Eficode toteutti saavutettavuuden arvioinnin 20 eurooppalaiseen verkkokauppaan. Katso yleisimmät saavutettavuusongelmat tutkituissa verkkokaupoissa.

Tutkimuksen taustalla tuleva esteettömyysdirektiivi

Euroopan unionin esteettömyysdirektiivin myötä muun muassa verkkokaupat tulevat olemaan saavutettavuuslainsäädännön piirissä. Tämän tutkimuksen avulla haluttiin saada parempi ymmärrys verkkokauppojen nykyisestä saavutettavuuden tilasta. Tässä blogikirjoituksessa esitetään otteita tutkimuksen tuloksista ja vastataan tutkimuksessa esitettyihin tutkimuskysymyksiin.

Tutkimuskysymykset

  1. Minkälaista hajontaa saavutettavuudessa löytyy eurooppalaisten verkkokauppojen välillä?
  2. Millaiset ovat Euroopan verkkokauppojen tyypilliset saavutettavuusongelmat?
  3. Mitkä ovat saavutettavuudeltaan parhaat verkkokaupat Euroopassa?

Tutkimuksen verkkokaupat

Tutkimukseen otettiin mukaan 20 Euroopassa toimivaa verkkokauppaa, jotka ovat liikevaihdoltaan suuria sekä tunnettuja kohdemaassa tai koko Euroopassa. Tutkimuksessa mukana olivat seuraavat verkkokaupat: Adlibris, Amazon, Apple, Argos, Auchan, Bol, Carrefour, Cdon, Coolblue, El Corte Inglés, Esselunga, Gigantti, H&M, Ikea, John Lewis, Lidl, Media Markt, Otto, Verkkokauppa.com ja Zalando.

Verkkokauppojen saavutettavuuden tila

Jokainen verkkokauppa sai arvosanan 0–5 (0 tarkoittaa ei-saavutettavaa ja 5 saavutettavaa) saavutettavuuden eri aihealueista. Kokonaisarvosana oli näiden aihealueiden keskiarvo pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.

Verkkokauppojen saavutettavuudessa oli hajontaa. Muutamassa verkkokaupassa saavutettavuus oli selkeästi otettu osaksi kehittämisen prosesseja, mutta monissa saavutettavuuden tila oli vielä todella heikko. 20 verkkokaupan saavutettavuuden keskiarvo olikin vain 2,7/5.

erkkokauppojen kokonaisarvosanojen jakautuminen asteikolle 0-5. Suurin osa verkkokaupoista saivat arvosanan 2 tai 3, mutta myös yksittäiset verkkokaupat saivat arvosanoja 1, 4 ja 5.Verkkokauppojen kokonaisarvosanojen jakautuminen

Saavutettavuuden aihealueet keskittyivät enimmäkseen WCAG 2.1 -kriteereihin. WCAG-kriteerien noudattaminen korjaa ongelmat, jotka voivat estää käytön kokonaan, mutta se ei vielä tarkoita, että käyttäminen olisi sujuvaa ja miellyttävää. Tämän tutkimuksen kautta verkkokaupoista löytyi myös kriteereiden ulkopuolelta paljon havaintoja, jotka vaikuttavat verkkokauppojen käyttöön olennaisesti. Esimerkiksi näppäimistökäyttö oli monissa paikoissa erityisen työlästä.

Yleisimmät saavutettavuuden havainnot

Yhdeksässä verkkokaupassa ostaminen ei ollut mahdollista pelkällä näppäimistöllä. Yleisimmät ongelmat olivat maksutavan sekä tuotesivulla värin ja koon valitsemisessa. Näppäimistökäyttöön kuten apuvälinekäyttöön ylipäätään vaikuttaa vahvasti tekninen toteutus. Monet verkkokaupat käyttivät toteutuksissa omia ratkaisuja, jolloin saavutettavuus on varmistettava itse. Tämän vuoksi on suositeltavaa käyttää suoraan natiiveja HTML-elementtejä, jolloin saavutettavuus on automaattisesti varmistettu ja myös näppäimistökäyttö on mahdollista.

Tekstin esittäminen kuvamuodossa

Verkkokaupoissa käytettiin runsaasti tekstiä kuvissa. Esimerkiksi tällä hetkellä olevista tarjouksista ja kampanjoista kerrottiin usein vain kuvissa. Riittämättömät tekstivastineet aiheuttivat sen, että ruudunlukijalla ei ollut mahdollista saada kuvissa olevia tietoja. Tämän lisäksi teksti kuvissa voi tuottaa haasteita myös muille käyttäjäryhmille kuten heikkonäköisille ja luki- tai kognitiivisia vaikeuksia omaaville. Heillä voi olla haasteita tekstin lukemisessa valitulla fontilla, tekstikoolla, tekstin värillä tai kirjainten ja rivien väreillä.

