Yllättäviä tilanteita kohdatessa kyky reagoida ja mukautua on jokaisen organisaation selviytymisen edellytys. Modernit DevOps-työkalut, -käytännöt ja -kulttuuri lisäävät organisaation resilienssiä yllätyksiä kohdatessa. Tällainen tilanne voi olla markkinoiden aiheuttama, kuten uuden kilpailijan tuleminen markkinoille, itseaiheutettu, eli esimerkiksi kriittinen bugi ohjelmistossa, tai sääntelystä tuleva muutos toimintaympäristöön.

Tiistaina 16.4.2024 kuulimme hallituksen kehysriihen lopputulemana, että ALV-kantaa nostetaan 1.5%-yksikköä 25.5%:iin.

ALV-kannan muutos vaikuttaa järjestelmiin

Lähtökohtaisesti päätöksiä tehdessä olisi syytä tarkistaa päätöksestä aiheutuvat toimenpiteet. Monet ohjelmistojen parissa työskentelevät ihmiset kavahtivat kuullessaan kehysriihen päätöksestä, sillä monet järjestelmät eivät automaattisesti hyväksy desimaalilukuja ALV-kenttään. Syynä voi olla se, että tietokanta on tyypitetty käyttämään kokonaislukuja. Toisena mahdollisuutena on, että sovelluksen integraatiomäärittelyt eivät huomioi desimaalien mahdollisuutta. Myös käyttöliittymässä voi olla haasteita; eli miten käyttäjä syöttää luvun. Etenkin jos on käyttäjiä/käyttöjärjestelmiä useista eri lokaalisaatioista/lokaalisaatioasetuksista, esim 25.5 vs 25,5 voivat tuottaa erilaisen tuloksen. Voipa syynä olla sekin, että integraatioihin on määritelty tietyt luvut, joita niissä odotetaan (esim 0, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 24).

Jossain tapauksissa tätä voidaan kutsua myös tekniseksi velaksi, joka yhdellä päätöksellä tuli hyvin ajankohtaiseksi kaikkiin palveluihin ja järjestelmiin, jotka käsittelevät taloudellisia transaktioita.

ALV-kannan nousun seurauksena muutokset järjestelmiin voi aiheuttaa useita haasteita:

  • Tietokantojen ja sovellusten muutokset: Jos tietokannan kenttä on määritelty kokonaisluvuksi, se on vaihdettava desimaaliluvuksi. Tämä voi vaatia tietokannan rakenteen muokkausta ja vaikuttaa myös sovellusten toimintaan.
  • Testien päivittäminen: Automaattitestit on päivitettävä, jotta ne ottavat huomioon desimaaliluvut. Tämä sisältää testitapausten, vertailutarkkuuden ja testaustyökalujen päivittämisen.
  • Järjestelmien välisten integraatioiden päivittäminen: Integraatiot, jotka sisältävät tyypitettyä tietoa, on päivitettävä desimaalilukujen käsittelemiseksi. Tämä koskee rajapintojen sopimuksia, datatyypin yhteensopivuutta, serialisointia ja deserialisointia, virheenkäsittelyä ja datan validointia sekä testausta ja laadunvarmistusta.

Vaikka muutokset voivat olla haastavia, ne voidaan toteuttaa huolellisella suunnittelulla ja testauksella. Hyvin toimivat DevOps-käytännöt ja kulttuuri auttavat ratkaisemaan tällaisia yllättäviä tilanteita.

Miten vastaamme ALV-kannan muutokseen organisaatiossamme?

Onko sinun organisaatiosi valmiina tähän muutokseen? Onko sinulla käytössäsi tarvittavat työkalut ja prosessit järjestelmien ja integraatioiden päivittämiseen?

Suosittelen kysymään itseltäsi ja organisaatiolta seuraavat kysymykset:

  • Onko tietokantojen kentät määritelty vastaamaan uusia vaatimuksia?
  • Ovatko testit ajan tasalla?
  • Ovatko integraatiot yhteensopivia desimaalilukujen kanssa?
  • Onko virheenkäsittely ja datan validointi riittävää?
  • Onko suorituskyky seurannassa?
  • Onko kommunikaatio ja koordinaatio selkeää?

Nyt on aika ryhtyä toimeen! Muutokset on tehtävä nopeasti ja tehokkaasti, jotta vältetään häiriöt liiketoimintaan. Hyödyntäkää DevOps-käytäntöjä ja -kulttuuria varmistaaksenne sujuva muutos ja onnistunut lopputulos. Seuraavan kerran ison muutoksen tullessa kohdalle olette jo valmiimpia! Näitä muutoksia tehdessä kannattaa jo samalla harkita AI-työkalujen ottamista käyttöön kehityksen kaikissa osissa.

Muista, että yhteistyö ja tiedon jakaminen ovat avainasemassa tässä prosessissa. Keskustele kollegoiden, integraatiokumppaneiden ja palveluntarjoajien kanssa varmistaaksesi, että kaikki ovat samalla sivulla ja tietoisia aikatauluista.

Yhdessä voimme selviytyä tästä haasteesta ja varmistaa, että järjestelmät ja organisaatiot ovat valmiina ALV:n muutokseen.

Me Eficodella olemme valmiita vastaamaan organisaationne järjestelmien muutostarpeisiin oli kyseessä ohjelmistokehitys, muotoilu tai DevOps-teknologioiden ja -kulttuurin parissa toimiminen. 

Ota yhteyttä meihin ja kysy lisää.

Julkaistu: 19. huhtikuuta 2024

Software developmentDevOpsProduct management