Joka päivä noin 200 000 ihmistä muuttaa kaupunkeihin. KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää tarjoamalla paras käyttäjäkokemus. Käyttäjälähtöisten tuotteiden suunnittelu onkin ollut keskiössä KONEen ja sen pitkäaikaisen kumppanin Eficoden yhteistyössä.

Tavoitteena sujuva liikkuminen

KONE on alansa yksi maailman johtavista yrityksistä. Yritys valmistaa hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoaa ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. KONE tekee ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa.

Käytettävyyden on oltava kunnossa, oli muotoilu mitä tahansa. Käytettävyys ja käyttäjäkeskeisyys ovat arvoja, jotka ovat tuotteelle osittain itsestäänselvyyksiä.

 

 

”Ymmärrämme, miten ihmiset liikkuvat erilaisissa rakennuksissa ja ympäristöissä, ja että rakennuksilla on erilaisia käyttötarkoituksia. Tuomme asiakkaille ja loppukäyttäjille helppoutta, tehokkuutta ja elämyksiä rakennusten koko elinkaaren ajan,” sanoo KONEen UX Design Manager Kim Bergman.

Varsinaisten tuotteiden ja palveluiden lisäksi KONE tarjoaa myös sovelluksia ja verkkopalveluita, jotka entisestän helpottavat liikkumista rakennusten sisällä ja niiden välillä. KONEen suunnittelun kulmakivenä on nuolisymboli, joka löytyy sekä KONEen laitteista kuin myös digitaalisista palveluista.

Bergman nostaa korkean käytettävyyden tuotteen kaikkein keskeisimmäksi tekijäksi.

“Käytettävyyden on oltava kunnossa, oli muotoilu mitä tahansa. Käytettävyys ja käyttäjäkeskeisyys ovat arvoja, jotka ovat tuotteelle osittain itsestäänselvyyksiä. Käyttäjän näkemys tuotteesta tulee ottaa huomioon jo kehitysvaiheessa.”

KONE Appi

Eficode on tuonut käyttäjäkeskeistä selkeyttä ja järjestelmällisyyttä KONEelle

Eficode on KONEen pitkäaikainen kumppani käyttökokemuksen tutkimuksessa ja suunnittelussa. Yritys on kehittänyt KONEelle käyttäjäkeskeisiä prosesseja vuodesta 2011, ja osallistunut useiden eri tuotteiden ja palvelujen konseptointiin, käyttöliittymäsuunnitteluun ja käytettävyystutkimukseen.

Eficode on toiminut osana KONEen suunnittelutiimiä tehtävänään tutkia, konseptoida ja suunnitella hissien uusia käyttöliittymiä, myynnin työkaluja, KONEen asiakkaiden käytössä olevia seurantatyökaluja sekä uusien digipalveluiden kanavaratkaisuja.

Ensimmäisissä projekteissa Eficode osallistui hissien käytettävyyden tutkimiseen, sekä KONEen ensimmäisen mobiilisovelluksen kehittämiseen. Useat yhteisistä projekteista syntyneistä konsepteista kuuluvat nykyään KONEen tuoteportfolioon.

Eficoden avulla olemme varmistaneet prosesseissamme käyttäjäkeskeisyyden ja järjestelmällisyyden. Tämän kautta mahdollistamme tuotteidemme korkea käytettävyyden.

KONE_EQ_portfolio_1
 

Hiljattain Eficode ja KONE ovat yhdessä toteuttaneet muun muassa isojen toimistorakennusten aulatilaratkaisujen käyttäjätutkimuksen. Lisäksi viimeisimpiin projekteihin on kuulunut KONE Online -asiakasportaalin kehitys, huollon palveluiden KONE Mobiili -työkalun toteutus sekä hissikuulutusten hallintaohjelmisto.

”Eficoden avulla olemme varmistaneet prosesseissamme käyttäjäkeskeisyyden ja järjestelmällisyyden. Tämän kautta mahdollistamme tuotteidemme korkea käytettävyyden. Näin voimme myös mennä syvemmälle toiminnallisuuksien suunnittelussa”, Bergman kuvailee.

Globaalissa organisaatiossa käyttökokemukseen keskittyvissä suunnitteluprojekteissa on usein mukana useita eri asiantuntijoita ja yrityksen yhteistyökumppaneita. Projektit toteutetaan 10-20 hengen kehitystiimeissä, joissa on mukana palvelumuotoilijoita, interaktiosuunnittelijoita, UI-suunnittelijoita ja kehittäjiä. Eficoden asiantuntijat ovat tasavertaisia jäseniä suunnittelu- ja kehitystiimeissä.

"Eficoden seniorisuunnittelijoiden pitkä kokemus käytettävyyden ja käyttöliittymien tekemisessä paistaa läpi. Kokeneen UX-talon asiantuntijat menevät syvälle käyttöliittymäajattelutapaan ja rakenteeseen. Metaforat ja käyttäjäkonventiot mietitään tarkkaan eikä vain kiilloiteta pintaa”, Bergman kommentoi Eficoden.

Case 1: Käyttäjäkeskeinen suunnittelu KONE Online -portaalia ja KONE Mobiilia varten

KONE Online on huollon asiakkaille suunnattu sähköinen portaali, jonka kautta asiakkaat voivat katsoa esimerkiksi huoltosopimuksen piirissä olevien laitteiden tilan sekä käynnissä olevia kunnossapidon prosesseja. Tärkeimpiä toiminnallisuuksia ovat tulevat huolto- ja korjauskäynnit, käyttökatkot sekä laskutukseen liittyvät raportit.

