Eficode työskenteli GE Healthcare Finlandin (GE) kanssa testiautomaation käyttöönotossa ja tuotekehityksen pullonkaulan poistamisessa.

GE Healthcare (GE), globaali lääketieteellisen teknologian ja biotieteiden yritys, kehittää muun muassa potilasvalvontajärjestelmiä, jotka antavat lääkäreille ja hoitajille tietoa potilaan elintoiminnoista sensorien ja näyttöjen välityksellä. Laitteet on testattava viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti. Vaatimuksia noudattamalla varmistutaan siitä, että laitteet toimivat kuten pitää eivätkä aiheuta vahinkoa potilaille tai potilastyötä tekeville henkilöille.

Alun perin yhtiö hoiti testauksen testasi täysin manuaalisesti, kunnes se päätti tehostaa suorituskykyään automatisoimalla suuren osan verifiointiprosessistaan.

Verifiointi voi viedä jonkin aikaa

Uuden tuotteen tai tuotejulkaisun toteuttaminen voidaan jakaa karkeasti kahteen vaiheeseen: kehitykseen ja verifiointiin. Kaikki kehitystyö tehdään ensimmäisessä vaiheessa, ja verifioinnissa tuote testataan ja löydetyt virheet korjataan. Aikaisemmin, kun kaikki testaus oli manuaalista, verifiointivaihe saattoi viedä jopa puolet projektille varatusta kokonaisajasta.

Miten GE Healthcare laittoi testiautomaation toimimaan

GE oli jo saanut valmiiksi sisäisen selvityksen Robot Frameworkin soveltuvuudesta testiautomaation toteuttamiseen, kun yritys otti yhteyttä Eficodeen. GE halusi meidän arvioivan heidän työtään: he halusivat varmistua siitä, että he olivat tekemässä oikeita asioita sekä saada konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka edetä testiautomaatioprojektin kanssa. Eficode suoritti arvioinnin ja toimitti GE:lle 18 kohdan listan konkreettisista toimenpiteistä tärkeysjärjestyksessä.

Robot Framework valittuna työkaluna

Suosittelimme, että GE jatkaisi testiautomaation toteutusta Robot Frameworkilla, koska heidän tapauksessaan (ja monissa muissakin) se on paras saatavilla oleva työkalu tähän tarkoitukseen ja auttaa koko organisaatiota ymmärtämään mitä testataan. Tämä johtuu siitä, että Robot Framework sallii testitapausten kirjoittamisen luonnollisella kielellä.

Yksi konkreettisista toimenpiteistä GE Healthcaren testiautomaation etenemissuunnitelmassa oli kouluttaa ihmisiä käyttämään Robot Frameworkia. Eficode järjesti käytännön koulutusta henkilöstölle paikan päällä.

Hyvin pian kuitenkin selvisi, että testiautomaation toteutus ei etene riittävän nopeasti pelkästään GE:n omien tiimien voimin. Niinpä GE pyysi ulkopuolisia asiantuntijoita mukaan suorituskyvyn tehostamiseksi. GE halusi käynnissä olevan tuotekehitysprojektin saavan täyden hyödyn testiautomaatiosta niin pian kuin mahdollista.

Tästä syystä kymmenisen testiautomaation asiantuntijaa, mukaan lukien Eficoden asiantuntijat, alkoi kehittää testiautomaatiota GE:llä yhdessä GE:n oman henkilöstön kanssa. Työn edetessä Eficoden asiantuntijat poistivat tuotekehityksessä havaitsemiaan esteitä ja toivat esiin mahdollisuuksia parantaa toimintatapoja.

ge-healthcare-case-image

Courtesy of GE Healthcare

GE Healthcaren testiautomaatiotavoitteen saavuttaminen

Yhdessä GE Healthcaren kanssa olemme toteuttaneet 10 000 testiä, joiden ajaminen yhdelle tuotevariantille kesti pari viikkoa. GE saavutti myös tavoitteensa tuotekehityksen verifikaatiovaiheen automatisoitujen testien osuudesta. Koska arviolta puolet tuotekehitykseen annetusta ajasta kuluu testaukseen, testiautomaatio säästi verifiointivaiheessa useita kuukausia.

Koska uuden prosessin myötä testausta tehtiin enemmän jo kehityksen aikana, verifiointivaiheessa ongelmia löydettiin paljon vähemmän. Investointi oli merkittävä, mutta koska verifiointivaihe oli paljon lyhyempi kuin aiemmin, myynti voitiin aloittaa huomattavasti aiemmin kuin olisi ollut mahdollista ilman testiautomaatiota.

Toistaiseksi testiautomaatiotaival GE Healthcarella on ollut hedelmällinen. Matkan varrella on ollut upeita saavutuksia! Silti on vielä paljon sellaista, mitä voidaan parantaa ja saada aikaan.

Automatisoimalla verifiointityönsä GE varmistaa, että yritys voi keskittyä aiempaa paremmin uusien hyödyllisten tuoteominaisuuksien kehittämiseen pysyen siten kilpailijoidensa edellä.

Testiautomaatio: DevOpsin selkäranka

On olemassa testausta, joka on paras tehdä manuaalisesti, mutta kehittämällä testiautomaatiota on mahdollista varmistaa, ettei manuaalinen verifiointi muodostu pullonkaulaksi tuotekehityksessä. Testausta automatisoimalla manuaalitestaajat voivat keskittyä enemmän luovaan työhön, mikä tekee työstä mielekkäämpää ja lisää työtyytyväisyyttä.

Palautteen täytyy valua kehittäjille yhä vain nopeammin. Tämän takaamiseksi GE Healthcare tekee jatkuvasti töitä testiautomaationsa parantamiseksi ja Eficode auttaa heitä siinä.