Elementtien rooli- ja tilamääritykset

Rooli- ja tilamääritykset olivat usein puutteellisia. Esimerkiksi ohjelmallisesti elementin rooli ei aina vastannut visuaalisesti näkyvillä olevaa elementtiä. Myöskään tilamääritystä ei ollut aina asetettu sitä tarvitseville elementeille; vain yhdessä verkkokaupassa tilamäärityksiä oli käytetty johdonmukaisesti. Muissa verkkokaupoissa oli vähintään yksittäisiä kohtia, joissa ruudunlukijalla ei pystynyt erottamaan esimerkiksi valittua kohdetta muista vaihtoehdoista.

Kohdistuksen ongelmat

Kohdistusjärjestys ei ollut aina looginen, eikä kohdistus siirtynyt aukeaviin dialogeihin. Esimerkiksi tuotteen lisääminen ostoskoriin aukaisi 13 verkkokaupassa dialogi-ikkunan. Näistä peräti 11 verkkokaupassa kohdistus ei siirtynyt suoraan avautuvaan dialogiin. Dialogeissa muu takana oleva sivu saattoi himmentyä ja dialogi itsessään peitti osan sivusta. Tällöin etenkin näppäimistökäyttö oli haastavaa. Ruudunlukijaa käyttävät eivät puolestaan välttämättä edes havaitse avautuvaa dialogia.

Yhteensä kymmenessä verkkokaupassa oli haasteita näkyvän kohdistuksen kanssa. Näkyvää kohdistusta ei ollut joko ollenkaan koko verkkokaupassa, tai se puuttui joistakin kohdista. Kun näkyvä kohdistus puuttuu, näppäimistökäyttäjä ei tiedä, missä kohdassa kohdistus on menossa, ja siten verkkokaupan käyttäminen pelkällä näppäimistöllä voi olla lähes mahdotonta. Tämän lisäksi neljässä verkkokaupassa kohdistusta oli vaikea nähdä heikon tai olemattoman kontrastin takia. Nämä neljä verkkokauppaa kuitenkin läpäisevät nykyisen WCAG-kriteerin näkyvästä kohdistuksesta, mikä korostaa sitä tosiasiaa, että WCAG-kriteerit eivät suoraan takaa hyvää käyttökokemusta.

Käyttökokemus apuvälinekäytössä

Viimeisenä nostetaan esille heikko käyttökokemus apuvälinekäytössä. Kun verkkokaupoissa oli paljon selattavaa jokaisella sivulla, apuvälinekäyttö oli työlästä. Verkkokaupoissa käytettiin usein esimerkiksi tuotekaruselleja, joita ei ollut mahdollista ohittaa, jolloin muun muassa näppäimistöllä piti käydä jokainen kohta läpi päästäkseen eteenpäin. Tämän lisäksi verkkokauppojen tuotekortteissa oli paljon läpikäytävää. Tuotekorteissa oli useita linkkejä samalle tuotesivulle esimerkiksi kuvassa, tuotteen nimessä, kuvauksessa ja välillä jopa hinnassa. Jos yhdessä tuotekortissa olisi vain yksi linkki tuotesivulle, muun muassa näppäimistökäyttö olisi paljon nopeampaa ja helpompaa.

Neljä saavutettavuudeltaan parasta verkkokauppaa

Tässä tutkimuksessa luotujen kokonaisarvosanojen perusteella saavutettavuudelta neljä parasta verkkokauppaa olivat:

  1. Apple (4,7/5)
  2. Ikea (4/5)
  3. H&M (3,7/5)
  4. John Lewis (3,6/5)

Vaikka neljä verkkokauppaa nostettiin esille, näistä jokaisesta löytyi vielä parannettavaa ja jopa puutteita, jotka saattoivat estää ostamisen jollain apuvälineellä. Tämän vuoksi jokaisen verkkokaupan täytyy jatkaa kehitystä myös jatkossa.

Mitä seuraavaksi?

Raportti eurooppalaisen verkkokauppatutkimuksen tuloksista on nyt julkaistu. Raportissa on kerrottu tarkemmin muun muassa kuinka saavutettavuuden arvioinnit toteutettiin ja mitä tuloksia saatiin ostoprosessiin kussakin vaiheessa.

Julkaistu: 5. joulukuuta 2022

Accessibility