Tehokkuus ja johdonmukaisuus ovat avainvaatimuksia ketterässä ohjelmistokehityksessä ja DevOpsissa.

Design System (josta voi käyttää suomeksi nimeä suunnittelujärjestelmä), on oiva väline parantamaan tuotekehityksen tehokkuutta ja etenkin luotavien tuotteiden ja palveluiden käyttökokemusta, käytettävyyttä ja yhtenäisyyttä. 

Mikä ihmeen Design System?

Design System ei ole vain uudelleenkäytettävien komponenttien kokoelma. Intercomin tuotesuunnittelujohtaja Emmet Connolly kuvaa osuvasti, miten termiä joskus käytetään väärin:

“...useimmat Design Systemit ovatkin vain komponenttikirjastoja: suuria laareja täynnä käyttöliittymälegoja, joita voi yhdistää lukemattomilla tavoilla. Palaset voivat olla keskenään johdonmukaisia, mutta se ei tarkoita sitä, että niiden yhdistelmät olisivat. Tuote on enemmän kuin kasa uudelleenkäytettäviä UI-elementtejä. Sillä on rakenne ja tarkoitus.”

Connollyn hengessä hyvä Design System onkin kokoelma toimivia käytäntöjä: kehys, joka yhdistää käyttöliittymäkomponentit, suunnitteluperiaatteet ja tekniset määrittelyt. Se toimii tuotekehityksen perustana ja tarjoaa johdonmukaisen joukon ohjeita ja komponentteja. Ohjeissa on hyvä perustella, miksi juuri kyseiset komponentit ja ratkaisut on valittu – tämän ymmärtäminen helpottaa valintojen hyväksymistä.

Hyvä Design System yhdistää UX-suunnittelun ja kehitystyön työnkulut ja takaa, että kaikki digitaaliset tuotteet heijastavat yrityksen brändiä, tarjoavat hyvän ja yhtenäisen käyttökokemuksen ja täyttävät myös asetetut laatuvaatimukset.

Design Systemin ytimen voi tiivistää näin:

"Design Systemillä yritys saa käyttöönsä hyvin suunnitellut ja käyttäjien kanssa testatut ja validoidut uudelleenkäytettävät komponentit, jotka sopivat yrityksen käyttötarkoituksiin."

Tärkeimmät hyödyt

Yrityksen tarpeisiin suunniteltu, asianmukainen Design System tarjoaa joukon merkittäviä hyötyjä:

Nopeus ja tehokkuus tuotekehityksessä: Kun käytössä on Design System, uusien palveluiden luominen ja käyttöönotto nopeutuu huomattavasti. Tehokkuus johtaa kustannussäästöihin, sillä uusien projektien suunnittelua ja testausta ei tarvitse aloittaa alusta.

Johdonmukainen käyttökokemus: Design System takaa yhtenäisen käyttäjäkokemuksen tuotteen eri osissa ja yrityksen eri tuotteissa. Helppokäyttöisyys ja yhtenäisyys vahvistavat brändiä ja ja luovat luottamusta käyttäjissä.

Saavutettavuuden varmistaminen: Hyvä Design System huomioi saavutettavuuden kaikissa palveluissa ja tekee saavutettavuuden varmistamisesta helppoa ja suoraviivaista.

Viestinnän tehostaminen: Design System auttaa suunnittelijoita ja kehittäjiä kommunikoimaan paremmin ja tehokkaammin, mikä helpottaa yhteistyötä. Yhteisen kielen ja jaettujen komponenttien avulla väärinkäsitykset ja epäjohdonmukaisuudet vähenevät.

Innovatiivisuuden tukeminen: Vaikka Design System edistää johdonmukaisuutta, tarkoitus ei ole tukahduttaa luovuutta. Design System tarjoaa viitekehyksen, jonka sisällä suunnittelijat ja kehittäjät voivat innovoida ilman, että jokaisessa projektissa tarvitsee keksiä pyörää uudelleen.

