Eficode auttoi Mehiläistä tekemään verkkopalvelustaan saavutettavan.

Mehilainen.fi-verkkopalvelu saavutettavaksi

Mehiläisen terveyspalveluilla on laaja asiakaskunta ja niitä käyttävät niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin asiakkaat. Vuonna 2018 voimaan tullut laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa julkisen sektorin toimijoita tekemään verkkopalveluista saavutettavia. Mehiläinen valitsi Eficoden kumppanikseen tekemään mehilainen.fi-verkkopalvelusta saavutettavan, ja yhteistyö saavutettavuustyön parissa alkoi kesällä 2020. 

Mehiläisessä saavutettavuus nähdään tärkeänä asiana myös tasa-arvon ja yrityksen kilpailukyvyn kannalta. Saavutettavan verkkopalvelun ansiosta jokainen asiakas voi käyttää palvelua tasa-arvoisesti rajoitteistaan huolimatta. Kaikkien helposti saatavilla oleva palvelu on myös selkeä kilpailuetu Mehiläiselle.

Saavutettavuusarviointi paljastaa tarvittavat korjaukset

Kesällä 2020 Eficode teki mehilainen.fi-sivustolle saavutettavuusarvioinnin, jossa kartoitettiin sivuston nykytila saavutettavuuden näkökulmasta. Arvioinnissa verkkopalvelu käytiin läpi käyttäen apuvälineitä, kuten ruudunlukuohjelmia, ja tarkistettiin kohta kohdalta, että sivusto vastaa WCAG-ohjeistuksen kriteereitä kaikilta osin. Mehiläisen tiimi sai korjausehdotuksista selkeän raportin, jonka avulla oli helppo lähteä tekemään korjauksia. Kun Mehiläisen tiimi oli tehnyt korjaukset, Eficode varmisti sivuston saavutettavuuden vielä yhden saavutettavuusauditoinnin avulla.

Henkilöstölle saavutettavuusosaamista koulutuksen kautta

Kun verkkopalvelu on tehty saavutettavaksi, on myös tärkeää osata ylläpitää sitä siten, että se pysyy saavutettavana. Eficode piti Mehiläisen verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten suunnittelijoille ja kehittäjille koulutuksen, jossa käytiin läpi saavutettavuuden perusteet ja WCAG-kriteerien ymmärtäminen sekä verkkosivustojen että mobiilisovellusten näkökulmasta konkreettisten esimerkkien avulla. 

”Digipalveluidemme saavutettavuus on tärkeää, sillä teemme yhteistyötä myös julkisen sektorin kanssa ja haluamme palveluidemme olevan jokaisen suomalaisen saavutettavissa oli sitten kyse lukulaitteesta, likinäköisyydestä tai erilaisista päätelaitteista. Eficoden kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta kiinnitämme nykyään saavutettavuuteen huomiota aina käyttöliittymäsuunnittelusta sisältöihin saakka."

- Emilia Dermedesiotis, Head of Digital Channels and Content, Mehiläinen