KONE Mobiili näyttää rakennuksessa liikkuvalle käyttäjälle koosteen portaalissa olevista sisällöistä. Käyttäjä näkee tiivistetysti ne sisällöt, joita hän tarvitsee liikkuessaan eri tiloissa sekä tapahtuma- ja ongelmatilanteiden ilmoituksia.

Eficode on ollut mukana sekä KONE Mobiilin kehityksessä että KONE Online -portaalin uudistamisessa koko kehityskaaren ajan. Ketterällä mallilla kehitetyn portaalin kehitystiimissä on Eficoden UX-asiantuntijoiden lisäksi ollut mukana graafisia suunnittelijoita, käyttöliittymäsuunnittelijoita, kehittäjiä ja analyytikkoja.

Projektin alussa tehtiin laaja palvelumuotoilututkimus, jossa haastateltiin asiakkaita globaalisti ja kartoitettiin käyttäjien tarpeita. Eficoden interaktiosuunnittelija tuli mukaan palvelumuotoiluvaiheen jälkeen, kun varsinainen konseptointi ja suunnittelu oli alkanut. Konseptia validoidaan jatkuvasti paremman lopputuloksen saamiseksi.

Tavoite oli tehdä portaalista modulaarinen, käyttäjän tarpeisiin muokattavissa oleva palvelu, jonka erilaisia toimintoja voi lisätä ja poistaa tarvittaessa. Eficode oli mukana kokonaisvaltaisesti konseptoimassa, suunnittelemassa, määrittelemässä ja testaamassa portaalin käytettävyyttä.

Portaalin julkaisu on vaiheistettu, ja sen kehitystyö on jatkuvaa. Tämä mahdollistaa jatkokehityksen, käyttäjätutkimukset ja maakohtaiset lokalisoinnit.

Eficode on myös mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa käyttäjätutkimuksia ja asiakaskyselyitä. Käyttäjätutkimuksella haetaan ymmärrystä siitä, miten palvelua kehitetään paremmaksi. Lisäksi selvitetään löytävätkö käyttäjät palvelusta halutut asiat ja vastaako palvelu asiakastarvetta. Eficode validoi kyselytuloksia ja vahvisti olivatko tarpeet oikeita sekä löysi ratkaisuja siihen, miten ne saadaan globaalissa tuotteessa monistettua muille alueille.

Case 2: Eficode toteutti toimistorakennusten aulatilaratkaisujen käyttäjätutkimuksen

Eficode tutki yhdessä KONEen UX-tiimin kanssa toimistorakennusten aulatilaratkaisuja ja käyttäjävirtaa. Projektin tarkoituksena oli tarkastella ja päivittää tilojen liikkumisratkaisuja kokonaisvaltaisesti. Tutkimus sisälsi myös uudenlaisen liikkumiskonseptin validoinnin ja vaiheittaisen kehittämisen sekä aulatiloissa käytössä olevien kulkuporttiratkaisujen tarkastelun.

Eficode suunnitteli tutkimusten sisällön ja aikataulutuksen. Tutkimukset toteutettiin käyttäjätesteinä, haastatteluina ja käyttäjien havainnointina Helsingissä, Lontoossa, sekä Kiinan Guangzhoussa ja Shanghaissa. Näiden lisäksi tehtiin laaja kansainvälinen kyselytutkimus, joka tavoitti noin 1500 henkeä.

Tuloksina löytyi monipuolisia havaintoja koskien toimistorakennusten käyttäjävirtoja sekä hissien ja kulkuporttien käytettävyyttä ja käyttöliittymää. Projektissa tehtiin lisäksi tuotekehitystä hissien kutsuntapaneelin tuotemuotoiluun ja käyttöliittymään, testauksia hissien seinävalojen ja -näyttöjen opasteisiin, sekä kehitettiin mobiilisovellusta. Projektiraportti kokosi yhteen kaikki tutkimustulokset sekä kehitysehdotukset.

“Tutkimustulokset ovat hyvä lisä metadatalle, jota KONEella pyöritetään. Näiden avulla ymmärrämme käyttäjää tarkemmin siinä kontekstissa, missä hän liikkuu”, sanoo Bergman.

Joustava ja ammattitaitoinen yhteistyökumppani

Eficoden ja KONEen yhteistyö jatkuu ohjelmistojen vaiheittaisilla kehityksillä ja käyttäjätutkimuksilla. Eficoden joustavuus ja asiantuntijuus saa Bergmanilta kiitosta.

”On hyvä, että on Eficoden kaltainen kumppani, jolta saa tarpeen tullen lisäresursseja, ja joka pystyy tekemään isompiakin ponnistuksia käytettävyystutkimukseen, asiakastutkimukseen ja käyttöliittymäsuunnitteluun. Eficoden ansiosta olemme edenneet käyttöliittymäsuunnittelussa entistä käyttäjälähtöisemmälle tasolle. Lopputuloksena syntyvät tuotteet ovat käyttäjälähtöisiä ja muotoilultaan miellyttäviä.”

Käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla unohtumattomia käyttökokemuksia?  Ota meihin yhteyttä kuullaksesi lisää