Skip to main content
 • Yhteystiedot
 • Etsi

  Portfolionhallinnan palvelut

  Ohjaa organisaatiosi menestykseen tehokkaalla portfolionhallinnalla

  Scaled agile bronze partner logo on grey pattern

  Strategian ohjaama portfolionhallinta

  Miten strategia ohjaa päätöksentekoa organisaatiossa? Onko visio tulevaisuudesta selkeä? Onko selvää miten tuotteet ja palvelut auttavat toteuttamaan vision?

  Tehokas portfolionhallinta herättää strategian eloon – jokaisessa mahdollisuudessa, kehityshankkeessa ja tarjoomassa. Me varmistamme, että portfolio ei ainoastaan vastaa strategian suuntaa, vaan aktiivisesti edesauttaa sen saavuttamista.

  Ketterät työkalut, mittarit ja resurssienhallinta

  Liiketoiminta kehittyy jatkuvasti ja yhä nopeammin. Markkinoiden muutoksiin reagointi ja asiakastarpeiden ennakoiminen ovat elintärkeitä menestykselle. Tämä tarkoittaa ketteryyden hyödyntämistä kaikessa: prosesseissa, työkaluissa, mittareissa ja resurssienhallinnassa. Ratkaisumme paitsi ennakoivat muutoksia, myös ohjaavat kehitystä tukeakseen kilpailukykyä.

  Markku Nurmela

  markku.nurmela@eficode.com

  +358 40 501 5094

  Ratkaisut portfolion hallinnan yleisiin haasteisiin

  Finance Hero

  Strateginen ohjaus portfoliopäätöksissä

  Strateginen suunnittelu ja strategisen ohjauksen kehittäminen tuottavat parempia tuloksia. Laadukkaaseen tietoon perustuvat investointipäätökset mahdollistavat korkeammat tuotto-odotukset, nopeamman kasvun ja suuremman markkinaosuuden.

  Journey

  Tuotteiden roadmapin parantaminen

  Tuotehallinta paranee kun ajantasaiset ja laadukkaat roadmapit parantavat kehityksen ennustettavuutta, lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehostavat tuotelanseerauksia sekä markkinoilletuloa (go to market).

  Refactor pipelines to make transitions between tools-1

  Portfolionhallinnan työkalujen ja toimintatapojen parantaminen

  Portfolionhallinta paranee automaation, tehokkaiden toimintamallien ja digitaalisten työkalujen ansiosta. Työkalut liittävät päivittäiset toimet yhteen liiketoiminnan tavoitteiden kanssa, ja luovat toimintatapoja.

  Hero Resources

  Resurssien tehokas hallinta hankkeiden välillä

  Tehokas resurssien allokointi lyhentää projektien läpimenoaikoja ja auttaa pysymään budjetissa. Samalla paranevat sekä asiakastyytyväisyys että työntekijäkokemus.

  Tuotamme teille arvoa

  portfolio_management_pillar_page_three_portfolio_model_image

  Yhtenäinen tapa hallita portfoliota

  Kolmen portfolion mallimme tehostaa päätöksentekoa ja resurssien käyttöä kaikissa projekteissa, tuotteissa ja palveluissa.

  5 Advanced Tips to Supercharge Your ITSM Strategy

  Strategiasta käytäntöön

  Portfoliomallimme muuntaa liiketoimintastrategian selviksi portfoliopäätöksiksi ja ketteriksi työkokonaisuuksiksi.

  An illustration of a man standing on the left guiding two people on the right sitting in front of a computer by showing them ideas on the wall.

  Innovaatiot strategian ytimessä

  Innovaatiot ovat keskeisiä menestykselle ja kilpailukyvylle. Portfoliomallimme avulla innovaatiot tulevat saumattomaksi osaksi strategiaa, ja varmistavat innovaatioiden johtavan todellisiin tuloksiin.

  Service Innovation - future lab 22092020

  Tehokasta yhteistyötä

  Optimoi resurssien kohdentamista, paranna läpinäkyvyyttä ja yhdistä IT ja R&D- projektit liiketoimintatavoitteisiin portfoliomallimme avulla.

