Maanmittauslaitos valitsi Eficoden kumppanikseen digitalisoimaan Kiinteistövaihdannan palvelun. Nykyisin palvelu mahdollistaa digitaalisen kiinteistökaupan käyttäjälähtöisesti.

Eficoden avulla kiinteistökauppa nopeaksi ja virtaviivaiseksi

Perinteisesti kiinteistökaupan toteuttaminen vaatii paljon paperitöitä, virastokäyntejä ja virallisen kaupanvahvistajan paikan päälle kaupantekotilaisuuteen. Eficode auttoi Maanmittauslaitosta kehittämään Kiinteistövaihdannan palvelua ja digitalisoimaan kiinteistökaupan.

Nykyisin Kiinteistövaihdannan palvelu mahdollistaa kiinteistön omistajille mm. kiinteistön myymisen ja kiinnittämisen digitaalisesti. Järjestelmän käyttäjiä ovat yksityishenkilöt sekä pankit ja kiinteistönvälittäjät sekä kunnat. Digitalisoinnin ansiosta kiinteistökauppa on nopeaa ja virtaviivaista: kauppakirjan jakaminen ja allekirjoittaminen hoidetaan sähköisesti eikä kaupanvahvistajaakaan tarvita.

Yksi palvelun digitalisaation kulmakivistä on ollut Maanmittauslaitoksen panostus palvelun avoimiin rajapintoihin, joiden kautta mahdollistettiin kiinteistökaupan osapuolten hakemusten sujuva eteneminen järjestelmässä ja niiden automaattinen ratkaisu selvissä tapauksissa. Automaattiratkaisujen ansiosta hakemuksille saadaan ratkaisu jopa minuuteissa.

”Sähköisen palvelut ja kaupat ovat tuoneet tullessaan merkittävää ajansäästöä sekä lisänneet tehokkuutta ja tietoturvaa. Asiakkaan näkökulmasta suurin etu sähköisessä kiinteistökaupassa on joustavuus. Omistusoikeuden rekisteröinti eli lainhuuto tulee automaattisesti vireille eikä sitä tarvitse erikseen muistaa hakea.

Sähköinen toimintatapa myös säästää kiinteistön myyjän ja ostajan sekä kiinteistönvälittäjän aikaa ja kustannuksia matkustamiseen käytetyn ajan ja aikataulujen yhteensovittamisen jäädessä pois. Lisäksi sähköisesti laaditut kauppakirjat sekä hakemukset ovat hieman edullisempia.”

 

- Pauliina Heikkilä, Maanmittauslaitoksen johtava asiantuntija

Käyttöliittymän uudistus käyttäjälähtöisesti ja saavutettavasti

Jotta Kiinteistövaihdannan palvelu vastaisi erilaisten käyttäjien tarpeita ja täyttäisi saavutettavuusdirektiivin vaatimukset, Maanmittauslaitos oli tilannut palvelulle kolmannelta osapuolelta saavutettavuusarvioinnin. Siinä kartoitettiin palvelun nykytila saavutettavuuden näkökulmasta ja puutteista tehtiin korjausehdotukset.

Saavutettavuusarvioinnin jälkeen kuitenkin huomattiin, että käyttöönoton marraskuu 2013 jälkeen Kiinteistövaihdannan palvelun toteutukseen oli tehty ratkaisuja ja teknologiavalintoja, joiden johdosta saavutettavuuspuutteiden korjaaminen olisi erittäin hankalaa. Silloinen käyttöliittymä ei myöskään ollut käytettävyydeltään paras mahdollinen.

Tästä syystä Eficode ehdotti käyttöliittymän uudistusta käyttäjälähtöisesti moderneja teknologioita hyödyntäen. Uudistusprojekti lähti käyntiin Eficoden käytettävyyden asiantuntija-arviolla käyttäjälähtöisyyden varmistamiseksi. Arvioinnin tueksi haastateltiin kehitystiimiä, käyttötukea ja palvelua käyttänyttä henkilöä. Arvioinnissa pääpaino on käytettävyysongelmien tunnistamisessa ja parannusehdotusten kehittämisessä uuden käyttöliittymäkonseptin pohjaksi.

Haastattelun havaintojen ja saavutettavuusvaatimusten pohjalta suunniteltiin uusi käyttöliittymäkonsepti. Käyttöliittymä toteutettiin Design systemiin toteutettuina komponentteina, mikä mahdollistaa käyttöliittymäkomponenttien uudelleenkäytön eri sivuilla.

“Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelun osalla on käyttöliittymässä ollut joulukuusta 2021 lähtien pilotointina asiakkaille palautekysely, jossa käyttöliittymässä asiakkaalla oli mahdollisuus antaa palautetta palvelun käytöstä. Tässä kyselyssä ”Oliko palvelun käyttö sujuvaa” kysymys sai arvon 4,24 (asteikko 1-5).”

- Outi Rekola, Maanmittauslaitos, tuoteomistaja

Palvelun käyttäjälähtöisyys varmistettiin todellisten käyttäjien avulla

Kun valtaosa uudistuksista oli valmistunut, palvelulle toteutettiin käytettävyystestaus, jossa eri käyttäjätyyppit tekivät erilaisia toimenpiteitä käytettävyystutkijan seuratessa ja kysellessä lisätietoja. Käyttäjätestauksella voitiin varmistaa todellisten käyttäjien kanssa, että palvelu vastaa käyttäjien tarpeita. Tässä testauksessa saatiin arvokasta tietoa: sen perusteella löydettiin vielä jokunen väärä oletus, miten käyttäjä haluaa palvelua käyttää. Nämä muutettiin uudessa palvelun versiossa.

Palvelu kehittyy jatkuvasti palautteen ja havaintojen perusteella, sekä käyttötarpeiden muuttuessa. Eficoden auttaa Maanmittauslaitosta pitämään palvelun laadukkaana ja käyttäjäystävällisenä myös jatkossa.

“Työskentely Eficoden kehittäjä/asiantuntija -tiimin kanssa on ollut positiivista. Tiimissä on mukana henkilöitä pidemmältäkin ajalta vaikka vaihtuvuuttakin aina on. Oma näkemykseni on, että kehitysratkaisut ovat hyvin asiakaslähtöisiä. Substanssin tuntemisella on myös painoarvoa ja sitä tietoutta tiimiltä myös löytyy. “

- Outi Rekola, Maanmittauslaitos, tuoteomistaja