Yrityksen tuoteportfolio on liiketoiminnan tärkein tekijä. Menestyvien yritysten tavoitteena on ylläpitää sovitun strategian mukaista tuotesalkkua. Näillä helpoilla vinkeillä pääset alkuun.

Tuoteportfolio tarkoittaa tuotesalkkua. Siihen kuuluu yrityksen tai sen osan, esimerkiksi tuotelinjan, myytävät tuotteet ja palvelut. Tuotesalkussa voi olla yhdestä tuotteesta aina satoihin, jopa tuhansiin myyntinimikkeisiin. Usein salkun sisältö jaetaan kategorioihin, joita voi olla esimerkiksi teknologiasukupolvi, asiakassegmentti tai tuotteiden positiointi.

Kuinka yrityksen tuoteportfolio oikein syntyy?

Pro tip: Tuotesalkkua analysoidessa kannattaa ensin pysähtyä miettimään asiakkaita.

Tuotesalkku yleensä kasvaa ajan kuluessa. Eri teknologia- tai tuotesukupolvet, markkina-aluekohtainen versiointi, asiakaskohtaiset versiot, yritysostot ja yhteistyökumppanuudet kerryttävät myyntinimikkeiden määrää.

Tuotesalkkuun kuuluu usein myös ”apu”tuotteita, jotka muodostavat asiakkaan tarpeiden mukaisen kokonaisuuden eli kokonaistuotteen. Usein tällaisia ovat erityisesti käyttöönottoa ja käyttöä helpottavia asioita kuten asennustarvikkeita, suunnittelu/mitoitusohjelmistoja, hosting-palvelu ja erilaisia tukipalveluita. Myyntinimikkeiden lukumäärä edellisiin liittyen voi olla huima (esimerkiksi FCC tai CE -merkityt tuoteversiot, tai vaikkapa entry–standard–pro -versiot).

Pro tip: Tuotesalkkua analysoidessa kannattaa ensin pysähtyä miettimään asiakkaita. Kenen ongelmaa tuote tai tuoteperhe ratkaisee, ja missä. Usein asiakas, asiakassegmentti tai myyntikanava kohtaiset vaatimukset ovat tuoteversioiden takana.

Kenen vastuulla on yrityksen tuotesalkun johtaminen?

Yrityksen tuotesalkku on yrityksen liiketoiminnan tärkein tekijä. Tuotesalkun ylläpito kokonaisuudessaan on yrityksen tai tuotelinjan johtoryhmän vastuulla. Tuotesalkun osaset ovatkin sitten Tuotepäälliköiden maailmaa. Useimmilla tuotepäälliköillä on vastuullaan useampia tuotteita tai ainakin myyntinimikkeitä. Tuotepäälliköllä on paras ymmärrys oman tuotteensa elinkaaren vaiheeseen ja liiketoiminnan tilaan.

Miten tuoteportfoliota johdetaan?

Menestyvien yritysten tavoitteena on ylläpitää yrityksen strategian mukaista tuotesalkkua.

Menestyvien yritysten tavoitteena on ylläpitää yrityksen strategian mukaista tuotesalkkua. Tuotesalkun pitää sisältää eri elinkaaren vaiheissa olevia tuotteita, jotta liiketoiminta kukoistaa nyt ja huomenna.

Yrityksellä voi mennä taloudellisesti hyvin jonkin aikaa, vaikka se ei investoisikaan uusien tuotteiden kehittämiseen. On kuitenkin melko varmaa, että seuraavan teknologia- tai liiketoimintamallimurroksen tullessa haasteet realisoituvat.

Jos taas yrityksellä on vain uusia elinkaaren alkuvaiheen tuotteita saattaa yrityksen kassatilanne käydä haastavaksi.

Yrityksen kannattavuus parantuu huomattavasti, jos vanhentuneet tuotteet lopetetaan aktiivisesti ja tuotteiden lopettaminen on osa tuotteen elinkaarihallintaprosessia. Tällöin tuotteiden ylläpitoon liittyvät piilokustannukset minimoidaan ja yrityksen voima voidaan kohdentaa tuottoisampiin hankkeisiin.

Yleisiä haasteita tuotesalkun kanssa:

– liikaa tuotteita

– tuotesalkku uudistuu liian hitaasti

– vanhojen tuotteiden lopettaminen vaikeaa

– tuoteportfolion hallinnan omistajuus hukassa.

– tuotteiden kilpailukykyä ei seurata systemaattisesti

– mahdollisuuksia jää hyödyntämättä

 

Haluatko tutustua portfolionhallintaan

Julkaistu: 9. toukokuuta 2019

Päivitetty: 18. syyskuuta 2023

Software developmentAgileProduct management