  Eficoden portfolionhallintapalvelut

  Strategiaprosessien hiominen – Taito luoda voittavia strategioita

  Strategian luominen on paljon enemmän kuin dokumenttien kirjoittamista. Se vaatii syvällistä ymmärrystä yrityksenne visiosta, tavoitteista ja kyvyistä. Palvelumme tukee tuote- ja portfoliostrategian kehittämistä ja hiomista. Asiantuntemuksemme ja välineet auttavat luomaan ja toteuttamaan juuri organisaationne tarpeisiin sovitettuja strategioita . Tavoitteenamme on tehdä strategiatyöstä selkeää, yhtenäistä ja tehokasta.

  playbook strategy - hexagon gray

  Portfolionhallinnan operatiivisten toimintojen kehittäminen – kattavaa asiantuntemusta

  Menestyvä portfolionhallinta on paljon enemmän kuin projektinhallinta. Se on laaja prosessi, joka sisältää strategiset päätökset, resurssien hallinnan ja markkinoille viennin. Tarjoamme syvällistä asiantuntemusta ja selkeästi määriteltyjä menetelmiä portfolionhallinnan jokaiseen osa-alueeseen. Autamme kehittämään räätälöityjä portfolionhallinnan prosesseja ja työkaluja. Tarjoamme myös go-to-market -strategioita, jotka yhdistävät strategiset tavoitteenne markkinavaatimuksiin. Asiantuntijamme tekevät projektien ja resurssien hallinnasta ketterämpää, jotta portfolio pysyy joustavana ja tehokkaana. Autamme luomaan vahvan portfolion, joka edistää  kasvua ja uudistumista.

  coach

  Mahdollisuusportfolion tehostaminen: innovaatioiden perusta

  Innovaatiot eivät synny sattumalta – ne vaativat huolellista tunnistamista ja arviointia. Asiantuntijamme tukevat kehittämällä liiketoimintamahdollisuuksien analysointiprosesseja, jotta jokainen idea tai mahdollisuus arvioidaan huolellisesti. Proof-of-concept -projektit ja palvelumuotoilu varmistavat ideoiden toteutettavuuden ja markkinakelpoisuuden. Prosessimme ei vain paljasta potentiaalisia innovaatioita, vaan myös ohjaa investointinne kohti niitä mahdollisuuksia, jotka maksimoivat arvon ja vaikutuksen liiketoimintaanne.

  opportunity_portfolio_image_white

  Kehitysportfolion hienosäätö – Päätöksentuen ja ketteryyden parantaminen

  Kehitysportfolion hallinnassa keskeistä on hankkeiden oikea valinta ja priorisointi. Asiantuntemuksemme tehostaa kehitysportfolion priorisointia, ja resurssit kohdentuvat strategisesti merkittävimpiin hankkeisiin. Lisäksi tuemme ketteryyden skaalauksessa, tarjoamalla menetelmiä ja prosesseja, jotka auttavat levittämään ketterän toimintatavan laajalti koko organisaatioon. Tämän avulla kehitysprojektienne hallinta tehostuu ja organisaationne pysyy ketteränä ja valmiina vastaamaan nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin ja teknologisiin innovaatioihin.

  development_portfolio_image_white

  Tarjoomaportfolion johtaminen – Menestyksen mittaaminen ohjaa tulevaisuuteen

  Menestyksen mittaaminen on avain tarjoomaportfolion tehokkaaseen hallintaan. Autamme kehittämään kattavia metriikkajärjestelmiä, jotka tehostavat tarjoomienne seurantaa ja arviointia. Nämä mittarit tarjoavat kriittistä tietoa päätöksenteolle ja varmistavat, että tuotteenne vastaavat markkinoiden ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Tarjoamme myös analyysejä, jotka antavat syvällistä ymmärrystä tarjoomien markkina-asemasta ja vaikutuksesta asiakkaisiin. Tämä auttaa kohdentamaan tuotteet entistä tarkemmin ja reagoimaan nopeasti markkinoiden muutoksiin.

  offering_portfolio_image_white

  Markkinoilletuloprosessit – Luomme yhteyksiä tuotteiden ja markkinoiden välille

  Markkinoilletulo (go-to-market) on enemmän kuin strategia; se on sarja huolellisesti suunniteltuja prosesseja ja toimintamalleja, jotka ohjaavat tuotteidenne ja palveluidenne lanseerausta. Tarjoamme tukea näiden elintärkeiden prosessien kehittämisessä, varmistamalla sujuvan, tehokkaan ja menestyksekkään markkinoilletulon. Syvennymme markkinaympäristöön ja kohderyhmään, ja luomme toimintamalleja, jotka tukevat markkinoilletulosuunnitelmaa. Tavoitteenamme on varmistaa valmiudet luoda  yhteyksiä tuotteidenne ja markkinoiden välille. Tämä edistää vaikuttavaa markkinoilletuloa.

