Puhujat

saavuta2022-illustration-03

Puhujat

Roosa Patrakka

Ylitarkastaja, Liikenne- ja viestintäministeriö

Esteettömyysdirektiivin kansallinen täytäntöönpano

Esityksessä käydään läpi esteettömyysdirektiivin sisältö ja vaikutukset kansalliseen lainsäädäntöön sekä erityisesti verkkokaupan toimijoille tulevat vaatimukset direktiivin johdosta.

Olen Roosa Patrakka ja toimin ylitarkastajana liikenne- ja viestintäministeriön palveluosaston kuluttajapalvelut-yksikössä. Työskentelen laajasti erilaisten viestintäpoliittisten tehtävien parissa, mutta pääasiassa pöydällä ovat viestintäpalvelujen esteettömyyteen, yleisradiotoimintaan sekä verkkoalustojen sääntelyyn liittyvät tehtävät. Esteettömyysdirektiivin kansallisessa täytäntöönpanossa olen työskennellyt erityisesti viestintäpalvelujen ja audiovisuaalisiin sisältöpalveluihin pääsyn tarjoavien palvelujen esteettömyysvaatimusten parissa.

roosa-patrakka

Emilia Laitala

Esteettömyysdirektiivin kansallinen täytäntöönpano

Esityksessä käydään läpi esteettömyysdirektiivin sisältö ja vaikutukset kansalliseen lainsäädäntöön sekä erityisesti verkkokaupan toimijoille tulevat vaatimukset direktiivin johdosta.

Olen Emilia Laitala, informaatio- ja ICT-oikeuteen erikoistunut oikeustieteen maisteri ja toimin valtiovarainministeriön JulkICT-osastolla eritysasiantuntijana. Työskentelen pääosin julkisen hallinnon sähköisiin palveluihin, digitalisaatioon sekä yhteiseen palvelutuotantoon liittyvissä säädösvalmistelutehtävissä. Esteettömyysdirektiivin kansallisessa täytäntöönpanossa olen erityisesti työskennellyt digitaalisiin palveluihin liittyvien muutosten parissa. 

Emilia Laitala

Markku Mäenpää

Merkantics Oy

Tutkimustulosten analysointia ja johtopäätöksiä shopperin ja vähittäiskaupan näkökulmasta

Markulla on pitkä kokemus brändin rakentamisen ja markkinointiviestinnän alueilta mm. hasan & partnersilta, TBWA-ryhmästä ja Salomaa Yhtiöiltä.

Ennen mainostoimistoaikaa hän teki pitkän uran K-ryhmässä, vastaten mm. jakelutiemarkkinoinnin kehittämisestä eri ketjukonseptien tarpeisiin, tuoteryhmäjohtamisen työkaluista ja jalkauttamisesta sekä ketjukonseptien kehittämisestä.

Tällä hetkellä Markku toimii kaupan, shopperin ja brändien symbioosiin erikoistuneen Merkantics Oy:n toimitusjohtajana ja osakkaana. Merkantics Oy:n palvelubrändejä ovat mm. What´s Going On In Retail-seminaari, Private Label Index, QnA ja Merkantics Store Check.

Markku Mäenpää Mercantics

Suvi Hiltunen

Ikäteknologiakeskus, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry

Miten huomioit ikääntyneiden tarpeen palvelukehityksessä

Kasvava ikääntyvien väestö on merkittävä kohderyhmä palveluiden kuluttajina. Työpajassa pohditaan ja keskustellaan, miten ikääntyneiden tarpeita voi huomioita palveluita ja tuotteita kehittäessä. Näkökulmana on etenkin kognitiivinen saavutettavuus, kieli ja ymmärrettävyys.

Suvi Hiltunen

Kaisa Huuhtanen

Ikäteknologiakeskus, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry

Miten huomioit ikääntyneiden tarpeen palvelukehityksessä

Kasvava ikääntyvien väestö on merkittävä kohderyhmä palveluiden kuluttajina. Työpajassa pohditaan ja keskustellaan, miten ikääntyneiden tarpeita voi huomioita palveluita ja tuotteita kehittäessä. Näkökulmana on etenkin kognitiivinen saavutettavuus, kieli ja ymmärrettävyys.

