Eficode auttoi Mediatalo Keskisuomalaista digitaalisten palvelujen asiakaskokemuksen kehittämisessä sekä uusien konseptien suunnittelussa ja validoinnissa, jotta se voisi palvella asiakkaitaan entistä paremmin.

Keskisuomalainen on suomalainen mediakonserni ja Suomen johtava paikallis- ja maakuntamedia, joka tavoittaa noin 2,2 miljoonaa lukijaa joka viikko. Siihen kuuluu kymmeniä paikallis- ja maakuntalehtiä.

Media-ala elää suuressa digitalisaation murroksessa, jossa digilukeminen ja niihin liittyvien palveluiden kehittäminen ovat keskiössä. Erityisesti koronapandemian aikaan digipalveluiden rooli on korostunut. Keskisuomalainen halusi varmistaa, että myös iäkkäämmät ihmiset osaavat käyttää Keskisuomalaisen digipalveluita ongelmitta.

Keskisuomalainen valitsi Eficoden kumppanikseen kehityshankkeeseen, jonka tavoitteena oli kehittää ja testata keinoja, joilla helpotetaan vanhemman väestön digitaalisten palveluiden käyttöönottoa, käyttöä ja ostamista. ​Kehityskohteeksi valittiin Keskisuomalaisen konserniin kuuluva Savon Sanomien verkkopalvelu.

Nykytilan arvioinnista konseptien suunnitteluun ja validointiin

Kehityshanke lähti käyntiin Eficoden tekemällä käytettävyyden ja saavutettavuuden asiantuntija-arvioinnilla ja testauksella Savon Sanomien verkkopalvelulle. Alkuarviointien avulla kartoitettiin sivuston käytettävyyden ja saavutettavuuden nykytilaa. Eficoden asiantuntijat toteuttivat myös asiakastutkimuksen, jossa haastateltiin Savon Sanomien yli 70-vuotiaita lukijoita. Haastattelujen perusteella luotiin 3 käyttäjäpersoonaa, jotka auttoivat hahmottamaan ja konkretisoimaan käyttäjien tarpeita palvelun parissa. Tiedon kiteyttäminen persoonien muodossa auttoi myös määrittämään verkkopalvelun kehityskohteita. Palvelukonseptin kehittämiseksi Eficode fasilitoi design sprintin sekä etätyöpajoja, joissa suunniteltiin yhdessä asiakkaan kanssa uusia ratkaisuja, jotka voisi viedä suoraan tuotantoon.

Design sprint -etätyöpajoissa työstettiin uusia digituotteistusmalleja

Keskisuomalaisella on liiketoiminnan kasvuun liittyviä tavoitteita tuleville vuosille, joten talon sisällä oli suunniteltu myös uutta skaalautuvaa digituotteistusmallia, jonka avulla saataisiin kasvatettua digitilausten määrää ja kehitettyä asiakaskokemusta. Digituotteistusmallin avulla haluttiin miettiä uudenlaista tuotemallia sekä testata ideaa nopeasti ja riskittömästi ennen kuin se menisi tuotantoon.

Ideaa lähdettiin kehittämään Keski-Uusimaa -lehden verkkopalvelussa. Eficode suunnitteli ja fasilitoi Keskisuomalaiselle design sprintin, jossa digituotteistusideaa jalostettiin sekä mallinnettiin prototyypin avulla. Prototyyppiä testattiin yhdessä käyttäjien kanssa ja heiltä kerättiin suoraa palautetta ideasta. Näin uusi digituotteistusidea saatiin validoitua aikaisessa vaiheessa jo ennen kuin se menee tuotantoon.

”Design sprint -etätyöpajaa oli Eficodelta fasilitoimassa loistava tiimi, ja työpajassa oli vapaa ja lämmin tunnelma.Tämä loi keskustelulle parhaan mahdollisen pohjan. Eficodella on todella sympaattisia ja hyviä osaajia, ja minä arvostan sitä”, kommentoi Carita Laakkonen, Savon Median kuluttajamyynnin johtaja.

Yhteistyö Eficoden kanssa toi Keskisuomalaiselle arvokasta ymmärrystä konseptien toimivuudesta ennen ideoiden viemistä tuotantoon ja markkinoille. Lisäksi Keskisuomalainen löysi uusia keinoja, joilla houkutella käyttäjiä sitoutumaan useamman lehden tilaajaksi. 

”Tämän Eficoden toteuttaman kokonaisuuden avulla voimme tehostaa ja parantaa myyntiä sekä palvella asiakkaitamme entistä paremmin”, sanoo Carita Laakkonen.

“Varmasti käännymme Eficoden puoleen jatkossakin. Meille on todella tärkeää löytää hyviä kumppaneita, kenen kanssa homma toimii ja jotka ovat päässeet sisälle liiketoimintaamme. Sellaisista kumppaneista kannattaa pitää kiinni”, toteaa Kirsi Hakaniemi, Mediatalo Keskisuomalaisen digitaalisen liiketoiminnan johtaja.