Yritysostoilla laajentunut Bisnode havaitsi toimintamalleissaan yhtenäistämisen tarvetta erityisesti asiakaspalvelun seuraamisessa ja kehittämisessä.

Haaste

Yritysostojen myötä toimintaansa laajentanut Bisnode (nykyisin osa D&B:tä) havaitsi uuden organisaationsa toimintamalleissa yhtenäistämisen tarvetta erityisesti asiakaspalvelun seuraamisen ja kehittämisen suhteen. Myös yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä kaipasi uusimista prosessien automatisoinnin ja selkeyttämisen osalta. Ratkaisut toteutettiin läheisessä yhteistyössä Contribyten, joka on nykyisin osa Eficodea, kanssa.

Ratkaisu

Tekemänsä kartoituksen pohjalta D&B:tä autettiin yhtenäistämään tuotanto- ja myyntiprosessejaan sekä kehittämään järjestelmiään vastaamaan paremmin eri tiimien tarpeisiin. Dun & Bradstreet laajensi Atlassian Jira- järjestelmän käyttöä vastaamaan paremmin yrityksen toiminnanohjaushaasteisiin. Asiakashallintajärjestelmä uudistettiin ja palvelupyyntöprosessia kehitettiin tikettipohjaiseksi. Jiran avulla toiminnasta tuli läpinäkyvää ja prosessista seurattava alusta loppuun.

“Kukaan meillä ei halua palata aikaan ennen Jiraa. Koko henkilöstö kokee, että järjestelmä on tehnyt elämästä parempaa. Jopa talousosasto.”

-Matti Rahikka, R&D Director, Bisnode (nykyisin osa D&B:tä)

Hyödyt


Uudistusten myötä D&B:n kaikkia toimintaprosesseja on selkeytetty. Jiran ansiosta asiakaspalvelun nopeus ja tehokkuus ovat kasvaneet merkittävästi, ja manuaalisen työn vähentyminen on lisännyt henkilöstön motivaatiota. Työnohjauksen ja prosessien yksinkertaistuminen ja tehostuminen näkyy asiakkaille nopeampina toimitusaikoina. Uudistukset ovat mahdollistaneet myös Dun & Bradstreetin omien resurssien tehokkaamman seurannan ja hallinnan. Yhteistyö D&B:n kanssa jatkuu tiiviinä, jotta kaikkiin kehitystarpeisiin pystyttäisiin tulevaisuudessakin reagoimaan joustavasti ja tehokkaasti jatkuvan palvelun mallilla.