Paremmin suunnitelmista toteutuksiin: UX-suunnittelijat voivat luottaa siihen, että lopullinen toteutus vastaa heidän visiotaan. Lisäksi jos Design System on toteutettu sovelluksessa käytettävällä front-end teknologialla, komponenttien käyttö kehityksessä muuttuu hyvin suoraviivaiseksi.

Jotain kaikille

Design Systemin hyötyjen on oltava todellisia kaikille siihen osallistuville tiimeille, jotta motivaatio projektiin osallistumisessa säilyisi. Nämä hyödyt vaihtelevat eri osapuolien kesken. Alla on kuvattu joitain avainhyötyjä, joita eri ryhmät kokemuksemme mukaan voivat saada:

Tuotetiimit

 • Yhtenäinen brändi ja käyttökokemus
 • Tuotteet, jotka toimivat samalla tavalla
 • Nopeampi ja laadukkaampi käyttöliittymäkehitys
 • Jatkuvasti kehittyvät käyttöliittymäkomponentit
 • Nopeampi projektien aloitus

Kehittäjät

 • Helposti toteutettavat suunnitelmat (esimerkiksi Node.js:n paketinhallinnan riippuvuuksina)
 • Komponenttien virhekorjaukset
 • Kirjoita yksi komponentti, saa kymmenen kaupan päälle
 • Vähemmän CSS-tyylitiedostojen kirjoittamista
 • Komponentit, jotka toimivat hyvin yhteen

UX-suunnittelijat

 • Vähemmän työtä pikselin tarkkojen käyttöliittymämäärittelyjen kanssa
 • Yksi lähde tuoreimmille suunnitteluille
 • Nopea prototyyppien kehittäminen koodattavilla / klikattavilla prototyypeillä
 • Vahvempi yrityksen yhtenäinen design
 • Tehokas väline käyttöliittymäohjeiston laatimiseen, hallinnointiin ja jalkauttamiseen

Milloin Design Systemin käyttöönotto kannattaa?

Ei ole yhtä Design Systemiä, joka ratkaisee kaikki ongelmat: järjestelmä tulee räätälöidä yrityksen erityistarpeisiin ja kasvuvaiheeseen sopivaksi.

Useimmiten Design System on järkevintä ja tehokkainta kehittää ja ottaa käyttöön silloin, kun yritys käynnistää uuden tuotteen kehityshankkeen tai alkaa merkittävästi uudistaa jotain olemassa olevaa tuotetta. Design System voidaan silloin jouhevasti kehittää tuotteen rinnalla, jolloin molemmat hyötyvät toisistaan ja molempien suunnittelu ja kehitys kulkevat käsi kädessä. Erityisesti tämä on järkevää silloin, jos tiedossa on myös muita uusia tuotteita tai tuotteiden uudistamista jatkossa.

Toimiva Design System tuo myös mukanaan selkeän prosessin suunnitelmien tuottamiseksi ja ylläpitämiseksi kehitystiimissä. Se on parhaimmillaan kuin elävä olio, joka kehittyy yrityksen ja sen tuotteiden mukana. On tärkeää huomata, että Design System on enemmän kuin komponenttikirjasto – se on yrityksen suunnittelun ja kehityksen perusta.

Tuumasta toimeen?!

Design System on vahva työkalu yritykselle, joka haluaa kehittää DevOps- ja ohjelmistokehitysprosessejaan.

Hyvin suunniteltu Design System virtaviivaistaa sovellusten suunnittelua ja kehitystä, parantaa sisäistä johdonmukaisuutta ja nopeuttaa uusien palveluiden toteuttamista. Näin sopiva Design System sekä parantaa käyttäjäkokemusta että tukee liiketoiminnan Investointi hyvin suunniteltuun Design Systemiin ei ole vain tekninen päätös, vaan myös strateginen liiketoimintapäätös.

Meillä Eficodella on pitkä kokemus Design Systemeistä ja niiden soveltamisessa erilaisiin käyttötarpeisiin. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kerromme mielellämme lisää siitä, miten Design Systemit voisivat auttaa juuri sinua!

Julkaistu: 9. tammikuuta 2024

Software developmentDevOpsDesign and UX