Miten ePassi on onnistunut dataperusteisessa päätöksenteossa ja vapauttanut liiketoimintapotentiaalia ohjelmistorobotiikan avulla?

"Eficoden RPA Kickstart -projekti tarjosi organisaatiollemme erinomaisen johdannon ohjelmistorobotiikkaan ja sai aikaan konkreettisia vaikutuksia yrityksemme päivittäisessä työssä sekä päätöksentekoprosesseissa. Eficodelta saamamme RPA-tiekartta viitoittaa meille selkeän tien kohti tulevaisuutta," kertoo ePassin COO Alexander Yin.

ePassin yritystoiminnan nopeaan kasvun seurauksena yrityksessä ymmärrettiin, että merkittävä osa työajasta kuuluu päivittäisiin, rutiininomaisiin tehtäviin. Yrityksessä haluttiin saada myös dataa tukemaan päätöksentekoa ja prosesseja. Niinpä ePassi pyysi Eficodea automatisoimaan prosessejaan.

Eficode käynnisti kehitystyön ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) käyttöönottoa vauhdittavalla projektilla, RPA Kickstartilla.  Ohjelmistorobotiikan avulla rutiininomaisia töitä saadaan tehtyä nopeammin, täsmällisemmin ja väsymättömästi. Robotiikan ansiosta yrityksen työntekijät saavat keskittyä sellaisiin tehtäviin, joissa vaaditaan ihmisten osaamista, esim. tunneälyä, päättelykykyä, arviointikykyä ja vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa.

Haaste

Yritys oli laajentanut toimintaansa moneen eri maahan, minkä seurauksena aikaa vievän ja työlään manuaalisen raportoinnin ja tietojen analysoinnin määrä oli kasvanut kestämättömäksi. Yrityksessä oli tarvetta ohjelmistorobotiikan käyttöön, jotta päivittäisiä toimintoja voitaisiin automatisoida ja yritystä kehittää analyysissa paljastuneiden tietojen perusteella.

"Eficoden syvä asiantuntijuus automatisaatiosta auttoi ePassia ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa," kommentoi ePassin COO, Alexander Yin.

Ratkaisu

Eficoden RPA Kickstart -projekti käynnistyi konsultin pitämällä päivän kestävällä työpajalla. Työpajan tavoitteena oli yhdistää ePassin näkemys liiketoiminnastaan ja konsultin tiedot automatisoinnin tarjoamista mahdollisuuksista. Työpajan tuloksena määriteltiin ensimmäiset askeleet kohti automatisointia sekä aluksi käyttöön otettavat teknologiat ja työkalut.

Työpajan jälkeen Eficoden asiantuntija teki tiivistä yhteistyötä ePassin henkilöstön kanssa. Tavoitteena oli luoda pohja tulevalle ohjelmistorobotiikan toiminnalle. Yhteistyö piti sisällään työkalujen valinnan, asennuksen ja kriittisten toimintojen automatisoinnin reaaliaikaisella analytiikkanäkymällä, jonka tarkoituksena oli korvata päivittäin ajettavat liiketoimintaraportit.

ePassi välttyi suurilta investoinneilta ohjelmistorobotiikan työkaluihin, sillä Eficoden asiantuntijuus mahdollisti kustannustehokkaan aloituksen. Projektin avulla ePassi onnistui mittaamaan ohjelmistorobotiikan tuottamaa lisäarvoa ja selvitti, mitä lisäarvoa yritys voi saada markkinoilla olevista kaupallisista työkaluista, jos se päättää ottaa näitä käyttöön.

Lue lisää Eficoden ohjelmistorobotiikkapalveluista (RPA)

Mikä on ePassi?

ePassi on Pohjoismaiden ensimmäinen ja suosituin mobiilipohjainen henkilöstöetujen maksusovellus. Suomen ePassi Payments Oy perustettiin vuonna 2007. Kaikki alkoi, kun yrityksen sisaryhtiössä, Eficode Oy:ssä, oli tarvetta tukea työntekijöiden hyvinvointia. Nykyään ePassi palvelee tuhansia työnantaja-asiakkaita Suomessa ja Ruotsissa. Yli miljoona käyttäjää hyödyntää erilaisia etuja sovellusta käyttäen.

Lue lisää osoitteesta www.epassi.fi, seuraa käyttäjää @ePassiPayments Twitterissä ja tykkää yrityksen Facebook-sivusta.