Accountor Oy on nopeasti kasvava talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoratkaisuihin sekä ulkoistuspalveluihin erikoistunut konserni, jonka palveluksessa on noin 2200 ammattilaista 6 maassa. Accountor HR Solutions on konsernin osa, joka keskittyy henkilöstöhallinnon ohjelmistoratkaisuihin. Eficode auttoi Accountor HR Solutionsia yhteinäistämään tuoteportoliotaan ja toteuttamaan tuotekehityksen kunnianhimoista Visio 2025:ttä. Projektiin on kuulunut mm. tilanneanalyysi, testiautomaation kehittäminen, toimintamallien virtaviivaistaminen, käyttäjähallinnon yhtenäistäminen, läpinäkyvyyden luominen koko prosessiin ja syntyneiden siilojen poistaminen.

Haaste: portfolion ja toimintamallien yhtenäistäminen Visio 2025:ttä varten

Accountor HR Solutions on kasvanut nopeasti sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Ostojen myötä yrityksen sovellusportfolio on kasvanut kattavaksi mutta toisaalta ostojen myötä on kertynyt erilaisia koodipohjia ja toimintamalleja ja käytetyt työkalut ovat olleet erilaisia.

Accountorin vuonna 2020 lanseeratun Visio 2025:n tavoite on yhdistää hajanainen tuotepaletti yhtenäiseksi tuoteperheeksi ja tarjota kaikki tuotteet SaaS-palveluina. Näin asiakkaiden on entistä helpompi ostaa Accountorin tuotteita ja he saavat niistä vielä enemmän hyötyä irti.

Hankkeen osana on tarkoitus myös viedä kaikki järjestelmät konesalista pilveen ja muuttaa asiakaskohtaiset ratkaisut yleisiksi ja yhteisiksi tuoteratkaisuiksi.

Hanke on kunnianhimoinen, sillä tuotteita on paljon ja niiden ympärille

Ratkaisu: teknologiatransformaation kautta kohti liiketoimintatransformaatiota

Accountorin alkuperäinen akuutti tarve oli testiautomaation kehittäminen toiminnan tehostamiseksi. Testiautomaation pystyttämisen jälkeen todettiin, että yhteistyö oli sujuvaa ja työtä päätettiin jatkaa Eficoden asiantuntijoiden tekemällä systemaattisella DevOps-arvioinnilla, jonka perusteella tehtiin suunnitelma toimintapojen ja työkaluvalikoiman yhteinäistämiseksi ja modernisoimiseksi ja tuotekehityksen tehostamiseksi.

Suurin askel toimintamallien yhtenäistämiseen oli Eficode ROOT -palvelun käyttöönotto. Eficode ROOT-palvelussa Eficode pitää huolta työkaluista, jotta asiakas voi keskittyä olennaiseen ja nopeuttaa palvelujensa julkaisua. Eficode ROOT tarjoaa yli 40 työkalua useilta toimittajilta DevOpsin kaikkiin vaiheisiin. Työkalut ovat aina saatavilla ja ajan tasalla ja organisaatio voi hallita kaikkien DevOps-työkalujen käyttäjiä yhdestä paikasta.

Eficode ROOT toi yhtenäisen ohjelmistokehityksen työkaluvalikoiman ja ajantasaisen tiedon parhaista toimintatavoista ja työkaluista jatkuvasti Accountorin tuotekehittäjien käyttöön. Näin tuotekehitys pystyy keskittymään olennaiseen, yhtenäistämään toimintaansa ja nopeuttamaan tuotteiden julkaisua.

Palvelun myötä käyttöön otettiin yhteinen versionhallinta ja testausautomaatio sekä luotiin yhteiset referenssiarkkitehtuurit, jotka nopeuttivat ja yhtenäistivät prosesseja.

Yksi tärkeä uudistus oli tiketinhallinnan suoraviivaistaminen. Aikaisemmin asiakaspalvelulla ei ollut tarpeeksi tietoa asiakkaiden raportoimien ongelmien korjaamisesta, mikä johti huonoon läpinäkyvyyteen, turhaan lisätyöhön ja ongelmanratkaisun hidastumiseen.

Työkalujen lisäksi Eficode on tarjonnut koulutuksia mm. Atlassianin Jira-tuotteen käytössä ja auttanut Eficodea sen oman ohjelmistokehityksen osaamiskeskuksen rakentamisessa.

“Projektin tuoma suuri työkalutransformaatio on luonut pohjan tavoittelemallemme liiketoiminnan transformaatiolle, joka mahdollistaa Visio 2025:n saavuttamisen”, kommentoi Accountor HR Solutionsin tuotekehitysjohtaja Heikki Tukiainen.

Vision mahdollistava transformaatio, yhtenäisyyttä, läpinäkyvyyttä ja tehoa

Eficoden tuella Accountor on pystynyt siirtämään tuotekehityksen fokuksen teknisen velan maksamisesta kohti uuden, yhtenäisen Mepco-tuoteperheen kehittämistä ja yrityksen kasvun kannalta tärkeän SaaS-vision toteuttamiseen.

Eficoden tuella työskentelytavat ja työkalut ovat yhtenäistyneet, prosessit ovat muuttuneet läpinäkyvämmäksi ja tuotekehityksen teho on kasvanut huomattavasti.

Eficode auttoi Accountor HR Solutionsia myös luomaan sisäisen DevOpsin osaamiskeskuksen (center of excellence), joka toimii keskitettynä uusien työkalujen ja toimintamallien kehittäjänä ja jakelijana koko organisaatiolle.

Tuotekehitysjohtaja Heikki Tukiainen jatkaa: “Meille oli kertynyt joukko alansa johtavia tuotteita ja tästä syntyi johdon ambitio luoda yhteinen tuoteperhe, joka olisi vielä suurempi kuin osatekijänsä. Tämän vision toteuttamiseksi tarvitsimme uuden tavan toimia, jonka luominen ei olisi ollut mahdollista ilman uusia työkaluja ja Eficoden tukea. Nimenomaan tämä DevOps-työkalusto ja oman center of excellencen luominen mahdollistavat tavoittelemamme pilvikehityksen. Lisäksi uskottava ja moderni työkaluvalikoima ja menetelmäpakki on nykyään myös ehdoton edellytys parhaiden tekijöiden rekrytoimiseksi.”

Yhteistyön tuloksia:

  • Liiketoiminnan transformaation mahdollistanut työkalutransformaatio
  • Työkalujen ja kehitysmenetelmien yhtenäistäminen
  • Siilojen eliminointi ja läpinäkyvyyden parantaminen
  • Testiautomaation käyttöönotto
  • Tuotekehityksen nopeutuminen
  • Fokuksen siirto teknisen velan maksamisesta uuden kehittämiseen
  • DevOpsin center of excellencen luominen