nosta tietoisuutta digipalveluiden saavutettavuuden ja helppokäyttöisyyden merkityksestä
 • Auta ikäihmisiä nettipalveluiden käytössä
 • Kehitä digipalvelun saavutettavuutta
 • Tutustu ikäihmisen digiarkeen
 • Jatka tätä listaa ideoimalla uusia tapoja saavutettavuuden edistämiseksi 

Hyödyllisiä saavutettavuus­linkkejä

Saavutettava verkkopalvelu huomioi erilaisten käyttäjien tarpeet ja tarjoaa sisältönsä helposti lähestyttävässä muodossa riippumatta yksilöiden erilaisista ominaisuuksista.

Saavutettavuus ei tarkoita pelkästään aisti- ja toimintarajoitteisten käyttäjien huomioimista, vaan saavutettavat verkkopalvelut ovat käytettävissä laajasti esimerkiksi erilaisilla käyttötavoilla, laitteilla, käyttöliittymillä ja apuvälineillä.

Lue lisää siitä, mitä on saavutettavuus, miksi se kannattaa huomioida ja miten sen voi varmistaa omien verkkopalvelujen osalta saavutettavuusoppaastamme.

Standardit ja ohjeistot

EU-direktiivin minimitaso perustuu EN 301 549 standardin lukuihin 9-11, jotka pohjautuvat WCAG 2.1 tasoon AA.

Arviointiheuristiikat ja tarkistuslistat

Helposti lähestyttävät ja ymmärrettävät heuristiikat ja tarkistuslistat oman arvioinnin tueksi 

Työkalut (englanninkielisiä)

Työkaluja saavutettavuuden itsenäiseen arviointiin ja varmistamiseen

Avustava teknologia

Sivuston rakenne vaikuttaa muun muassa avustavan teknologian toimivuuteen. Muun muassa ruudunlukijoita ja ruudun suurennustyökalua voi kokeilla myös itse.

Tutoriaaleja

Käytännön ohjeita ja vinkkejä sivujen koodamiseen ja sisällön tuottamiseen.

Muita saavutettavuusoppaita ja ohjeistuksia

Saavutettavuutta koskeva lainsäädäntö

 

Tarvitsetko apua?

Eficode tekee saavutettavuusarviointeja, -testausta, ja -koulutusta.

https://www.eficode.com/services/analyze

 

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoa

Raino Vastamäki, UX-tutkimusjohtaja, raino.vastamaki@eficode.com, 050 309 6169