Condair Group on sveitsiläinen teollisten tilojen kostutus- ja haihdutusjäähdytystuotteiden ja -järjestelmien valmistaja, joka on asettanut uusia mittapuita laadukkaille sisäilmaratkaisuille 23 maassa.

Condairilla oli tunnistettu tarve parantaa ohjelmistotyökaluja tuotteiden laadun parantamiseksi, sillä ohjelmistokehityksen työnkulkujen ja prosessien hallinta oli aiemmin perustunut vanhentuneisiin ja päällekkäisiin ratkaisuihin.

Tekemisen kokonaiskuvan hahmottaminen ei ollut aina helppoa. Ihmisistä tuntui, että he työstävät eri asioita, eivätkä työkalut toimineet aina odotetusti. Kun meitä pyydettiin kehittämään ohjelmistoamme tai lisäämään uusia ominaisuuksia, ei myöskään ollut helppoa hahmottaa, mitä projekti vaatisi. Kehitysprojektien aikataulut olivat myös melko arvaamattomia.
- Condair Software Team Lead, Markus Thomi

Haaste: Hallinnan puute

Condair oli vaikean haasteen edessä, sillä yrityksen ohjelmistokehitysjärjestelmistä moni oli ulkoistettu, minkä seurauksena yrityksellä oli hajanainen yhdistelmä ratkaisuja useilta eri toimittajilta. Tilanteen takia ohjelmistotoimituksen elinkaari, työkalut ja projektit eivät olleet täysin yrityksen hallinnassa.

Oman ohjelmistomme hallinta edellytti kanssakäymistä useiden ulkoisten kumppanien kanssa ympäri maailmaa.

Condairilla otettiin tavoitteeksi parantaa toiminnan tehokkuutta ja lisätä hallintaa toteuttamalla useita suunniteltuja toimenpiteitä Azure DevOpsin avulla. Näihin kuului mm. tehtävätaulujen ja Git-tietovaraston käyttöönotto sekä palvelimen rakentaminen. Toteutuksen haasteena oli kuitenkin se, ettei Azure DevOps ollut ennestään tuttu Condairin IT-tiimille.

Vaihtoehtoina oli joko opiskella tuntikausia videoita katselemalla tai etsiä asiantunteva kumppani auttamaan käyttöönotossa ja vauhtiin pääsemisessä. Aloin etsiä yrityksiä, joilla oli Azure DevOps -osaamista, ja löysin lopulta Eficoden, Thomi muistelee.

Ratkaisu: Sujuvaa ja antoisaa yhteistyötä

”Tiesin, mitä halusimme, mutta meillä ei ollut kokemusta Azure DevOpsista ja sen teknisestä toteutuksesta. Eficode auttoi meitä teknisen puolen kanssa ja kävi kanssamme läpi kaikki eri vaihtoehdot ja työkalujen väliset yhteydet.”

Eficode tarjosi Condairille teknistä apua tehtävätaulujen konfigurointiin ja käyttöön, Gitin käyttöönottoon, tehtävätaulun yhdistämiseen Git-tietovarastoon sekä haaroitus- ja yhdistämisstrategioiden hallintaan.

Thomin mukaan yhteistyö Eficoden kanssa oli sujuvaa ja antoisaa: ”Yhteistyö sujui ystävällisissä ja hyvissä tunnelmissa. Pystyin milloin tahansa ottamaan yhteyttä Eficodeen, ja sain aina hyödyllisiä vastauksia kysymyksiini. Ja mikä tärkeintä, toteutukset hoidettiin ajallaan.”

Hyöty: Kaikki samalla viivalla

Thomin mukaan Condairilla on nyt vankka perusta tehtävien työnkuluille, toimivilla dashboardeilla varustetut repositoriot sekä palvelin ohjelmistojen beta-versioille, jotka auttavat tuottamaan laadukkaita ohjelmistoja.

Azure DevOps auttaa meitä pysymään ajan tasalla ohjelmistomme tilasta. Pystymme laatimaan selkeitä ohjelmistokehityssuunnitelmia ja tiedämme aina, missä olemme menossa ja mistä aloittaa. Pystymme myös milloin tahansa kommunikoimaan muiden ihmisten kanssa ja näyttämään heille, mitä meillä on työn alla. Kaikki ovat samalla viivalla ja tietävät, missä mennään. Se on todella merkittävä etu.

Thomi huomauttaa, että aiemmin Condairin ohjelmistojen julkaisuja ei ollut mahdollista toistaa.

”Nyt kun meillä on toistamiseen kykenevä alusta, tiedämme, mitä olemme milloinkin koonneet, ja pystymme tarvittaessa toistamaan samat versiot uudelleen.”

Projektinjohtajille Condairilla on nyt tehtävätaulut, joiden avulla meneillään olevat projektit pysyvät täysin läpinäkyvinä.

Tehtävätaulut myös lisäävät projektinjohtajien luottamusta siihen, että he työskentelevät juuri oikeiden asioiden parissa. Tehtävätaulu auttaa pitämään asiat hallinnassa. Keskitetyn tehtävätaulun ansiosta uusien ihmisten on myös helpompi hypätä mukaan projekteihin.

 

Jatkossa tärkeintä on toistettavuus, läpinäkyvyys ja laatu.

Nopeampi perehdytys ja parempi kehittäjäkokemus

Thomin mukaan myös Condairin uusien ohjelmistoinsinöörien perehdytysprosessi on nopeutunut ja tehostunut.

Meillä on nyt ohjelmistokehityksen työnkulun kuvaava dokumentaatio. Sen avulla pystyin perehdyttämään uuden tiiminjäsenen helposti ja nopeasti parissa päivässä.

Condair käyttää edelleen myös alihankkijoita, mutta heille on nyt selkeät määritykset, minkä lisäksi alihankkijoille toimitettaville työpaketeille on laadittu kattava verifiointi- ja koodintarkistusprosessi. Näin Condair pysyy entistä tehokkaammin kartalla alihankkijoiden tekemästä työstä ja sen mahdollisista riippuvaisuuksista muihin tuotteisiin.

Aiemmin emme pystyneet oikeastaan hallitsemaan ohjelmistoamme. Tuotteemme ulkoasu oli ohjelmiston osalta ulkoisten yritysten määrittelemä. Nyt tilanne on päinvastainen. Me määrittelemme, mitä haluamme, ja toimitamme alihankkijoille työpaketit. Määrittely on nyt meidän hallinnassamme, Thomi toteaa.