Saavutettavien palvelujen pitäisi olla juuri nyt jokaisen verkkopalveluja tarjoavan yrityksen työpöydällä. Digipalvelulaki tulee velvoittamaan 28. kesäkuuta 2025 alkaen paljon laajempaa verkkopalveluiden tuottajakuntaa kuin siihen asti.

Saavutettavuus ilmentää hyvää ja huomioivaa käyttäjäkokemusta, ja useamman roolin suunnittelijasta tuoteomistajaan asti tulisi toteuttaa sitä. Saavutettavuudesta huolehtimalla palvellaan suurempaa käyttäjäkuntaa, mutta siitä on myös muita hyötyjä. Tässä blogissa kerromme, kuinka saavutettava käyttöliittymä ja design toteutetaan fiksusti ja osaavasti. 

Saavutettavuus hyödyttää kaikkia

Saavutettavuus on erityisen välttämätöntä ja tarpeellista käyttäjille, joilla on pysyviä vammoja tai toimintarajoitteita. Saavutettavuus kuitenkin hyödyttää jokaista ainakin jossain vaiheessa elämää - viimeistään vanhetessa. Myös muut erilaiset tilanteet ja olosuhteet voivat asettaa kenet tahansa tilanteeseen, jossa saavutettavista ratkaisuista on hyötyä:

 • Tilapäiset vammat, kuten käden murtuminen, voivat estää esimerkiksi kokonaan hiiren käytön, jolloin käyttäjä voi selata verkkopalveluja vain näppäimistön avulla. 
 • Tilannekohtaiset rajoitteet, esimerkiksi kirkas auringonvalo tai meluisa ympäristö, voivat estää heikkokontrastisten tekstien lukemisen puhelimen näytöltä ja videoiden katsomisen ilman tekstityksiä. 

Mahdollisuus vai mahdollisuus?

Sen lisäksi, että saavutettavuus edistää yhdenvertaisuutta, on sillä paljon muitakin hyötyjä julkaisijalle, kuten esimerkiksi:

 • Laajempi käyttäjäkunta
 • Parantunut hakukonenäkyvyys (SEO)
 • Parempi maine ja kilpailuetu 

Helposti saattaa kuitenkin herätä kysymyksiä käytännön toteuttamisesta. Lisääkö saavutettavuuden huomioiminen käyttöliittymätyön määrää, kasvavatko ylläpidon kustannukset .. ja mitä brändi sanoo? Vai onko saavutettavuuden parempi huomioiminen mahdollisuus koko palvelun käyttäjäkokemuksen tuottavuusloikkaan?

Huomioi erilaiset käyttäjätarpeet

Saavutettavuuden huomioiminen organisaatiossa edellyttää systemaattista ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Saavutettavuus on jatkuva prosessi - ei projekti. Saavutettavuus tulee ottaa huomioon koko verkkopalvelun elinkaaren ajan aina käyttäjäymmärryksestä lähtien. Miten suunnittelija sitten varmistaa, että käyttöliittymästä tulee saavutettava? Aluksi on tarpeen miettiä käyttäjää ja huomioida erilaiset käyttäjätarpeet, kuten esimerkiksi:

Näkövammaiset ja ikänäköiset

 • Tekstin luettavuus (esim. typografia ja rakenne)
 • Kontrastit

Värisokeat

 • Ei käytetä pelkästään väriä välittämään tietoa

Sokeat

 • Kuvailevat tekstivastineet
 • Selkeä rakenne

Motoriset rajoitteet

 • Riittävän suuret kosketusalueet esim. painikkeille ja linkeille
 • Ei pelkästään raahaustoimintoja

Kognitiiviset rajoitteet

 • Lukihäiriö: Fontti ja tekstin esitystapa
 • Tarkkaavaisuushäiriöt: Ei häiritseviä elementtejä, ohjeistus
 • Oppimisvaikeudet ja muistiongelmat: Tuttuja ratkaisuja, ohjeita

Neurologiset häiriöt

 • Ei välkkyvää sisältöä
 • Ei parallax-efektejä.

Saavutettava käyttöliittymä ei ole vaikeampi

Saavutettavuuden huomiointi suunnittelun ohessa ohjaa tarkastamaan jokaisen käyttöliittymäkomponentin tarpeellisuuden ja roolin. Selkeät navigointielementit vaativat loogisen rakenteen, jotka kummatkin sekä parantavat kokemusta kaikille käyttäjille että ovat saavutettavuusvaatimusten kulmakiviä.

Samalla kun parannetaan kaikkien käyttäjien kokemusta käyttöliittymän rakenteesta ja hallinnasta, taklataan seuraavia saavutettavuusvaatimukset:

 • Selkeä rakenne
 • Ei välkkyvää sisältöä
 • Ei parallax-efektejä.