Kaisa Huuhtanen

Henna Kara

Selkokeskus

Työpaja: Selkokieli verkossa ‒ viesti perille tehokkaasti kaikille

Paja I (25 min): Miten tekstejä voi helpottaa? Miten tavoitan myös selkokieltä tarvitsevat henkilöt? Pajassa tutustutaan selkokielen periaatteisiin.

Paja II (25 min): Viestiikö organisaatiosi jo selkokielellä? Tule kokeilemaan oman tekstisi selkomukauttamista. Ota mukaan oman organisaatiosi lyhyt teksti (max. 1 sivu).

FM Henna Kara työskentelee va. kehittämispäällikkönä Kehitysvammaliiton Selkokeskuksessa. Hänellä on monipuolinen kokemus selkokielisten sisältöjen suunnittelusta, toimittamisesta ja kirjoittamisesta. 

Henna Kara

Ella Airaksinen

Selkokeskus

Työpaja: Selkokieli verkossa ‒ viesti perille tehokkaasti kaikille

Paja I (25 min): Miten tekstejä voi helpottaa? Miten tavoitan myös selkokieltä tarvitsevat henkilöt? Pajassa tutustutaan selkokielen periaatteisiin.

Paja II (25 min): Viestiikö organisaatiosi jo selkokielellä? Tule kokeilemaan oman tekstisi selkomukauttamista. Ota mukaan oman organisaatiosi lyhyt teksti (max. 1 sivu).

FM Ella Airaksinen työskentelee Selkokeskuksessa asiantuntijana. Hänen työhönsä kuuluu muun muassa kouluttamista, viestintää ja selkokirjallisuuden edistämistä. 

Ella Airaksinen

Ville Lamminen

Digitalisaatioasiantuntija, Näkövammaisten liitto

Verkkokauppa ilman visuaalista käyttöliittymää, "ostoksilla pimeässä"

Tällä kauppareissulla pääset kokemaan, miten mobiilisovelluksella ostetaan ruokaa täysin pimeässä huoneessa. Sinäkään et näe mitään, mutta kauppa käy. Tervetuloa ostoksille!

Ville Lamminen

Ronja Pahaoja

Accessibility Specialist, Eficode Oy

Verkkokauppa ilman visuaalista käyttöliittymää, "ostoksilla pimeässä"
Tällä kauppareissulla pääset kokemaan, miten mobiilisovelluksella ostetaan ruokaa täysin pimeässä huoneessa. Sinäkään et näe mitään, mutta kauppa käy. Tervetuloa ostoksille!

Ronja Pahaoja on saavutettavuusasiantuntija Eficodella ja datatieteen opiskelija. Täysin sokeana Ronja katsoo digipalveluita niin työssä kuin arjessa hieman erilaisesta kulmasta kuin useimmat.

Ronja Pahaoja

Timo Övermark

Digital Accessibility Lead, Eficode Oy

Voiko saavutettava palvelu olla käytettävyydeltään huono?
Verkkosisällön saavutettavuusohjeita (WCAG) käytetään apuna saavutettavan verkkopalvelun suunnittelu- ja toteutusvaiheessa, mittarina saavutettavuuden arvioinnissa sekä vaatimuslistana saavutettavuuslainsäädännössä. Kriteereissä korostuu yksityiskohtaiset vaatimukset sisällölle ja toteutustekniikoille. Jos palvelu täyttää kaikki nämä kriteerit, onko se silloin "saavutettava"? Voiko saavutettava palvelu olla käytettävyydeltään huono?
Timo Övermark työskentelee johtavana saavutettavuusasiantuntijana Eficoden UX-tutkimustiimissä. Hänellä on monipuolisesti kokemusta saavutettavuustutkimuksista, laeista ja standardeista, kouluttamisesta, konsultoinnista, vaikuttamistyöstä sekä käytännön työstä suunnittelijana ja web-kehittäjänä.
timo-overmark

Sofia Kimpimäki

UX & Accessibility Specialist, Eficode Oy

Eurooppalainen verkkokauppatutkimuksen tulokset
Esitys keskittyy 20:een Euroopassa tunnettuun verkkokauppaan ja niiden saavutettavuuteen. Käydään läpi verkkokauppojen saavutettavuuden tilaa yleisesti sekä muutamia konkreettisia havaintoja tuotteen löytämiseen ja ostamiseen liittyen.
Sofia Kimpimäki kuuluu Eficoden UX-tutkimustiimiin ja työskentelee käytettävyyden ja saavutettavuuden parissa. Eurooppalaisessa verkkokauppatutkimuksessa Sofia toimi tutkimuksen vetäjänä.
sofia-kimpimaki (1)

