Tuotepäälliköllä ei ole yleensä alaisia. Tuotepäällikön roolissa tarvitaan kuitenkin johtamistaitoja, sillä yksikään tuotepäällikkö ei osaa tai ei ainakaan ehdi tekemään kaikkea tarvittavaa, jotta oma tuote menestyisi. Tuotteen menestys koostuu monen sisäisen sidosryhmän osallistumisesta erilaisiin tehtäviin tuotteen elinkaaren varrella. Miten tuotepäällikkö voi saada kaiken tarvittavan - ilman suoranaista määräysvaltaa?

Tehokkain tapa saada apua on jakaa sitä itse avokätisesti

Tuotepäällikkö tarvitsee apua omilta sidosryhmiltään. Kun autat sidosryhmiäsi saavuttamaan heidän tavoitteensa, saat vastapalveluksia ja myös oman tuotteesi liiketoiminta lähtee lentoon. Tuotepäällikön kannattaa tehdä tärkeimpien sidosryhmiensä työ helpoksi tuotepäällikön vastuu- ja osaamisalueesta lähtien aina kun se on mahdollista.

Tuotepäällikkö voi auttaa sisäisiä asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa käyttämällä samoja tekniikoita ja malleja kuin loppuasiakkaillekin. Sisäisiä asiakkaita kannattaa kohdella kuin ‘’oikeita’’ asiakkaita katsomalla heidän tarpeitaan heidän näkökulmastaan.

Tuotepäällikön kannattaa pysähtyä pohtimaan kunkin sidosryhmän kohdalta:

  • Mikä on heidän homma hoidettavana?
  • Mikä tuotepäällikön tieto tai taito auttaa heitä pääsemään tavoitteeseensa?

Seuraavassa listaamme tuotepäälliköiden sidosryhmien keskeisiä tarpeita, joissa tuotepäällikön osaaminen auttaa saavuttamaan kohderyhmän tavoitteita.
Tuotepäällikön tärkeitä sidosryhmiä ovat esimerkiksi yrityksen tai oman tuotelinjan johto, tuotekehitys, myynti, markkinointi, asiakastuki ja tuotanto.

Yrityksen teknologiasta vastaava (CTO) saavuttaa tavoitteensa helpommin silloin, kun

- joku laatii sinun ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa selkeän tuotestrategian
- joku pitää myyntitiimin kurissa sopimasta teknisistä valinnoista suoraan asiakkaiden kanssa
- joku selkeästi kertoo, kuinka pitkään nykytuotteet vielä elävät, jotta teknologiavalinnat voidaan tehdä oikein
- joku siirtää keskustelun asiakasneuvotteluissa asiakkaalle tuotettavaan hyötyyn, jolloin asiakkaan ei tarvitse speksata tuotteidenne teknisen toteutuksen yksityiskohtia

Yrityksen markkinoinnista (CMO) vastaava saavuttaa tavoitteensa helpommin silloin, kun

- joku kertoo tuoteportfolion arvolupaukset selkeästi
- joku määrittelee tärkeimmät asiakassegmentit, keitä kohdeasiakkaat ovat ja miten he tykkäävät ostaa
- joku tekee yhdessä kanssasi ostajapersoonat ainakin edustamaan tärkeimpien asiakassegmenttien tyypillisiä ostajia

Yrityksestä tai tuotelinjasta vastaava (CEO) vastaava saavuttaa tavoitteensa helpommin silloin kun

- joku ohjaa tuotteita niiden elinkaaren vaiheen tarpeiden mukaisesti
- joku laatii selkeät business caset uusille hankkeille oikeaan dataan perustuen. Ja jos dataa ei ole mahdollista kerätä kaikesta niin tuo joku tuo epävarmuudet selkeästi näkyviin, jotta päätöksenteko on helppoa ja nopeaa
- joku purkaa siiloja organisaatiossanne toimimalla yhteistyön napana esim. myynnin, markkinoinnin, tuotekehityksen ja tuotannon välillä

Yrityksen myynnistä vastaava (VP of sales) vastaava saavuttaa tavoitteensa helpommin silloin, kun

