ABB Oy Distribution Solutions on käyttänyt tuotekehityksessään jo pitkään ketteriä menetelmiä. Vuonna 2016 toimivat menetelmät päätettiin skaalata ylöspäin koko organisaation käyttöön asiakasarvon tuotantoketjun parantamiseksi. Toimintamalliksi valittiin SAFe eli Scaled Agile Framework, jonka käyttöönotossa ja PI Planning -päivien järjestämisessä ABB:n kumppanina toimii Contribyte (nykyisin osa Eficodea).

Tuotekehityksestä ylöspäin skaalaten

ABB Distribution Solutions on käyttänyt tuotekehityksessään ketteriä menetelmiä jo useiden vuosien ajan. Keväällä 2016 ABB päätti alkaa skaalata ketteriä menetelmiä ylöspäin osaksi myös muun organisaation toimintaa. Sen myötä otti yritys osaa Leading SAFe-koulutukseen. SAFe eli Scaled Agile Framework on toimintamalli, joka kattaa koko organisaation tuotekehityksestä myyntiin ja markkinointiin.

“Koulutuksessa henkilökemiat natsasivat heti niin hyvin, että tiesimme, ettei yhteistyö voisi jatkua muuten kuin hyvin. Kun lupa lähteä skaalaamaan tätä ylöspäin tuli, tiesimme kyllä heti, kehen ottaa yhteyttä”, Ekholm muistelee.

“Sen sijaan, että tekisimme töitä tuotekehityksessä tuotepäälliköiden vaatimusten mukaisesti, otamme heidät mukaan suunnitteluun. Teemme yhdessä lyhyen aikavälin suunnitelman siten, että asiakasarvon tuotantoketju on mahdollisimman hyvä ja nopea”, painottaa ABB Vaasan Distribution Solutions -yksikön Program Manager Katja Rantanen.

”Yhteistyö on hirveän mutkatonta”

Koulutuksen jälkeen ABB:ta autettiin SAFe:n käyttöönotossa sekä mallin rakenteeseen kuuluvien PI Planning -päivien järjestämisessä. ABB järjestää tapahtuman neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein. SAFe:n suurimmiksi hyödyiksi Ekholm ja Rantanen kokevat muun muassa tietoisuuden ja läpinäkyvyyden lisääntymisen.

“Parasta on ollut se, että olemme itsekin joutuneet oppimaan. Meitä on haastettu ja olemme oppineet uusia asioita. HIenoa on myös se, kuinka olemme saaneet koko ison porukan yhteistyön toimimaan”, Rantanen iloitsee.

“Kokemuksiemme mukaan toteuttaja on ihan Suomen parhaita toimijoita tällä alalla. Olemme olleet hyvin tyytyväisiä heiltä saamaamme palveluun. Yhteistyö on hirveän mutkatonta. Se on ihan kuin omien kollegoiden kanssa juttelisi. Meillä on todella avoin toimintaympäristö”, Ekholm summaa.