  Landing page illustrations - Competitive - Improve quality and time to market

  Tuotejohtamisen tuki - Tuotepäälliköiden osaamisen kehittäminen

  Tuotejohtaminen yhdistää strategisen näkemyksen ja operatiiviset taidot. Tarjoamme tuotepäälliköille kokonaisvaltaista tukea ja kehitysmahdollisuuksia 'Tuotejohtamisen talostamme'. Vahvistamme heidän osaamistaan kaikilla olennaisilla alueilla – markkinatutkimuksesta tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin. Järjestämme räätälöityjä koulutuksia, jotka kehittävät tuotepäälliköiden taitoja ja tietämystä, ja asiantuntijamme tarjoavat konsultointia tuotejohtamisen operatiivisiin haasteisiin. Kaikki tämä auttaa heitä hallitsemaan tuotteiden elinkaarta markkinoilla tehokkaasti.

  tuotejohtamisen talo

  Laaja valikoima työkaluja portfolionhallintaan – Työkaluneutraalia asiantuntija-apua

  Kehittyneet työkalut ovat keskeisiä tehokkaassa portfolionhallinnassa. Työskentelemme työkaluneutraalisti, ja käytämme laajaa valikoimaa alustoja: Atlassianin Jira, Jira Align, Tempo-tuotteet, Azure DevOps, GitLab, GitHub ja monet muut . Tarjoamme asiantuntevaa neuvontaa portfolionhallinnan työkaluvalikoiman valinnassa ja käyttöönotossa, ja varmistamme, että käytössä on järjestelmät, jotka tehostavat päätöksentekoa, resurssienhallintaa ja projektien seurantaa. Painotamme myös metriikoiden integrointia, mahdollistaen portfolionne suorituskyvyn seurannan reaaliajassa. Meidän tavoitteenamme on tarjota ratkaisut, jotka tukevat nykyisiä ja tulevia tarpeita.

  devops tools

  Miten voimme auttaa portfolionhallinnassa? Otetaan selvää!

  Perustanamme Kolmen portfolion malli

  Kolmen portfolion mallimme integroi mahdollisuus-, kehitys-, ja tarjoomaportfoliot, ja keskittyy kunkin arvonluontiin ja päätöksenteon optimointiin. Mallissa strategia ohjaa kaikkia päätöksiä, tukien liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Mahdollisuusportfolio vahvistaa kasvua ja asiakasarvoa, sekä hyödyntää markkinatrendejä ja asiakaspalautetta. Kehitysportfolio parantaa organisaation tehokkuutta ja lisää liiketoiminnan arvoa ketterien menetelmien avulla. Tarjoomaportfolio varmistaa, että sijoitukset tukevat strategiaanne ja tulevaisuuden markkinavaatimuksia. Malli sisältää myös markkinoilletulon strategiat ja resurssienhallinnan, taaten yhtenäiset ja strategiset päätökset läpi organisaation.

  the three-portfolio model graph

  Kestävän muutoksen kumppanina - Rakennamme itsenäisiä organisaatioita tulevaisuutta varten

  Tavoitteenamme on tehdä itsemme tarpeettomaksi. Uskomme, että todellinen arvo syntyy, kun tietotaitomme ja menetelmämme siirtyvät asiakkaallemme, vahvistaen heidän omia kyvykkyyksiään. Meidän kokenut tiimimme työskentelee tiiviissä yhteistyössä kanssanne, jakamalla asiantuntemusta ja taitoja, jotka mahdollistavat itsenäisen ja tehokkaan toiminnan. Me keskitymme opastamaan teitä työkalujen, käytäntöjen, strategioiden ja toimintafilosofioiden hyödyntämisessä, mikä tukee yrityksenne kestävää kasvua ja menestystä.

  Lähestymistapamme on käytännöllinen ja keskittyy tuloksiin. Meidän kompakti, mutta vaikutusvaltainen tiimimme työskentelee läheisesti teidän kanssanne, hyödyntäen laajaa kokemustamme muutosjohtamisesta ja muutosprojekteista. Tämä mahdollistaa yrityksenne keskittyä liiketoiminnan kasvattamiseen, samalla kun tuemme sisäisten kyvykkyyksien rakentamisessa. Pyrimme varmistamaan, että organisaationne ei vain saavuta välittömiä tavoitteita, vaan myös kehittyy pitkäkestoisesti, sisällyttäen uudet taidot ja käytännöt osaksi päivittäistä toimintaanne.

  Kumppaneina teemme kestävän investoinnin organisaationne tulevaisuuteen. Olemme omistautuneet sille, että jokainen yhteistyömme luo pitkäaikaista arvoa ja vahvistaa organisaationne itsenäisyyttä.

  portfolio_management_pillar_page_goal_photo

  Usein kysyttyjä kysymyksiä portfolionhallinnasta

  Portfolionhallinta on laaja prosessi, jossa liiketoimintamahdollisuuksia, kehityshankkeita, tuotteita ja palveluita hallinnoidaan strategisesti kokonaisuutena, optimoiden niiden tuottoa suhteessa riskiin. Portfolionhallinnan tavoitteena on varmistaa resurssien tehokas käyttö ja strategisten tavoitteiden saavuttaminen. Se sisältää strategiset päätökset, resurssien hallinnan ja markkinoille viennin. Portfolionhallinnassa keskitytään organisaation strategian ohjaamaan päätöksentekoon, resurssien tehokkaaseen käyttöön ja ketteryyteen.