Thomas Stenius

Senior UX Specialist, Eficode Oy

Onko agile kehittäminen ja käyttäjäkokemuksen jatkuva huomioinen yhdistettävissä
Hyvän käyttäjäkokemuksen (UX) ja agile-kehittämisen yhteensovittaminen ei ole aina helppoa. Esityksessä käydään läpi yhteensovittamisen keskeisimpiä haasteita sekä vinkkejä onnistumiselle.
Thomas on vuosia ohjannut käytettävyystestejä, haastatteluita ja työpajoja lukuisille eri asiakkaille sekä Suomessa että ulkomailla. Akateeminen tausta kognitiotieteen ja tietotekniikan parissa takaa sen, että tutkimus on aina tieteellistä, laadukasta ja syvälle menevää riippumatta tuotteesta tai kontekstista.
Thomas Stenius

Ruut Kiiskilä

Senior Accessibility & UX Specialist, Eficode Oy

Saavutettava infografiikka

Saavutettavuusvaatimuksia kohdistuu infografiikkaan monesta eri näkökulmasta yhtä aikaa. Miten varmistat tiedon visuaalisen esityksen saavutettavuuden kaikille lukijoille ja käyttäjille? 20 minuutin tietoiskussa käydään läpi saavutettavan infografiikan lähtökohtia.

Ruut Kiiskilä kuuluu Eficoden UX-tutkimustiimiin ja tekee pääasiassa saavutettavuuskonsultointia WCAG-ohjeistoon perustuen. Ruut on taustaltaan graafinen suunnittelija (TaM) ja hänellä on saavutettavuuden puolelta IAAP WAS-sertifikaatti, joten hän ymmärtää käyttöliittymiä ja digitaalisia dokumentteja sekä visuaalisella että teknisellä tasolla. Saavutettava tiedon esitys on Ruutin sydäntä lähellä, ja Ruut onkin kirjoittanut ja koonnut Eficoden Saavutettava infografiikka -oppaan (2022).
Ruut Kiiskilä

Niina Majaniemi

Senior Customer Success Account Manager, Microsoft

Empatia – asiakasymmärryksen supervoima

Empatia ja saavutettavuus kulkevat käsi kädessä. Vasta kun pyrimme ymmärtämään mitä asiakkaat ajattelevat, kokevat, näkevät ja tuntevat, pystymme tarjoamaan heille molemminpuolista arvoa tuovia tuotteita ja palveluita.   

Mitä empatia on? Miten empatia vaikuttaa bisnekseen positiivisesti? Miksi empatian tulisi olla mukana tuote- ja palvelusuunnittelussa alusta alkaen ja miten sillä lisätään saavutettavuutta? Mitkä ovat riskit asiakastyytyväisyydelle, jos empatia unohtuu?

Niinan puheenvuorossa kuulet vastaukset muun muassa näihin kysymyksiin.

Niina Majaniemi on yritysasiakkaiden palvelupäällikkö (Sr Customer success Account Manager)Microsoftilla, puhuja, vapaaehtoistyöntekijä ja maratonjuoksun harrastaja. Hänen kirjansa ”Työelämän Maraton ja Empatia” ilmestyi Aviadorin julkaisemana viime vuonna. Hän on työskennellyt kansainvälisen teknologian ja liike-elämän parissa miltei kaksikymmentä vuotta. Koulutukseltaan hän on tradenomi ja kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen MBA.
niina-majaniemi

Marko Klemetti

Chief Technology Officer, Eficode Oy

Käyttäjäystävällisyys palvelukehityksen keskiöön – jatkuvan varmistamisen keinot
Tuotekehityksen automaatio ja DevOps-menetelmien nopea kehitys on mahdollistanut käyttäjäkokemuksen (UX) ja kehittäjäkokemuksen (DX) yhdistämisen tehokkaasti. Tämä on johtanut saavutettavuuden ottamisen huomioon kehityksessä oikea-aikaisesti. Esityksessä kerrotaan parhaita tapoja saavutettavuuden, kehittäjäkokemuksen ja automaation yhdistämiseksi.

