Uusille verkkosivuille moderni ilme ja yksinkertainen rakenne Eficoden avulla.

MTK

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien ammatti- ja etujärjestö. MTK:n tärkeimpänä tehtävänä on valvoa ja edistää jäsentensä etuja.

Mobiili edellä

MTK havaitsi useita puutteita ja kehityskohteita vanhalla verkkosivustollaan, ja käynnisti kokonaisvaltaisen verkkosivu-uudistuksen. Erityisesti vanhojen sivujen visuaaliseen ilmeeseen ja käyttöliittymään oltiin tyytymättömiä, mihin Eficode tarjosi apua ja ammattitaitoansa.

"Verkkosivu-uudistuksessa yksi merkittävimmistä asioista oli nostaa jäsenille tarjottavat lisäpalvelut paremmin esille. Aiemmalla sivustolla jäsenille suunnattu lisätieto oli jäsenverkko Repussa, joka oli toteutettu erillisenä siilona. Sivuston analytiikkaa katsoessa huomasi nopeasti, etteivät verkkosivuille tulevat löytäneet Reppuun asti, ja paljon hyviä lisäpalveluja jäi sen takia hyödyntämättä. Halusimme tuoda jäsenille tarjottavat lisätiedot jatkossa heti aiheen yhteyteen," MTK:n viestinnän suunnittelija Jami Lauttalammi kuvailee projektin lähtötilannetta.

Lopulta päätökseen vaikutti ehkä eniten Eficoden vakuuttavat referenssit

Ennen projektin aloitusta MTK:n tarjouskilpailun voitti Eficode. "Oli muutama muukin vaihtoehto, joilta tarjous pyydettiin. Lopulta päätökseen vaikutti ehkä eniten Eficoden vakuuttavat referenssit", Lauttalammi avaa syitä Eficoden valinnalle.

Laajassa projektissa yhteistyössä oli mukana myös North Patrol, jonka tuottaman ylätason konseptin pohjalta Eficode pystyi aloittamaan oman työnsä visuaalisen ilmeen ja käyttöliittymäsuunnittelun osalta.

Eficode teki samanaikaisesti sekä käyttöliittymäsuunnittelua että visuaalista suunnittelua yhtenä kokonaisuutena. Päätavoitteiksi asetettiin sivujen ilmeen uudistaminen modernimpaan suuntaan ja käyttöliittymärakenteen yksinkertaistaminen.

Lauttalammin mukaan erityisesti mobiilikäyttö ja -optimointi priorisoitiin korkealle: "Haluttiin mennä mobiili edellä tässä uudistuksessa. Mutta totta kai sivusto toimii myös työpöytäkoneella."

Sujuva yhteistyö siivitti projektia

Aloitustapaamisen jälkeen Eficoden tahti oli nopea. "Alku oli aika ripeä! Aluksi oli starttipalaveri, ja jo seuraavassa kokouksessa Eficodella oli näyttää ensimmäistä luonnosta", Lauttalammi sanoo.

"Ensimmäinen luonnos oli aika varovainen, ja siinä tukeuduttiin vahvasti MTK:n graafiseen ohjeistoon", Lauttalammi kertoo projektin alkutaipaleesta. Nopeasti yhteinen tavoite kuitenkin selvisi kaikille: "Kun porukalla mietittiin ja heiteltiin ideoita, niin kaikille kirkastui, mihin suuntaan halutaan lähteä viemään sivuston visuaalista ilmettä."

mtk-eficode

Työn sujuva eteneminen oli projektille leimallista, eikä haasteita tai esteitä kohdattu. Eficode ja MTK olivat hyvin tyytyväisiä onnistuneeseen yhteistyöhön. Projektin etenemistä ja yhteistyötä edisti myös koko ajan mukana ollut CH5 Finlandin tekninen toteuttaja. Häneltä pystyttiin aina ideoidessa heti varmistamaan, onko idea mahdollista toteuttaa käytännössä.

Eficoden työpanos auttoi MTK:ta myös verkkosivuprojektin muilla osa-alueilla pääsemään eteenpäin.

"Kokonaisprojektin konseptiakin oli helpompi hahmottaa ja kommentoida, kun kokonaisuuden voi nähdä visuaalisesti. Eficode puki vaatteet päälle projektille", Lauttalammi havainnollistaa Eficoden merkitystä muulle projektille.

Lopputuloksena raikkaampi, mutta MTK:n näköinen visuaalinen toteutus

Homma pelitti.

Lopputulokseen ja Eficoden panokseen oltiin kokonaisuutena tyytyväisiä. Asetetut tavoitteet ilmeen ja käyttöliittymän osalta saavutettiin. Lauttalammin sanoin kiteytettynä "homma pelitti".

"Uusi sivusto on enemmän ajankohtaispainotteinen verrattuna edelliseen. Aiemmin oli vähän jokaiselle jotakin." Lauttalammi vertailee uutta toteutusta edellisiin sivuihin. Erityisesti visuaalinen ilme saa paljon kiitosta: "Lopputuloksena saatiin raikkaampi, mutta silti MTK:n näköinen visuaalinen toteutus."

Käy katsomassa ja kokeilemassa lopullisia verkkosivuja käytännössä!

Tarvitsetko UX/UI suunnittelua? Ole yhteyksissä Pasi Anilaan +358 400 301 400 kuullaksesi miten voisimme yhdessä parantaa digitaalisten palvelujesi käyttökokemusta. Eficode on myös Suomen johtava UX-tutkimuskumppani

Tarvitseeko verkkosivustosi uuden ilmeen ja parempaa käytettävyyttä?  Ota meihin yhteyttä kuullaksesi lisää