Skip to main content
 • Yhteystiedot
 • Etsi

  Osaamisen kehitystä ohjelmistotiimeille ja koko organisaatiolle

  Koulutuspalvelut

  jan -academy3 (1)-1

  Tiimeillenne tarjottavat koulutusalueet

  Koulutuksemme auttavat rakentamaan menestyviä tuoteorganisaatioita, integroimaan suunnittelu- ja kehitysprosessit yhteen ja kehittämään digitaalisten palveluiden saatavuutta.

  Kasvata ohjelmistotiimienne tietotaitoa ja itseohjautuvuutta

  Ohjelmistotaitojen kehittäminen pitää yrityksenne kilpailukykyisenä. Kunkin tiimiläisen kehitystarpeiden selvittäminen voi kuitenkin olla hankalaa. Hyviä uutinen on, että sinun ei tarvitse vastata tähän haasteeseen yksin. Eficoden asiantuntijat pystyvät löytämään hyödyllisimmät kehityskohteet ja kouluttamaan koko organisaatiosi niiden mukaisesti.

  Auta organisaatiotasi hyödyntämään moderneja työkaluja ja teknologioita

  Kun Agile-, DevOps- ja pilvipalvelukäytännöt on otettu onnistuneesti käyttöön, on vielä valittava oikeat työkalut ja teknologiat. Tarjoamme tiimillesi koulutusta käytetymmistä työkaluista ja teknologioista, joihin lukeutuvat Atlassian, Docker, Kubernetes, ja Robot Framework. Hyvä työkaluosaamienen kiihdyttää hankkeiden etenemistä ja auttaa henkilöstösi kehittämisessä.

  Tutustu kaikkiin kursseihin

  Aina valmiina tarjoamaan sinulle räätälöidyn koulutusohjelman

  Koulutusta juuri teidän  tarpeisiinne

  Kouluttajamme ovat erittäin osaavia, ja heidät on valittu nimenomaan koulutustaitojensa takia. Ylimalkaisia tai tavanomaisia koulutuksia emme järjestä. Kaikki työntekijänne koulutetaan heidän omien tarpeidensa ja kysymystensä perusteella.

  [ESIMERKKITARINA] MITEN VALTORI KEHITTI TUOTAHALLINTAAN LIITTYVIÄ TAITOJAAN
  Start with cloud spot

  Aina valmiina auttamaan

  Uusien työntekijöiden on opittava organisaation työtavat, teknologiat ja työkalut. Me tarjoamme tehokasta apua uusien tulokkaiden perehdytykseen – jatkuvasti.

  Koska tarpeenne muuttuvat, kehitämme koulutustarjontaamme jatkuvasti yhdessä teidän ja tiimienne kanssa. Näin yrityksenne ohjelmistotoiminta jatkaa kehittymistä.

  OTA YHTEYTTÄ
  Spot- Azure Devops

  Tarvitset vain yhden kumppanin

  Oman organisaation ja sen muutosten hallinta on tarpeeksi jo itsessään vaikeaa. Älä lisää työkuormaan enää koulutuskumppaneiden hallintaa. Me tarjoamme kaiken tarvitsemasi, jotta voit keskittyä kilpailukykysi kannalta tärkeimpiin toimintoihin.

  OTA YHTEYTTÄ
  Partners

  Eficode-perheeseen liittyneellä Contribytellä on tuotehallinnasta vahva asiantuntemus ja visio, jotka se on onnistunut hienosti välittämään myös Valtorin tuotepäälliköille.

  Ilkka Kontio
  Tuotehallinnan esimes, Valtori

  TUTUSTU PILVITAPAUKSEEN
  valtori banner eng

  Lisätietoja Eficoden koulutuspalveluista

  Miten paljon koulutuspalvelut maksavat?

  Hintaan vaikuttaa monta tekijää: lähtötilanne ja tavoitetila sekä halutut ensitoimet ja tavoitteiden saavuttamistavat. Siksi onkin hyödyllistä keskustella yhdessä osaamisen kehittämisen arvosta organisaatiossasi. Miten arvokasta on kiihdyttää tuotteen markkinoillepääsyä yhdellä päivällä? Mitä arvoa on ohjelmiston laadun kehittämisellä? Mitä arvoa on henkilöstöpoistuman vähentämisellä?

  Miten koulutuset pidetään?

  Mukautamme koulutustarjontaamme aina asiakkaan mieltymysten ja toimipaikan mukaan. Olemme myös oppineet, että aihealueen luonne ja monimutkaisuus on syytä huomioida koulutuksen toteutuksessa. Tarjoamme monia avoimista kursseistamme täysin etänä, sillä se on kätevin tapa osallistua eri paikoista ja toimipaikoista käsin. Yleensä tarjoamme kaikki koulutuksemme sekä etä- että lähiopetuksena.

  Mitä kieliä on tarjolla?

  Kaikki kouluttajamme ja asiantuntijamme puhuvat englantia. Aiheesta riippuen pystymme tarjoamaan koulutusta myös tanskaksi, suomeksi, saksaksi ja ruotsiksi.

  Entä jos koulutetut tiimiläiset päättävätkin lähteä yrityksestä?

  Hyvin koulutetut työntekijät suoriutuvat tehtävistään paremmin ja ovat motivoituneempia. Kun henkilöstölle annetaan mahdollisuus tehdä mielekästä työtä, sekä työntekijöiden että työnantajan menestys on taattu. Tehtävissään tukea saavat työntekijät luovat miellyttävämmän työympäristön kaikille, eivätkä hyödyt rajoitu pelkkään koulutukseen. Me uskomme mottoon: ”Kouluta työntekijät niin hyvin, että he voivat lähteä muihin töihin, mutta kohtele heitä niin hyvin, etteivät he halua.”

  Miten me voimme auttaa organisaatiotanne kehittymään?