Kaikki tuntevat tuotepäällikön, jotkut ehkä useammankin. Kun kysyn melkeinpä keneltä vain (yrityselämässä) tiedätkö, mitä tuotepäällikkö tekee, vastaus on yleensä kyllä. Joillain voi olla vahvakin näkemys tästä, mutta jos pyydän kuvailemaan, mitä tuotepäällikön rooliin kuuluu, ovat vastaukset hyvinkin kirjavia. Melkein voisi sanoa että kaikkien näkemys on erilainen.

Miksi tuotepäällikön rooli on niin vaikea kuvailla?

Usein tuotepäällikön rooli nähdään vasten omaa roolia. Myyntihenkilöt odottavat tuotepäälliköiltä eri asioita kuin tuotekehittäjät. Tuki tarjouksen teossa ja hinnoittelussa on lähellä myyntihenkilön sydäntä, kun taas tuotekehityksen projektipäällikkö tarvitsee tietoa asiakkaiden tarpeista. Jokainen siis näkee tuotepäällikön roolin omien tarpeidensa kautta.

Tuotepäälliköitä työskentelee hyvin erilaissa tehtävissä tuotetiedonhallitsijoista aina teknisiin myyjiin asti. Yrityksen toimiala, koko, historia ja organisaatiomalli vaikuttavat suuresti rooliin. Teknisessä tukkukaupassa saattaa tuotepäällikkö toimia myyjänä suuren osan ajastaan, kun taas teknologiayrityksen tuotepäällikkö puurtaa joka toisen päivän yhdessä tuotekehityksen kanssa. Yhtä kaikki tuotepäällikön rooleissa on paljon samankaltaisuuksiakin, mutta painotus voi olla hyvinkin erilainen.

Yhteistä tuotepäälliköille on se, että tuotepäällikön työ on jatkuvaa, toisin kuin esimerkiksi projektipäällikön, joka yhden projektin lopetettuaan sammuttaa valot ja aloittaa uuden. Tuotepäällikkö omistaa tuotteensa ja palvelunsa ja vastaa niiden menestyksestä.

Tuotepäällikkö johtaa tuotteitaan ja palveluitaan, eli hän vastaa Tuotejohtamisesta!

 

tuotepäällikkö

 

Tuotepäällikön tärkeimmät vastuualueet

 

 1. TUOTEPÄÄLLIKKÖ vastaa tuotteensa TUOTESTRATEGIASTA
 • Määrittelee oman vastuualueensa tuotestrategian. Tuotestrategia pohjautuu yritys strategiaan ja on vahvasti kytköksissä myynti, markkina ja teknologiastrategioihin.
 1. TUOTEPÄÄLLIKKÖ ON TOIMIALANSA/TUOTTEENSA MARKKINAN ASIANTUNTIJA
 • Ymmärtää, kuinka hänen tuotteidensa markkina kehittyy tulevaisuudessa
 • Määrittelee kuka on tuotteen/palvelun asiakas (segmentointi)
 • Kerää ja luo ja arvioi uusia tuoteideoita
 • Laatii ja ylläpitää tuote Roadmapia
 1. TUOTEPÄÄLLIKKÖ TYÖSKENTELEE YHDESSÄ TUOTEKEHITYKSEN KANSSA
 • Määrittelee markkinavaatimukset
 • Kuvaa asiakkaiden ongelmat ja tarpeet tuotekehitykselle
 • Kuvaa tärkeimmät asiakaspersoonat
 • Priorisoi tuotevaatimukset
 1. TUOTEPÄÄLLIKKÖ TUKEE MYYNTIÄ
 • Markkinoi tuotettaan (sisäisesti ja ulkoisesti)
 • Määrittelee asiakaskohderyhmän
 • Räätälöi arvolupaukset tärkeimmille asiakaspersoonille
 • Hinnoittelee tuotteensa
 • Tukee myyntiä tuotteensa asiantuntijana
 • Nettimyynti, SaaS
 1. TUOTEPÄÄLLIKKÖ MAKSIMOI TUOTTEENSA KANNATTAVUUDEN
 • Johtaa tuotetta tuotteen eri elinkaaren vaiheissa
 • Monitoroi tuotteen kannattavuutta ja asiakastyytyväisyyttä
 • Kerää ja analysoi asiakaspalautetta
 • Jatkokehittää tuotetta tarpeen mukaan
 • Lopettaa vanhat ja kannattamattomat tuotteet asianmukaisesti

 

 Kiinnostaako tuotejohtaminen? Kysy meiltä lisää.

 

Julkaistu: 5. kesäkuuta 2018

Päivitetty: 20. kesäkuuta 2022

Product management