Syvällinen asiakasymmärrys luo palvelun kehitykselle tukevan pohjan. Mikäli asiakkaita ei ole tutkittu riittävästi, perustuu palvelukehitys tiedon ja asiakasymmärryksen asemesta asiakasuskomuksiin. Esittelen tässä blogissa kolme keskeistä digitaalisen palvelukehityksen vaihetta, joissa korostuu asiakastutkimuksen tärkeys.

1. Uusien palveluiden ideointi ja kehitys

Uutta digitaalista palvelua kehitettäessä on hyvä pitää asiakkaat tiiviisti mukana prosessissa alusta alkaen. Asiakastutkimuksen avulla ja asiakkaiden kanssa yhdessä kehittämällä varmistetaan, että omasta mielestä hyvä idea on sitä myös asiakkaiden mielestä. Tutkimuksen avulla voidaan esimerkiksi selvittää, onko suunniteltava palvelu asiakkaalle ylipäätään tarpeellinen, ja ratkaiseeko se jonkin ongelman hänen elämässään. Vastauksia löydetään myös siihen, mihin suuntaan lupaavaa palveluideaa kannattaa työstää.

Asiakasymmärryksen karttuessa voi myös selvitä jotain yllättävää asiakkaiden tarpeista ja toiveista.  Syvähaastattelujen tai havainnoinnin menetelmin voi selvitä, että asiakkaan ongelmat ovatkin aivan jotain muuta kuin on alkujaan kuviteltu. Uusien asioiden selviäminen on tässä vaiheessa merkittävästi kustannustehokkaampaa kuin palvelun ollessa jo lähes julkaisuvalmis tai markkinoilla.

2. Olemassa olevan palvelun parantaminen

 Asiakkaat ja heidän tarpeensa on hyvä pitää mielessä myös palvelun jo ollessa saatavilla. Organisaatiossa on aina jotain tietoa asiakkaista, mutta ei aina niin paljon kuin kuvitellaan. Usein esimerkiksi unohdetaan, että digitaalisella palvelulla on uusia käyttäjiä, jotka eivät tunne palvelua entuudestaan eivätkä välttämättä ymmärrä käytettyä termistöä tai palvelun logiikkaa. Harhaan on saattanut mennä myös käyttötilanteen arvaaminen, kun palvelua esimerkiksi ei käytetäkään läppärillä kotona vaan mobiilissa bussissa.

Palvelun todelliset ongelmakohdat saattavat selvitä vasta asiakkaiden kanssa jutellessa tai heidän palvelun käyttöään seuratessa.  Asiakastutkimuksen avulla voidaankin selvittää tehokkaasti ja vaivattomasti, missä vaiheissa palvelun käyttöä asiakkaat kompastelevat, mitä he pitävät hyvänä ja miten he toivoisivat palvelua kehitettävän.

3. Uusien tarpeiden kartoittaminen

Asiakkaille saattaa syntyä uusia palveluun liittyviä tarpeita tai ideoita, joita sen kehittäjät eivät ole tulleet ajatelleeksi. Maailma ja asiakkaiden toimintaympäristö muuttuvat nopeasti, ja asiakasymmärrys auttaa ennakoimaan asiakkaiden uusia tai tulevia tarpeita. Asiakastutkimus onkin oiva keino lähteä selvittämään, mihin suuntaan palvelua voisi jatkokehittää, ja minkälaisia toiminnallisuuksia siihen kannattaa lisätä.

Haluatko syventää asiakastuntemustasi? Eficoden UX-tiimi on erikoistunut asiakaslähtöiseen palvelunkehitykseen. UX-Studiostamme löytyvät käytettävyyslaboratoriot ja asiakastutkimustilat mahdollistavat tasokkaan tutkimuksen ja palvelumuotoilun. Lue lisää >

 

 

Julkaistu: 23. toukokuuta 2019

Päivitetty: 9. kesäkuuta 2021

Design and UX