Marko Klemetti on Eficoden teknologiajohtaja. Viimeisen 20 vuoden ajan hän on edistänyt ohjelmistoalaa Suomessa ja Euroopassa koodaamalla, johtamalla ja inspiroimalla. Markon intohimona on toimivat, käyttäjäkeskeiset ohjelmistopalvelut, ja hän on aktiivisesti mukana myös useissa startup-yhtiöissä.

Marko Klemetti

Antero Meuronen

Design Lead & Product Owner, Design System, S-ryhmä

Skaalautuvat saavutettavuusratkaisut S Design Systemillä ja kehittäjän käytännön kokemuksia

Miksi S-ryhmä on investoinut usean brändin ja usean teknisen alustan design systeemin kehittämiseen. Mitä hyötyjä tällä tavoitellaan? Mikä oikein on S Design System? Miten tarjota skaalautuvia saavutettavuusratkaisuja design systemin kautta eri kehitystiimeille?
Näistä aiheista lisää Antero esityksessä mitä S-ryhmässä on tekeillä S Design Systeemin (SDS) osalta.

Anterolla on yli 18 vuoden kokemus digitaalisten asiakaskokemuksien suunnittelusta ja toteuttamisesta vähittäiskauppa-, media- ja finanssialalta. Hänellä on yli 9 vuoden design- ja tuotejohtamisen kokemus erilaisten kehitystiimien ja -organisaatioiden osalta.Viimeisen vuoden ajan Antero on vetänyt S ryhmän Design System -tiimiä vastaten visiosta, strategiasta, tavoitteista, mittareista ja tiekartasta ja rekrytoinneista. Design System -tiimin vastuulla on kehittää S ryhmän tarpeisiin usean visuaalisen brändin ja usean teknisen alustan design systeemiä, jonka avulla voidaan tarjota mm. skaalautuvia saavutettavuusratkaisuja kaikille S ryhmän kehitystiimeille.

Antero Meuronen

Elina Niemelä

Junior Mobile Developer, S-ryhmä

Skaalautuvat saavutettavuusratkaisut S Design Systemillä ja kehittäjän käytännön kokemuksia

Millaista palautetta uusi verkkokauppa sovellus sai käyttäjältä saavutettavuudesta? Mitä palautteesta opittiin ja miten saavutettavuuden kehittäminen on muuttunut vuoden aikana? Tule oppimaan Elinalta, miten ruuan verkkokaupan saavutettavuutta on kehitetty käyttäjän kanssa.

Elina on vuonna 2022 valmistunut tietojenkäsittelyn tradenomi. Toukokuussa 2021, hän aloitti Junior mobile developer roolissa SOK:n digikehityksessä. Elina on työskennellyt S-Kaupat mobiilisovelluksen saavutettavuuden kehittämisessä noin vuoden ja kirjoitti opinnäytetyönsä aiheesta ”Miten parantaa saavutettavuutta React Native mobiilisovelluksissa”.

Elina Niemelä

Ari-Pekka Saarela

Development Manager, Accessibility & UX, Eficode Oy

Tapahtuman juontaja

Ari-Pekka on toiminut #saavuta-seminaarin koordinoijana alusta alkaen, siis nyt jo seitsemättä kertaa. A-P uskoo vahvasti, että kun palveluiden kehitttämisessä huomioidaan kaikkein haastavimmat käyttäjät, palveluista tulee helppokäyttöisempiä kaikille. ”Onko kukaan koskaan törmännyt liian selkeään ja sujuvaan digitaaliseen palveluun?, on A-P:n lempikysymys.

Ari-Pekalla on mittava kokemus markkinointiviestinnän, brändien ja palvelukonseptien kehittäjänä ja uudistajana. Viimeiset 14 vuotta ovat kuluneet digitaalisten palvelujen käyttäjäkokemuksen laadun varmistamisen ja kehittämisen parissa, ensin perustamassa toimitusjohtajana saavutettavuuspalveluliiketoiminnan pioneeria, Annanpura Oy.tä, sen jälkeen tanskalaisen Siteimproven palveluksessa inklusiivisen suunnittelun konsulttitiimin vetäjänä ja nykyään Eficode Oy:n UX-tutkimustiimissä Development Managerina.

Ari-Pekka Saarela