Eficode auttoi Metsähallitusta kirkastamaan Metsa.fi-sivuston konseptin ja varmistamaan, että Metsähallituksen verkkopalvelut ovat saavutettavia.

“Eficode auttoi meitä kirkastamaan konsernisivustomme konseptin. Sivustolla on suuri määrä erilaisia käyttäjäryhmiä ja siihen kohdistuu monenlaisia tarpeita ja toiveita. Eficoden avulla löysimme yhteisen näkemyksen siitä, millainen Metsa.fi-sivuston tulisi olla, jotta siinä yhdistyvät sekä Metsähallituksen brändi ja tavoitteet että käyttäjien tarpeet. Eficode on sparrannut meitä myös verkkopalveluidemme saavutettavuudessa.”  - Satu Sorjonen, Metsähallitus

Metsähallitus palvelee moninaisia asiakkaita ja sidosryhmiä

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jolla on sekä liiketoimintaa että julkisia hallintotehtäviä. Metsähallituksen tehtävänä on hoitaa hallinnassaan olevia valtion omistamia maa- ja vesialueita niin, että ne hyödyttäisivät suomalaista yhteiskuntaa mahdollisimman hyvin.

Metsa.fi-sivuston konsepti kirkkaaksi

Metsähallitus halusi uudistaa useita eri kohderyhmiä palvelevan Metsa.fi-konsernisivustonsa entistä käyttäjäystävällisemmäksi ja saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi. Myös teknistä alustaratkaisua oli tarpeen arvioida uudelleen.

Konseptisuunnittelun haasteena olivat sivuston moninaiset käyttäjäryhmät, erilaiset tiedontarpeet ja miten jäsentää valtavasta tietomäärästä selkeä ja helppokäyttöinen kokonaisuus niin, että se viestii myös Metsähallituksen brändiä. Käyttäjiä on myös ohjattava sujuvasti Metsähallituksen muihin verkkopalveluihin. 

“Olimme tehneet Eficoden kanssa yhteistyötä aikaisemminkin joten meillä oli hyvä luottamus heihin heti alusta saakka. Arvostamme Eficoden osaamista, sitoutumista ja käyttäjäkeskeistä lähestymistapaa.” - Satu Sorjonen

Konseptia kehitettiin tiiviissä yhteistyössä Metsähallituksen projektiryhmän kanssa sivuston käyttäjiä osallistaen. 

Suunnittelutyö käynnistyi määrittelemällä sivuston tavoitteet ja keskeiset käyttäjäryhmät käyttötapauksineen ja tiedontarpeineen. Käyttäjätieto tiivistettiin selkeiksi profiileiksi, jotka helpottavat jatkossa sivuston suunnittelua ja sisällöntuotantoa.

Sivuston rakennetta ja suunnitteluratkaisuja ideoitiin yhdessä. Keskeiset ratkaisut validoitiin prototyypin avulla. Samalla pystyttiin rikastamaan olemassa olevaa ymmärrystä käyttäjien tarpeista. Kohderyhmien osallistaminen tehtiin ketterästi ryhmäkeskustelujen ja haastattelujen avulla. 

Konseptin dokumentointiin sisällytettiin myös ohjeistus, jonka avulla Metsähallituksen oli helpompi varmistaa, että sivuston toteutus vastaa saavutettavuuslainsäädännön vaatimuksia. 

Yhteistyön ansiosta Metsähallituksella oli selkeä, käyttäjätietoon perustuva konsepti, johon pohjaten uudistusprojektia oli helppo jatkaa.

Eficode sparrasi Metsähallitusta verkkopalveluiden saavutettavuudessa

Konsernisivuston lisäksi Metsähallituksella on useita muita verkkopalveluita, jotka palvelevat eri asiakasryhmiä kansalaisista liiketoimintakumppaneihin. 

Yhteistyö jatkui konseptointiprojektin jälkeen saavutettavuuden sparrauksella. Eficoden saavutettavuusasiantuntija arvioi Metsähallituksen verkkopalveluiden saavutettavuutta ja koulutti Metsähallituksen viestintää saavutettavuudessa.

Sparraukseen sisältyi myös selkeä ohje, joka tekee saavutettavuuden huomioimisesta helpompaa jatkossa. Eficode teki myös konseptoimalleen Metsa.fi-sivustolle saavutettavuusarvioinnin ennen julkaisua.

Eficoden palvelut

  • Suunnittelemme ja toteutamme saavutettavia ja käyttäjäystävällisiä digipalveluita
  • Arvioimme ja auditoimme saavutettavuutta
  • Autamme saavutettavien palveluiden suunnittelussa
  • Koulutamme saavutettavuutta
  • Lue lisää Eficoden saavutettavuuspalveluista täältä.

 

Kysy lisää palveluistamme!

 

Ota yhteyttä