Eficode auttaa Moi Mobiilia tehostamaan tärkeimmän yritysalustansa toimintaa, jotta yritys voi keskittyä myyntinsä kasvattamiseen.

Moi Mobiili on täysin digitaalinen matkapuhelinoperaattori, joka tarjoaa puhelinoperaattoripalveluita sekä kuluttajille että pienille ja keskikokoisille yrityksille. Yrityksen kaikki palvelut ja ratkaisut tarjotaan asiakkaille digitaalisen alustan kautta.

Koronavirustilanteen vaikutuksista huolimatta Moi Mobiili onnistui kasvattamaan asiakasmääräänsä vuonna 2020, sillä sen toiminta toteutuu ja skaalautuu turvallisesti julkisessa pilvessä.

"Tärkein kilpailuvalttimme on liiketoiminta-alustamme, jonka kautta myymme kaikkia palveluitamme. Eficoden ansiosta alustaympäristön ylläpito on nyt toteutettu niin, että voimme keskittyä palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin ja samalla kasvattaa ydinliiketoimintaamme," kertoo Moi Mobiilin CTO, Kalle Vuoristo.

Haaste

Moi Mobiili on perustettu vuonna 2016 ja ollut vahvalla kasvu-uralla heti perustamisesta lähtien. Yrityksen kasvavalle asiakaskunnalle tarvittiin tueksi skaalautuva ympäristö. Yrityksellä oli myös tarvetta uusia yritysalustaansa ja käyttäjäkokemustaan uusien palvelujen ja ratkaisujen, esim. 5G:n, käyttöönoton myötä.

Moi Mobiililla oli aiempaa kokemusta useamman palveluntuottajan kanssa toimimisesta. Tuolloin yhteistyö oli lisännyt yrityksen hallinnollisia tehtäviä ja kuluja.

"Moi Mobiili perustuu automaatioon ja digitalisaatioon. Eficodelta saamme sellaista asiantuntijuutta, jonka avulla onnistuumme skaalaamaan palvelumme niin, että ne vastaavat kasvaviin asiakastarpeisiin," Moi Mobiilin CTO Kalle Vuoristo kertoo.

Ratkaisu

Moi Mobiili skaalasi toimintaansa siirtymällä yksityisestä pilvestä julkiseen. Samalla julkisen pilven ylläpito siirtyi Eficodelle, joka on myös vastuussa yrityksen järjestelmien ja sovellusten hallinnasta.

Moi Mobiili halusi palvella asiakkaitaan paremmin, ja sillä oli tarvetta verkkosivujensa yhtenäistämiseen ja kehittämiseen 5G-tuotteen lanseerausta varten. Tätä tarkoitusta varten Eficode uudisti moi.fi-verkkosivujen käyttöliittymän, ja on vastuussa sivuston ylläpidosta ja tuesta.

Moi Mobiilin ympäristössä käsitellään miljoonia toimintoja päivittäin ja tästä syystä prosessien automatisointi on liiketoiminta-alustan tärkein osa. Prosessiautomaatio tulee olemaan käytössä siihen liitettäviä järjestelmiä pidempään ja sitä muutetaan vain liiketoimintamallin muuttuessa merkittävästi.

Lopputulos

Eficoden sovellustuen käyttöönotto vapautti Moi Mobiilin resursseja ydintoiminnan kehittämiseen. Samalla yrityksen järjestelmien ja sovellusten ylläpito pysyy ajan tasalla. 

Lue lisää Eficoden sovellustukipalveluista

Mikä on Moi Mobiili?

Moi Mobiili on suomalainen matkapuhelinoperaattori, joka myy palveluitaan kuluttajille ja Pk-yrityksille. Yritys on perustettu vuonna 2016 ja sen omistus siirtyi kokonaisuudessaan DNA Oyj:lle vuonna 2019. 

Lue lisää osoitteesta www.moi.fi, seuraa käyttäjää @Moimobiili Twitterissä tai tykkää yrityksen Facebook-sivusta.