Ohjelmistokehitysprojektia aloitettaessa tilaajalla on usein jonkinlainen tarve digitaaliselle ratkaisulle. Se voi olla täysin uusi verkkopalvelu tai järjestelmä tai olemassa olevan uudistaminen tai jatkokehitys. 

Miten voidaan olla varmoja, että tarve on tilaajan puolella osattu määritellä oikein? Ja miten varmistetaan, että toimittajan puolella asia ymmärretään samalla tavalla. Onko projektiryhmässä tilaajan puolella vain ydintiimi vai onko tiimissä mukana loppukäyttäjien kanssa työskenteleviä tai itse loppukäyttäjiä? 

Minkä tiedon pohjalta kokonaisuus ja yksittäiset toiminnallisuudet päätetään? Digitaalisen ratkaisun ostaminen vaatii myös paljon osaamista ja hyvää dialogia toimittajan myynnin kanssa. Julkisissa kilpailutuksissa tähän ei ole aina edes mahdollisuutta, vaan määrittelyä tehdään pääsääntöisesti tilaajan toimesta. 

Miksi palvelumuotoilua kannattaa hyödyntää?

Onko palvelumuotoilun hyödyntäminen resurssien hukkaamista - Me tiedämme kyllä mitä haluamme ja miten sen tulee toimia. Hienoa! Haastamme kuitenkin hieman tätä ajatusta. Palvelumuotoilun keinoin lähdetään hakemaan ymmärrystä tuotteen tai palvelun ympäristöstä eli määritellään, mitkä toimijat siihen liittyvät eli mitä sidosryhmiä on. Mitä käyttäjäryhmiä palvelulla on esimerkiksi yrityksen sisällä ja ketkä taas ovat loppukäyttäjiä. 

Näitä ryhmiä, heidän tarpeitaan ja haasteitaan lähdetään tutkimaan tarkemmin, jotta saadaan varmuus kehitetäänkö palvelua oikeaan tarpeeseen. Näin varmistetaan tuotetaanko asiakkaille arvoa ja lisäksi pystytään myös arvioimaan paremmin liiketoimintaan vaikuttavia valintoja, kuten hinnoittelua tai esimerkiksi resurssien kohdentamista paremmin. Arvoa luodaan siis molempiin suuntiin. Palvelumuotoilun keinoin haetaan varmuus siitä, että suunniteltava ratkaisu puhuttelee käyttäjiä ja palvelee liiketoimintaa. 

Palvelumuotoilun prosessi tuo selkeyttä suunnitteluun

Palvelumuotoilu tuo selkeyttä suunnitteluprosessiin ja osallistaa toimijoita eri puolilta organisaatiota. Usein unohdetaan, että organisaatioiden sisällä on valtavasti tietoa asiakkaista ja liiketoiminnan tarpeista. Siiloutuminen ja tiedonkulku ovat yksi organisaatioiden merkittävin ongelma, joka aiheuttaa tehottomuutta ja väärinymmärryksiä. Palvelumuotoilu kerää kaiken tiedon yhteen, jolloin tietoa voidaan oikeasti hyödyntää päätöksen teossa ja kehittämisessä.

Palvelumuotoilun prosessi juontaa juurensa teollisen muotoilun prosessista.Tämän prosessin avulla suunnittelu on järjestelmällisempää ja pystytään ratkaista sekä kehittää ratkaisut monimutkaisiin haasteisiin.

Asiakasymmärrys varmistaa laadun ja paremmat ratkaisut

Palvelumuotoilu on asiakaskeskeistä kehittämistä ja tutkimusta. Palvelumuotoilun avulla kaikki projektissa mukana olevat tahot ymmärtävät kokonaiskuvan, jonka pohjalta voidaan määritellä yksityiskohdat paremmin. On tärkeää, että kaikki osapuolet ymmärtävät mihin asiakkaiden tai käyttäjien haasteisiin haemme ratkaisua, jotta projektin aikana pystytään tekemään parempia valintoja.

Palvelumuotoilun ja käyttäjätutkimuksen pohjalta myös ohjelmistokehitystiimi pystyy tekemään valintoja ja ratkaisuja, jotka palvelevat kokonaisuutta paremmin. Palvelumuotoilun keinoin on mahdollista saada tarvittavaa pohjatietoa myös määrittelyyn ja vaatimusten hallintaan. Palvelumuotoilu istuu ketterän ohjelmistokehittämisen kanssa hyvin yhteen sillä molemmissa halutaan jatkuvasti oppia ja epäonnistua nopeasti. Opitut asiat halutaan viedä lopulliseen ratkaisuun epäonnistumisten sijaan. 

Mitä voidaan välttää hyödyntämällä palvelumuotoilua

Ilman palvelumuotoilun hyödyntämistä ohjelmistokehitysprojektissa saatetaan joutua tilanteeseen, jossa palvelun julkaisun jälkeen huomataan, että palvelu ei vastaa asiakkaiden tarpeita. Joudutaan loputtomien iteraatiokierrosten loukkuun ja siltikään ei päästä välttämättä haluttuun lopputulokseen. Tämä tulee kalliiksi kaikille osapuolille. Palvelumuotoilun avulla pyritään varmistamaan, että iteraatiokierrokset tapahtuvat oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. 

Kilpailukyvyn ja asiakaskokemuksen merkitys maailmantilanteessa

Maailmantilanne ja talousnäkymät huolettavat tällä hetkellä monia. Nyt jos koskaan kannattaa investoida laadukkaiden digitaalisten ratkaisujen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Näinä aikoina kilpailukyvyn varmistaminen on entistäkin tärkeämmässä roolissa ja se varmistetaan hyvän asiakaskokemuksen ja laadukkaiden digitaalisten ratkaisujen avulla. Ei kannata pudota kehityksen kelkasta, vaan tehdä järkeviä tietoon pohjautuvia ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat pysyvät jatkossakin asiakkaina.

Julkaistu: 8. helmikuuta 2024

Software developmentAgileDesign and UX