Mobilexpense on Brysselissä toimiva eurooppalainen teknologiakonserni, joka on sitoutunut yksinkertaistamaan kustannushallintaprosesseja suurille monikansallisille yrityksille, pienille ja keskisuurille yrityksille sekä yritysten työntekijöille. Vuonna 2000 perustettu Mobilexpense luo älykkäitä, yksinkertaisia ja saumattomia kustannushallintaratkaisuja jotka parantavat kustannustehokkuutta sekä henkilöstön tyytyväisyyttä.

Haaste: Vanha järjestelmä ja resursointi esteinä parannuksille

Mobilexpense halusi kehittää edelleen liiketoimintakriittistä Business Optimizer -sovellustaan ja parantaa sen ominaisuuksia, esim. seuranta- ja tarkastuslokityökaluja. Vanhan järjestelmän käyttämät teknologiat olivat päivityksen tarpeessa, mikä teki kehitystyöstä kallista ja tehotonta. Mobilexpensen tavoitteena oli välttää mahdolliset vanhojen teknologioiden aiheuttamat ongelmat toteuttamalla uusi järjestelmä, joka on paremmin saatavilla ja toimii lyhyemmillä vasteajoilla. Tehtävä oli haastava sen vuoksi, että tuotekehitysresurssit keskitettiin ydinjärjestelmän kehittämiseen, mikä puolestaan johti resursointidilemmaan.

Ratkaisu: Eficodesta kattava kumppani, joka täyttää Mobilexpensen vaatimukset

Mobilexpense valitsi Eficoden luotettavaksi kumppanikseen uuden Business Optimizer -sovelluksen kehittämisessä ja ylläpidossa. Eficode suositteli pilviratkaisun rakentamista, ja Azure Kubernetes -palvelu todettiin kustannustehokkaimmaksi ratkaisuksi kattavien tarkastuslokien käsittelyyn. Uusi järjestelmä rakennettiin mikropalveluarkkitehtuuria hyödyntäen, ja siihen lisättiin laajennustyökaluja kuten Linkerd ja Edge-Stack, joiden tarkoituksena on varmistaa sovelluksen korkea saatavuus ja nopea reagointi vaihtelevaan kuormitukseen.

Kehitysprojekti suoritettiin loppuun yhteistyössä Eficoden kehitystiimin ja sovellushallintatiimin kanssa, mikä teki siirtymän projektivaiheesta ylläpitotilaan mahdollisimman sujuvan. Mobilexpensen tuoteomistajuus on ollut koko yhteistyön ajan korvaamaton resurssi välitettäessä yhtiön liiketoimintatarpeita Eficoden tiimeille. 

Sovellushallintatiimin ensisijainen tavoite on ollut palvella Mobilexpensen tarvetta varmistaa järjestelmän korkea saatavuus ja nopea reagointi mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Tämän lisäksi jatkuvat parannukset ja päivitykset kuuluvat vakinaiseen ylläpitotyöhön, mikä estää teknisen velan kertymisen.

Eficoden kehitystiimi täytti nämä vaatimukset hyödyntämällä Azure DevOps -ympäristöä sovelluskoodin ja infrastruktuurin tallentamiseen sekä käyttöönottoon, automatisoituun testaamiseen ja muihin vastaaviin tehtäviin. Azure Functions -palveluja käytettiin myös datan muuntamiseen kausittaista raportointia varten sekä hälytysten luomiseen Slackissä. Mitä tietokantoihin tulee, Eficoden kehitystiimi hyödynsi SQL-tietokantaa kehitys-/testiympäristöille luoduissa isännöidyissä ja palvelimettomissa variaatioissa, kun taas tavallisia Blob/Storage-tilejä käytettiin staattisten tiedostojen tallentamiseen.

Hyödyt: Joustavuus ja järjestelmän luotettavuus mahdollistavat jatkokehityksen ja liiketoiminnan jatkuvuuden

Yksi Eficoden kanssa tehdyn yhteistyön merkittävimmistä hyödyistä on resursoinnin joustavuus. Mobilexpense on täysin hallinnut järjestelmän kehittämiseen käytettäviä resursseja, ja Eficode puolestaan on jatkuvasti tarjonnut asiantuntijuutta ja suosituksia kaikkein merkittävimpien kehitystehtävien suhteen. Tämä mahdollistaa pienet ja pienen mittakaavan kehityspanostukset ilman sitoutumista kokonaiseen projektiin. 

Eficoden sovellushallintatiimi on erikoistunut räätälöityihin liiketoimintasovelluksiin, joten Eficode sopii erinomaisesti palvelemaan Mobilexpensen tarpeita. Järjestelmän korkea saatavuus on yksi Mobilexpensen keskeisistä liiketoimintavaatimuksista, ja uuden järjestelmän palvelutasosopimus on laadittu tätä silmälläpitäen. Eficoden tiimi on aina valmiina auttamaan ongelmatilanteissa ja muiden kehitystarpeiden suhteen.

Mobilexpense jatkaa yhteistyötä Eficoden kanssa uuden järjestelmänsä rakentamisessa

Mobilexpensen Rizwan Bashir suosittelee Eficoden sovellushallintapalveluja muillekin yrityksille, etenkin jos niillä ei ole resursseja erinäisiin projekteihin.

– Kuulemme usein eri asiakkailtamme että he eivät tee muutoksia koska heillä ei ole kehityshenkilöstöä. Mielestäni tällaisten yritysten kannattaisi käyttää sellaisia palveluja kuin mitä te tuotatte, sillä niiden avulla yritykset voivat saada rattaat pyörimään, Rizwan toteaa.

Mobilexpense jatkaa Eficoden kanssa työskentelyä tässä projektissa ja varmistaa näin että sen Business Optimizer -sovelluksen palvelut niittävät jatkossakin menestystä asiakkaiden keskuudessa.