- joku huolehtii siitä, että tuotteet ja palvelut vastaisivat markkinoiden tarpeita
- joku ymmärtää markkinassa tai markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja kehittäisi tarjoomaa myös tulevaisuuden tarpeisiin, jolloin asiakkuuksista tulee pitkäkestoisia eikä myyntiprosessia tarvitse aina aloittaa kylmäsoitosta
- joku huolehtii ajantasaisesta myyntimateriaalista, joka on tehty tärkeimpien ostajapersoonien tarpeisiin sujuva osto-/myyntiprosessi huomioiden
- joku auttaa tuotteiden ja palveluiden tuottaman arvon kommunikoinnissa ostajille niin ettei keskustelu päädy aina hinnan alennukseen
- joku auttaa markkinointia sisältömarkkinoinnin suuntaamiseen asiakasta kiinnostaviin asioihin. Asiakas on nimittäin kiinnostunut saamaan omat hommansa hoidettua, eikä ole kiinnostunut myyjäyrityksen sisäistä asioista.

Yrityksen tuotekehityksestä vastaava saavuttaa tavoitteensa helpommin silloin, kun

- joku dokumentoi tuotevision ja -strategian ja määrittelee siten ''mikä on tärkeää?'' myös muille tuoteliiketoiminnan sidosryhmille
- joku huolehtii siitä, että ratkaisemme oikeita asiakasongelmia tai pikemminkin kokonaisen asiakassegmentin markkinaongelmia
- joku ymmärtää markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja kertoo kohdeasiakkaittenne tulevista tarpeista jo ennen kuin asiakkaat ehdottavat omaa ratkaisuaan
- joku huolehtii ajantasaisesta vaatimushallinnasta erityisesti tarpeiden näkökulmasta - tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren keston
- joku priorisoi tekemistä niin, ettei kehitysputki tukkeudu
- joku suojelee tuotekehitystiimejä ulkoiselta paineelta määrittelemällä mitä tehdään ja miksi?

Yrityksen asiakastuesta vastaava saavuttaa tavoitteensa helpommin silloin, kun

- joku huolehtii siitä, että myös palvelutiimillä on ajantasainen tieto tuotteidenne uusista ominaisuuksista, uusista tuotteista ja muutoksista olemassa oleviin tuotteisiin
- joku ymmärtää markkinassa (yksikössä) tai markkinoilla (monikossa) tapahtuvia muutoksia ja kertoisi kohdeasiakkaittenne tulevista tarpeista,jolloin nykytilanteen parhaat osaajat voivat auttaa nykytilan ja tulevaisuuden välisen polun suunnittelussaniin tukipalveluiden kuin varsinaisen tuotetarjooman osalta
- joku ottaaa huomioon asiakkaiden usein toistuvat vaikeudet tuotteen käyttöönotossa ja tuotteesta saadun asiakashyödyn lunastamisessa,vaikka se vaatii resursseja tuotteen dokumentointiin, tukimateriaaleihin tai itse tuotteeseen liittyen

Yrityksen tuotannosta vastaava saavuttaa tavoitteensa helpommin silloin kun

- joku ylläpitää realistista ennustetta käyttäjämäärän kasvusta, tuotteen myynnistä ja toimituksista, erityisesti silloin kun lanseerataan uusia tuotteita
- joku huolehtii tuotetarjooman elinkaaren hallinnasta ja jakaa siitä tietoa tuotantotiimille,silloin riittävän toimituskyvyn voi yhdistää hyvään laatuun, edullisiin sopimuksiin palveluntuottajien kanssa ja kohtuullisiin kustannuksiin.
- joku vastaa ikääntyvien tuotteiden tai tuoteominaisuuksien alasajosta,jolloin voimme yhdessä välttää ylimääräisiä kustannuksia lisensioinnissa, pilvikapasiteetissa tai fyysisten tuotteiden tuotannossa"

Jos luet tämän blogin tuotepäällikön roolissa taisit jo tunnistaakin kuka tämä ‘’joku’’ on. Jos taas luit blogin kiinnostuksesta tuotejohtamista kohtaan sait varmasti kiinni millaista arvoa osaava tuotepäällikkö yrityksellenne voisi tuottaa.

Julkaistu: 20. lokakuuta 2022

Product managementtuoteorganisaatiotuotepäällikköTuotejohtaminenproduct managertuotekehitys