  Hyvä portfolionhallinta johtaa parempaan riskienhallintaan, kustannustehokkuuteen ja kykyyn reagoida markkinoiden muutoksiin nopeammin. Portfolionhallintaan kuuluu yleensä strategiaprosessien hiomista, operatiivisten toimintojen kehittämistä, innovaatioiden tehostamista, kehitysportfolion hienosäätöä, tarjoomaportfolion johtamista, ja markkinoilletuloprosessien tukea.

  Portfolionhallinta tukee strategista suunnittelua varmistamalla, että kaikki projektit, tuotteet ja palvelut ovat linjassa organisaation strategian kanssa. Se mahdollistaa strategian muuntamisen selviksi portfoliopäätöksiksi ja ketteriksi työkokonaisuuksiksi, edistäen strategian toteutumista käytännössä.

  Hyvin hallinnoitu portfolio mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön, tukee strategisia tavoitteita ja parantaa päätöksentekoa. Se auttaa yrityksiä keskittymään oikeisiin kehityshankkeisiin, tuotteisiin ja palveluihin, vähentämään kustannuksia, hallitsemaan riskejä ja reagoimaan markkinoiden muutoksiin nopeasti. Tämä johtaa parempaan kilpailukykyyn ja taloudelliseen menestykseen.

  IT projektit tulisi olla osa yrityksen portfolionhallintaa. IT, R&D ja liiketoiminta toimivat nykyaikaisessa organisaatiossa tiukasti yhdessä, joten niihin liittyvä päätöksenteko tulisi tehdä samassa foorumissa. IT projekteilla on olennainen osa liiketoiminnan menestystä ja niissä käytetään samoja resursseja kuin R&D:ssä ja liiketoiminnassa. Kokonaisvaltaisella portfolionhallinnalla varmistetaan, että IT-investoinnit tukevat organisaation kokonaisstrategiaa ja markkinavaatimuksia.

  Riskienhallinta portfolionhallinnassa sisältää riskien tunnistamisen, arvioinnin, ja hallinnan koko portfolion laajuudessa. Tämä voi sisältää taloudelliset riskit, projektien toteutusriskejä, ja markkinariskit. Eficode voi tukea riskienhallintaprosessin kehittämisessä, tarjoamalla asiantuntemusta ja työkaluja riskien tehokkaaseen hallintaan.

  Aloittaaksesi portfolionhallinnan, tunnista ensin organisaation strategiset tavoitteet ja visio. Kehitä sitten portfoliomalli, joka tukee näitä tavoitteita, ja valitse sopivat työkalut ja prosessit. Keskity strategiseen ohjaukseen, resurssien tehokkaaseen hallintaan, ja ketteryyden integroimiseen kaikkeen toimintaan.

  Portfolionhallinnan työkaluja on useilla toimittajilla, mukaanlukien Atlassianin Jira, Jira Align, Azure DevOps, ja monta muuta. Työkalua valitessa on hyvä varmistaa, että ne tehostavat päätöksentekoa, resurssienhallintaa ja projektien seurantaa yrityksen vaatimalla tavalla.

  Oikean portfolionhallintatyökalun valintaan vaikuttavat organisaation erityistarpeet, kuten strategian hallinnan, projektien seurannan, resurssien allokoinnin, ja suorituskyvyn mittauksen vaatimukset. Eficode tarjoaa työkaluneutraalia asiantuntija-apua, auttaen organisaatioita valitsemaan ja käyttöönottamaan työkalut, jotka parhaiten vastaavat heidän tarpeisiinsa ja tukevat tavoitteiden saavuttamista.

  Keskity strategisiin tavoitteisiin ja pidä ne keskiössä päätöksenteossa. Hyödynnä dataa päätöksenteon tukena. Panosta läpinäkyvyyteen ja sidosryhmien sitouttamiseen. Hallitse riskejä proaktiivisesti. Ole joustava ja valmis mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin. Kehitä jatkuvasti prosesseja ja osaamista.

  Ketteryyden, digitalisaation, ja automaation merkitys kasvaa portfolionhallinnassa. Vahvasti nousevina trendeinä ovat tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen päätöksenteossa, lisääntynyt painotus kestävyyteen ja ESG-tekijöihin. Myös joustavampien ja ketterämpien hallintamallien suosiminen sekä työkalujen ja alustojen integraation syventäminen liiketoimintaprosesseihin kasvattavat suosiotaan.