Eficode kehitti Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen kanssa digitaalisen Osaamiskiekko-palvelun, joka näyttää, kuinka vapaa-ajalla kertyvää osaamista voidaan hyödyntää opinnoissa. Eficode toteutti alusta loppuun Osaamiskiekon käyttöliittymän (front-end) ja tietokannan (back-end), sekä käyttäjä- ja sisältöhallinnan.

“Saimme palvelun ulos näpsäkällä aikataululla ja hyvällä yhteistyöllä. Olemme iloisia, että valitsimme juuri Eficoden!” sanoo Julia Parkko, Partion osaamiskeskuksen digituottaja.

Partion osaamiskeskuksen päätehtävänä on tuottaa työkaluja ja menetelmiä muiden järjestöjen ja oppilaitosten käyttöön. Se kehittää ja edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on ollut haasteena vapaa-ajan kautta hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. “Nuoret hankkivat jatkuvasti arkielämässä osaamista harrastusten ja järjestötoiminnan kautta, josta voi olla hyötyä tutkintoon tähtäävissä opinnoissa. Osaamisen tunnistamiseen ei ole kuitenkaan ollut tarjolla sopivaa työkalua, joka näyttäisi vapaa-ajalla hankitun osaamisen ja tutkinto-ohjelmien vastaavuudet”, sanoo Timo Sinivuori, Partion osaamiskeskuksen johtaja.

Eficode auttoi toteuttamaan vision digitaalisesta Osaamiskiekosta

Partion osaamiskeskuksella oli idea digitaalisesta palvelusta, joka toisi ratkaisun haasteeseen.

“Meillä oli tietynlainen visio siitä, miten Osaamiskiekon tulee toimia. Annoimme Eficodelle vapaat kädet tarjota parhaaksi koettuja teknisiä ratkaisuja palvelun toteuttamiseen”, sanoo Parkko.

Eficode auttoi Partion osaamiskeskusta toteuttamaan vision, ja lopputuloksena syntyi digitaalinen palvelu, Osaamiskiekko, jonka avulla nuori voi tutkia kuinka harrastuksia voi hyödyntää eri opinnoissa. Sovellus helpottaa myös opettajien ja nuorisotyöntekijöiden työtä nuorten opinto-ohjauksessa. Osaamiskiekko on kehitetty nuorten, nuorisotyötä tekevien järjestöjen, oppilaitosten ja työelämän yhteiseen käyttöön.

Eficode toteutti Osaamiskiekon käyttöliittymän (front-end) sekä tietokannan (back-end). Käyttöliittymä suunniteltiin selkeäksi ja responsiiviseksi jo alusta alkaen, ja siinä huomioitiin palvelun tiukat saavutettavuusvaatimukset. Tietokantaa varten Eficode valitsi teknologian, joka mahdollistaa tulevaisuudessa mutkattomasti jatkokehityksen ja ulkoisten rajapintojen integraatiot. Koko sovellus jaoteltiin mikropalveluihin, jotka toimivat konttijärjestelmässä. Tämän avulla eri sovelluksen osat ovat helposti siirrettävissä eri tuotantoympäristöön.

Sovellukselle toteutettiin myös käyttäjä- ja sisältöhallinta, jonka avulla Partion osaamiskeskus pääsee itse helposti päivittämään sisältöä.

“Saimme Eficodelta myös omia ehdotuksia miten joitain asioita voidaan tehdä vielä paremmin tai mille voisi olla tarvetta sovelluksessa”, kommentoi Parkko.

Kommunikaatio ja yhteistyö menestystekijöinä

Partion osaamiskeskus piti kommunikaatiota ja yhteistyötä projektissa erittäin onnistuneena.

“Keskeinen menestystekijä on ollut viestintä siitä, mitä ollaan tekemässä nyt ja seuraavaksi. Erityisen hyviä ovat olleet yhteistyön työkalut ja toimintatavat! Olemme käyttäneet Slackia ja Jiraa viestinnässä. Lisäksi minulla on tuoteomistajana ollut mahdollisuus olla mukana päivittäisissä palavereissa Eficoden kanssa, ja olen kuullut mitä tiimi on tekemässä sillä hetkellä ja seuraavaksi”, jatkaa Parkko.

“Saimme tähän projektiin erittäin mukavan tiimin Eficodelta, ja siitä myös huokui innostuneisuus projektia kohtaan. Eficoden tiimistä jäi erittäin ammattimainen kuva jo ensimmäisestä tapaamisesta lähtien!”, iloitsee Parkko.