Cinialle fasilitoitiin kehityshanke, joka yhtenäisti Cinian ketterän kehityksen toimintamalleja sekä levitti parhaat käytännöt käyttöön organisaatiossa.

Parhaat käytännöt Cinialla

Contribyte, joka on nykyisin osa Eficodea, fasilitoi Cinialle yli vuoden mittaisen toimintamallien kehityshankkeen, jonka tarkoituksena oli yhtenäistää Cinian ketterän kehityksen toimintamalleja sekä saada parhaat käytännöt levitettyä kaikkiin eri kaupungeissa sijaitseviin toimipisteisiin. Hanke alkoi workshop-sarjalla Cinian eri toimipisteissä Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä. Workshopeissa haettiin projektipäälliköiden, palvelumuotoilijoiden, arkkitehtien, ohjelmistokehittäjien ja testaajien näkemyksiä siitä, minkälaista Cinian sovelluskehityksen pitäisi olla.

”Heillä on paljon osaamista ketterästä kehittämisestä, mikä on auttanut meitä vahvistamaan omia vahvuuksiamme entisestään.”-Tero Jokinen

Yhteistyöllä on saatu vietyä asioita voimakkaasti eteenpäin

Kehityshankkeen tavoitteena oli yhtenäistää Cinian eri toimipisteiden käytäntöjä. Tuloksena syntyi uusi Cinia Playbook – manifesti, joka määrittelee, millä tavoin ketterää ohjelmistojen tuotekehitystä tulisi asiakasprojekteissa tehdä. Playbookin lanseeramisen jälkeen aloitettiin myös Tulevaisuuden tuotekehitys -palvelu, johon kuului muun muassa koulutuksia, workshopeja sekä Cinian toiminnan virittämistä entistä paremmaksi ja tehokkaammaksi.

Konsultin pitkä kokemus ja vuosien kerryttämä näkemys tuotekehityksestä on auttanut Ciniaa löytämään workshopeissa parhaita ratkaisuja heidän oman toimintansa varalle. Cinian Tero Jokisen mukaan toimintamallien kehityshanke onkin toiminut eräänlaisena katalysaattorina, joka on ohjannut ja kiihdyttänyt toimintamallien muutosta oikeaan suuntaan yhteistyössä Cinian asiantuntijoiden kanssa.

“Toteuttaja on pyrkinyt hakemaan juuri meidän tilanteeseen parhaiten sopivia lähestymistapoja.”

-Tero Jokinen

Ulkopuolinen asiantuntija yhdistävänä tekijänä

Kolmen toimipisteen konsultoiminen yhden henkilön toimesta on Cinian mukaan toiminut hyvin. Useampi toimipiste ja niiden yhtenäistäminen on aiemmin tuottanut hieman haasteita, mutta ulkopuolisesta asiantuntijasta on ollut paljon apua yhdistävänä tekijänä. Ulkopuolisen ja neutraalin ihmisen on helpompi suositella toisessa toimipisteessä hyväksi havaittuja toimintatapoja, ja välittää samalla tietoa toimipisteiden välillä.

“Ulkopuolinen valmentaja on mahdollistanut positiivisessa hengessä tehdyn kehitystyön olemalla neutraali taho, jonka avulla ollaan pystytty välttämään sisäiset väittelyt. Tilannetta tarkkailtiin ja työntekijöitä kuunneltiin, ja siltä pohjalta tehtiin ehdotukset parhaista toimintatavoista”, Tero Jokinen Cinialta toteaa.

”Merkittävin muutos on tietoisuuden kasvu ja voimistunut halu tehdä asioita vielä entistä paremmin. Olemme oppineet löytämään juuri ne tavat, jotka sopivat parhaiten kuhunkin projektiin.”