Saavutettava käyttöliittymä ei ole rumempi

Saavutettavuus koetaan joskus “isoina nappuloina jotta kaikki varmasti näkee ne” - mutta nämä ajat ovat kaukana takana. Taustan ja sisällön kontrastin parantaminen helpottaa jokaista. Väsyneet silmät, heikkolaatuiset näytöt ja erilaiset valaistusolosuhteet voivat tehdä lukemisesta ja käytöstä vaikeaa kenelle tahansa. Voi olla, että ajatuksesta tuottaa koko verkkosivu pelkillä brändiväreillä on luovuttava. Mutta jos värit valittiin 70-luvulla painotuotteita ajatellen - ehkä on jo aikakin.

Helppolukuisuus ja selkeys kaikille ohjaa huomioimaan seuraavat saavutettavuusvaatimukset:

 • Tekstin luettavuus (esim. typografia ja rakenne)
 • Kontrastit

Saavutettavuus auttaa saumattomampaan toimintaan eri alustoilla

Olisiko aika laittaa Design System kuntoon? Nykyaikaisten verkkopalveluiden oletetaan toimivan päätelaiteriippumattomasti hyvin. Päätelaiteriippumattomuus ohjaa rakentamaan komponentit ja sivupohjat teknisesti vakaalle pohjalle. Myös esimerkiksi ruudunlukijat toimivat paremmin, kun HTML-koodi on teknisesti hyvälaatuista ja semanttisesti jäsenneltyä. Tämä mahdollistaa sujuvamman navigoinnin ja tietojen saavutettavuuden näkövammaisille käyttäjille, ja helpottaa skaalautuvien käyttöliittymien hallintaa.

Jos päätelaiteriippumattomuus tuodaan osaksi Design Systemiä, vähennetään suunnitteluprosessin ja ylläpidon päällekkäisyyksiä ja riskejä, samalla kun tuotetaan palveluita jotka toimivat saumattomasti läppärillä ja mobiililla.

Kattava design systeemi ratkaisee saavutettavuusvaatimuksista:

 • Riittävän suuret kosketusalueet esim. painikkeille ja linkeille
 • Ei pelkästään raahaustoimintoja

Lomakekäyttöliittymät, rakastettumme

Kukapa ei olisi joskus tuskaillut kryptistä verkkolomaketta täyttäessään. Epäselvästi merkityt pakolliset tiedot, omituiset kentät päivämäärille ja käsittämättömät virheilmoitukset … lista on pitkä. Saavutettavuusvaatimukset edellyttävät lomakkeiden asettelulta selkeyttä ja johdonmukaisuutta ja riittävää käyttö- ja täyttöohjeistusta.

Saavutettavuudeltaan hyviä lomakkeita voisi melkein luonnehtia kansalaisvaatimukseksi enemmin kuin saavutettavuuden sanelemaksi pakkopullaksi:

 • Ei käytetä pelkästään väriä välittämään tietoa
 • Ei häiritseviä elementtejä, ohjeistus
 • Tuttuja ratkaisuja, ohjeita

Saavutettavuus ei takaa hyvää käytettävyyttä

Vaikka saavutettavuus varmistaa, että tuotteet ja palvelut ovat kaikkien saatavilla, se ei yksinään takaa hyvää käytettävyyttä. Lainsäädännön määrittelemä saavutettavuus keskittyy vahvasti toteutuksen teknisiin vaatimuksiin. Laajemmin käsitetty hyvä saavutettavuus tukee kokonaisvaltaista käyttäjäkokemuksen parantamista. Hyvä käytettävyys edellyttää intuitiivista ja mukautuvaa suunnittelua, käytettävyystestausta ja workshopeja oikeiden käyttäjien kanssa sekä jatkuvaa palautteen keräämistä ja palvelun parantamista.

Käyttäjien tarpeiden jatkuva huomiointi ja parantaminen auttaa erottamaan olennaisen epäolennaisesta, ja samalla taklataan saavutettavuusvaatimuksista:

 • Selkeä rakenne

 • Tekstin esitystapa

 • Kuvailevat tekstivastineet

Mitä tästä jäi käteen?

Saavutettavuuden huomioiminen on prosessin ominaisuus. Saavutettavuus sekä parantaa käyttäjäkokemusta kaikille, että laajentaa käyttäjäkuntaa … että on pian lain sanelema pakko yhä laajemmalle joukolle organisaatioita. Suunnittelija pääsee kuitenkin hyvään saavutettavuuden tasoon tällä muistilistalla:

Jos taulukko ei näy, voit katsoa sen myös tästä.

Taulukko, jossa esimerkkejä hyvästä ja huonosta saavutettavuudesta liittyen mm. fonttikokoon, -väriin ja -tyyliin.

Julkaistu: 5. kesäkuuta 2024

Software developmentAccessibilityDesign and UX