Kaleva Media laajeni yritysostoin, tuotehallintaa kehitettiin koulutuksilla vastaamaan uutta tilannetta.

Kaleva Media laajeni yritysostoin, tuotehallintaa kehitettiin vastaamaan uutta tilannetta

Osana kasvustrategiaa on Kaleva Media ostanut perinteisen median toimijoiden lisäksi myös uusia yrityksiä eri liiketoiminta-aloilta, jotta kokonaistarjoamaa saataisiin kasvatettua. Kaleva Median kehityspäällikkö Eino Järvelän ja teknologia- ja kehitysjohtaja Tommi Silfverhuthin mukaan Contribyten, joka on nykyisin osa Eficodea, koulutuksesta on ollut apua tuotehallinnan kehittämisessä.

 – Lähdimme miettimään yhteistä mallia, jossa saataisiin heidän osaamisensa kohtaamaan meidän tarpeemme. Kiitos heille siitä, kuinka nopeasti he pystyivät vastaamaan tarpeeseemme, Järvelä kertoo. 

"Tuntui, että he ottivat hyvin asioista selvää etukäteen. Vaikka valmistautumisaika oli lyhyt, he olivat selvästi käyttäneet koulutuksen suunnitteluun aikaa ja ottaneet selvää mediapuolesta"

-Tommi Silverhuth, teknologia- ja kehitysjohtaja

Asioita käydään läpi keskustellen

“Päädyimme kaksipäiväiseen koulutukseen, josta oli kyllä paljon apua meille. Koulutukseen osallistui meiltä tuotepäälliköitä ja muita tuotteiden parissa työskenteleviä ihmisiä”, Järvelä kertoo.

Osa koulutuksesta oli perinteistä kalvojen seuraamista, mutta asioita käytiin läpi paljon myös keskustellen. Kaleva Media sai apua kokonaisuuden hahmottamisessa. Koulutuksen vuoksi Kaleva Medialla osataan nyt aiempaa paremmin keskittyä oleellisiin asioihin, joiden avulla tehdään parempaa tulosta.

“Tuntui, että he ottivat hyvin asioista selvää etukäteen. Vaikka valmistautumisaika oli lyhyt, he olivat selvästi käyttäneet koulutuksen suunnitteluun aikaa ja ottaneet selvää mediapuolesta”, Silfverhuth mainitsee.

"Koulutuksen vuoksi Kaleva Medialla osataan nyt aiempaa paremmin keskittyä oleellisiin asioihin, joiden avulla tehdään parempaa tulosta."

-Tommi Silverhuth, teknologia- ja kehitysjohtaja

Koulutuksen myötä kaikki puhuvat samaa kieltä

Koulutuksen myötä Kaleva Median tuotepäälliköt ovat alkaneet puhua asioista samoilla termeillä ja heidät kaikki on saatu samalle viivalle. Koulutuksen pohjalta on helppo edetä eteenpäin.

"Mielestäni heitä voi kyllä suositella. Koulutus antaa hyvän pohjan tuotteiden ja tuotehallinnan ymmärtämiseen."

-Tommi Silverhuth, teknologia- ja kehitysjohtaja