Verkkopalveluiden menestys nojaa olennaisesti siihen, että ne vastaavat käyttäjien tarpeita ja ovat saavutettavia sekä helppokäyttöisiä. Kun digitaaliset alustat yhä enemmän ohjaavat arkeamme ja vuorovaikutustamme on korkea aika varmistaa, että jokainen käyttäjä, riippumatta kyvyistään tai rajoitteistaan, voi hyödyntää palveluita saumattomasti ja tasapuolisesti. Saavutettavuuden ja käytettävyyden varmistaminen ei kuitenkaan ole pelkästään esteiden poistamista, vaan se on myös kehityksen lähde, joka luo tehokkuutta, laadukkuutta ja kestävää kilpailuetua. Pureudun tässä blogikirjoituksessa saavutettavuuden, käytettävyyden ja tulevaisuuden teemoihin.

Saavutettavuus nyt

Osalla palveluntuottajista on ollut hyvä ymmärrys saavutettavuuden merkityksestä ja he ovat hoitaneet saavutettavuusasiat erinomaisesti. Meillä on ollut ilo olla mukana auttamassa asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteitaan tällä saralla. Saavutettavuuteen on ollut erittäin tärkeää keskittyä jo pelkästään lainsäädännön vaatimusten takia.

Olen huomannut, että panostukset ovat kuitenkin keskittyneet välillä liikaakin vain saavutettavuuskriteerien täyttämiseen ilman, että kokonaisvaltaista käyttäjäkokemusta on samalla huomioitu riittävästi. Lisäksi panostukset ovat usein yksittäisen saavutettavuusauditonnin tai kapeahkosti saavutettavuutta huomioivan automaattisen monitoroinnin varassa. Saavutettavuus tulisi ottaa huomioon suunnittelun alusta palvelun ylläpitoon ja sisällöntuotantoon asti. Tämän lisäksi pitää muistaa testata ja validoida myös palvelun päivitykset jatkuvuuden takaamiseksi. Myös palvelun tuottamisen kannalta keskeisten henkilöiden, kuten suunnittelijoiden, kehittäjien ja sisällöntuottajien, kouluttaminen on keskeistä saavutettavuuden eroosion ehkäisemiseksi ja palvelun laadun ylläpitämiseksi.

Käytettävyys nyt

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja testaus ovat nousseet digitaalisen palvelun kehitystyön keskiöön, mikä on erittäin myönteistä. Käyttäjien tarpeiden ja tavoitteiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta digipalvelut voivat tarjota saumattoman ja intuitiivisen käyttökokemuksen.

Käyttäjätestauksen avulla voidaan arvioida palvelun saavutettavuutta ja käytettävyyttä käyttäjän näkökulmasta. Kuitenkin viime vuosina käyttäjätestaukset ovat nähdäkseni jääneet aiempaa vähemmälle. Ehkäpä siksi, että viime vuosina on keskitytty saavutettavuuteen ehkä liikaakin käytettävyyspanostusten kustannuksella.

Nykyään luotetaan myös liikaa siihen, että suunnittelijat ja kehittäjät itse osaavat tai ehtivät testata omat suunnitelmansa. Vaikka UX-suunnittelija olisikin ammattitaitoinen, hänellä usein ei ole riittävästi aikaa hoitaa käyttäjätestauksia ja tämä on huomattu myös käytännössä. Suunnittelijoilla ei välttämättä ole samaa rutiinia ja harjaantumista testien tekemiseen samalla tavalla kuin siihen erikoistuneilla asiantuntijoilla. Pelkästään testikäyttäjien hankinta ja testijärjestelyiden tekeminen voi viedä paljon aikaa. Sitä paitsi laadunvarmistuksen näkökulmasta on huono ajatus, että suunnittelija itse validoi, testaa ja ”oikolukee” omat tuotoksensa. Tästä syystä erikoistuneiden käytettävyysasiantuntijoiden apu ja tuki ovat korvaamattomia käytettävyyden varmistamisessa.

Käytettävyyden ja saavutettavuuden yhteinen tulevaisuus

Tarkastellessamme saavutettavuutta ja käytettävyyttä, on selvää, että nämä kaksi osa-aluetta tulevat yhä enemmän lähemmäksi toisiaan. Tulevaisuuden suuntaus on mielestäni se, että saavutettavuuden ja käytettävyyden huomioiminen tapahtuu sekä palvelun kehitysvaiheessa, validoinnissa että käyttäjätestauksessa sekä ylläpidossa. Tavoitteena on varmistaa digipalvelun korkea laatu ja kokonaisvaltainen käyttäjäkokemus huomioiden erilaiset ihmiset, käyttäjäryhmät, rajoitteet, tarpeet ja toimintatavat.

Saavutettavuuden ja käytettävyyden huomioiminen samanaikaisesti tarjoaa kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Ensinnäkin näiden asioiden huomioiminen ja testaaminen yhtä aikaa tehostaa tuotekehitysprosessia, sillä saavutettavuus- ja käytettävyystestauksen integroiminen kehitysvaiheisiin mahdollistaa ongelmien havaitsemisen ja korjaamisen varhaisessa vaiheessa. Tämä säästää aikaa ja resursseja, jotka muuten olisi käytetty jälkikäteen korjaamiseen. Toisekseen, jatkuva saavutettavuuden ja käytettävyyden testaaminen käyttäjillä parantaa lopputuotteen laatua. Käyttäjäpalautteen ja testitulosten perusteella voidaan tehdä jatkuvia parannuksia ja optimointeja, jotta palvelu vastaa käyttäjien tarpeita ja odotuksia entistä paremmin. Tämä johtaa tyytyväisempiin käyttäjiin, korkeampaan asiakkaiden sitoutumiseen ja positiiviseen maineeseen.

Palveluja saavutettavuuteen ja käytettävyyteen

Me Eficodessa tarjoamme ratkaisuja, jotka mahdollistavat saavutettavuuden ja käytettävyyden testauksen yhdistämisen jatkuvaan kehitysprosessiin. Autamme suunnittelussa, validoinnissa, testauksessa ja jatkuvassa ylläpidossa, jotta varmistetaan korkealaatuinen kokonaisvaltainen käyttäjäkokemus. Saat meiltä asiantuntevaa tukea ja ohjausta siitä, miten nämä tärkeät näkökulmat voidaan integroida tehokkaasti tuotekehitysprosessiin ja varmistaa jatkuvaa saavutettavuuden ja käytettävyyden testausta käyttäjien kanssa.

Yhdistämällä saavutettavuuden ja käytettävyyden tavoitteet, voit luoda digitaalisia palveluita, jotka eivät ainoastaan täytä säännöksiä, vaan tarjoavat saumattoman ja nautittavan käyttäjäkokemuksen kaikille käyttäjille. Autamme sinua tässä matkassa kohti tehokkaampaa tuotekehitystä, parempaa lopputuotetta ja tyytyväisiä käyttäjiä.

Ota yhteyttä meihin ja kysy lisää.

Julkaistu: 8. kesäkuuta 2023

Päivitetty: 26. maaliskuuta 2024

AccessibilityDesign and UX