DNA halusi yhtenäistää tuotekehitystään, joten se pyysi Contribyteä (nykyään osa Eficodea) järjestämään tuotekehityskoulutuksen DNA:n työntekijöille organisaation eri yksiköistä. Se oli juuri oikeanlainen koulutuspaketti DNA:n tarpeisiin.

”Tarjoamme laitteita, palveluita ja niihin liittyviä lisäpalveluita”, summaa DNA:lla viihdeliiketoiminnan ohjauksen johtajana toimiva Mikko Saarentaus. DNA:lla Handset-liiketoiminnan johtajana työskentelevä Cedric Kamtsan kertoo, että ”Meillä on iso organisaatio ja ihmiset ovat tulleet meille erilaisista taustoista. Halusimme käytännössä yhdenmukaistaa tuotekehitystämme ja saada tekemiseen tiettyä struktuuria."

Koulutus keskittyi tuotekehitysputken alkupäähän

Eficode järjesti DNA:lle tuotekehityskoulutuksen, johon osallistui yhteensä noin 30 työntekijää eri puolilta organisaatiota. Työntekijät jaettiin kahteen eri ryhmään siten, että molemmissa ryhmissä olisi mahdollisimman paljon ihmisiä organisaation eri osista.

Koulutus fokusoitiin tuotekehitysputken alkupäähän, eli innovointiin, ideoiden keräämiseen ja niiden validointiin. Koulutus keskittyi myös siihen, että oppisimme tunnistamaan sellaiset ideat, jotka kannattaa tuotekehitysputkeen oikeasti viedä”, Mikko Saarentaus kertoo.

Keskiössä ketterä tekeminen

Koulutus alkoi syksyllä 2017 ja kesti kokonaisuudessaan yli puoli vuotta päättyen keväällä 2018. Yksi koulutuksen keskeisistä asioista oli ketterä tekeminen. Käytännössä ketteryydellä tarkoitetaan sitä, että jotakin kehitetään ja kokeillaan nopealla aikataululla. Kokeilun perusteella tehdään tarvittavat muutokset ja kokeillaan uudestaan.

Mikko Saarentaus painottaa, että tämä ideologia on heille tärkeä, jotta he eivät päätyisi perinteiseen vesiputousmalliin. Saarentaus selittää vesiputousmallista, että "Siinä jotain valmistuu esimerkiksi kuuden kuukauden kuluttua ja sen jälkeen huomaammekin, ettei se ollutkaan sitä, mitä asiakkaat meiltä kaipasivat”, Mikko Saarentaus painottaa.

Eficoden kanssa toimiminen on ollut mielestäni joustavaa. Heidän kouluttajansa ovat olleet asiantuntevia ja he pystyivät tarjoamaan sellaisen muokatun koulutuskokonaisuuden, mitä me toivoimmekin”, Mikko Saarentaus kuvailee.

”Olin tyytyväinen siihen, että koulutuksessa harjoiteltiin konkreettisesti. Se on todella tärkeää. Silloin käsiteltävä asia aukeaa ihmisille, koska he pystyvät soveltamaan sitä omaan työhönsä. Siten se jää toivon mukaan myös mieleen”, Cedric Kamtsan sanoo.