Eficode on DevOps-yritys, joka rakentaa digitaalisia tuotteita palvelumuotoilua ja UX-tuntemusta hyödyntäen. Eficode auttoi Business Finlandia luomaan Dealflow-nimisen tietokannan, joka yhdistää yritykset ja sopivat sijoittajat.

Business Finlandin Dealflow-tietokanta auttaa suomalaisia yrityksiä löytämään sopivia globaaleja sijoittajia, jotka etsivät uusia mahdollisuuksia. Tietokanta automatisoi yritysten ja sijoittajien välisen manuaalisen ”parinetsimistyön”. Samalla se antaa Business Finlandille arvokasta tietoa kotimaisista ja ulkomaisista investoinneista kiinnostuneista yrityksistä sekä sijoittajista ja heidän kiinnostuksen kohteistaan.

Dealflow business finland

Tästä on paljon liiketoiminnallista hyötyä Business Finlandille, joka on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva valtion virasto.

Eficodella oli tuotteen kehittämiseen tarvittava DevOps, ketterä ohjelmistokehitys, palvelumuotoilu ja UX-asiantuntemus. Kaiken pitäisi siis sujua mainiosti.

Kuherruskuukausi: Design Sprint

Projekti sai kiistatta hyvän alun. Sidosryhmien tarpeiden ymmärtäminen varmistettiin ennen Design Sprintiä ennakkotutkimuksella. Eficode haastatteli kymmenen eri sidosryhmän edustajia ja mukautti Design Sprint -prosessin kyseiselle projektille sopivaksi.

Seuraavaksi vuorossa oli varsinainen Design Sprint. Se on design-ajattelun ja ketterän metodologian yhdistävä viisivaiheinen prosessi, jossa käsitellään strategisia esteitä nopean prototypoinnin ja käyttäjätutkimuksen avulla. Design Sprintin lopputuloksena syntyy tuotteen kehityssuunnitelma.

design sprint option 2-2 

Kolme Dealflow-tiimin jäsentä tuli Eficoden pääkonttoriin Design Sprintiä varten. Viikon loppuun mennessä projektilla oli interaktiivinen prototyyppi, jota oli iteroitu ja testattu oikeiden sijoittajien kanssa, jotka antoivat erittäin positiivista palautetta.

Olisi voinut luulla, että tämä oli riittävän vankka perusta projektin sujuvalle etenemiselle.

Mutta sitten todellisuus alkoi valjeta.

Oli aika siirtyä konseptista testaustuloksiin perustuviin lopullisiin käyttöliittymäruutuihin ja luoda kunnolliset ominaisuus- ja kehittämissuunnitelmat. Tiukan aikataulun vuoksi iterointi oli tehtävä nopeasti, ja pian alkoi ilmetä yksityiskohtia, jotka mutkistivat käyttäjäpolkuja ja Jiran käyttäjätarinoita.

Esimerkiksi käyttäjätyyppiä A varten käyttöliittymään täytyi lisätä erityistoimintoja, jotka rikkoivat rakenteen kokonaan, kun taas käyttäjä B ei saisi nähdä sitä ja tätä vaihtoehtoa toisessa käyttöliittymässä. Koska aikaraja oli tiukka ja lopulliset päätökset muuttuivat toistuvasti projektin aikana, ketterät käytännöt joutuivat koetukselle.

Se oli myös ensimmäinen merkki siitä, että projekti olisi suurempi urakka kuin mitä kumpikaan osapuoli oli ennakoinut.

Karikkoinen liitto: tuotteen kehittäminen

Edessä oli vielä haasteellisempia karikkoja. Ensimmäinen umpikuja koski tietojen tallennusratkaisua. Tietokannalle valittu ratkaisu oli vähintäänkin vaikea, ja lisäksi se oli linkitetty vanhaan järjestelmään, jonka kanssa vääntäminen vaati paljon verta, hikeä ja kyyneleitä.

Tietokanta ei ollut vielä valmis, kun kehittäminen oli määrä aloittaa, ja ongelmat oikean tiedon välimuistiin saamiseksi vaivasivat projektia alusta loppuun. Tässä vaiheessa kävi selväksi, että projektiin varattu budjetti, joka oli yksi harvoista ei-ketteristä tekijöistä, oli loppumassa paljon nopeammin kuin sen olisi pitänyt.

Tämä ei ollut ainoa ongelma projektin suunnittelupuolella. Ulkoisten toimittajien ja järjestelmätoimitusten kanssa oli kommunikaatiokatkoksia, mikä laittoi kehittäjät entistä ahtaammalle projektiin käytettävän ajan suhteen.

Lisäksi IT-kumppani vaihtui projektin puolivälissä, mikä toi mukanaan uusia hankaluuksia, ja muutoksen aiheuttama hässäkkä venytti budjettia entisestään.

Sinnikkyyttä ja hieman automaatiota

Kaikesta huolimatta molemmat osapuolet sinnittelivät. Tarpeeseen tulleen DevOps-asiantuntemuksen avulla Eficoden tiimi kehitti ratkaisuja, joilla ratkaistiin tuotteen asianmukaisen valmistelu- ja testausympäristön puuttuminen. Ohjelmiston eri osia testattiin automatisoidusti, millä vähennettiin manuaalisen testauksen tarvetta, joka olisi hidastanut projektia ja lisännyt sen kustannuksia.

Eficode kehitti myös kevyen Docker Swarm -orkestrointiratkaisun, jota voitaisiin käyttää tuotannossa, ja se auttoi tuotteen lopullisessa julkaisussa.

Tyytyväinen käyttäjä, onnellinen elämä

Tähän päivään mennessä tuote on ollut käytössä vuoden. Todellisen testin, suuren piikin kysynnässä, aiheutti Slush 2019, joka on maailman johtava startup- ja teknologiatapahtuma.

Mikä hienointa, ylä- ja alamäistä huolimatta Eficode ja Business Finland tekevät edelleen yhteistyötä tuotteen parissa. Tällä hetkellä Dealflow’ta ylläpitää ja kehittää Eficoden sovellustukitiimi.

Lue kuinka voimme auttaa sinua sovellusten ylläpidossa

Sallivuus käyttöliittymissä ja IT-projekteissa

Käyttöliittymään voidaan sisällyttää sallivuutta, joka päästää käyttäjät ulos prosessista ja rauhoittelee heitä matkan varrella. Käyttöliittymään voidaan esimerkiksi suunnitella automaattinen tallennustoiminto, jonka ansiosta käyttäjän ei tarvitse aloittaa alusta, tai kumoamistoiminto siltä varalta, että käyttäjä muuttaa mieltään.

IT-projekteissa puolestaan on usein tyypillisesti stressiä, esteitä ja vaikeuksia, vaikka niistä harvoin kerrotaan ulkopuolisille. Tällöin sallivuus ja sinnikkyys ovat ne ominaisuudet, joilla projekti saadaan valmiiksi ja joiden ansiosta osapuolet työskentelevät yhdessä tulevaisuudessakin.