Novatron on infrarakentamisen automaatioon erikoistunut suomalainen teknologiayritys, joka on jo yli 30 vuoden ajan kehittänyt, valmistanut ja toimittanut koneohjausjärjestelmiä maanrakennusurakoitsijoille ja työkonevalmistajille kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tuotteita on työmaiden digitalisointiin ja työkoneiden robotisointiin, joilla parannetaan infrarakentamisen tuottavuutta, laatua ja turvallisuutta. 

Haaste: miten hyödyntää markkinamahdollisuus?

Novatron näki mahdollisuuden uuden liiketoiminta-alueen kehittämiseksi nopeasti digitalisoituvalla infra-alalla. Uuden liiketoiminta-alueen luomiseen liittyi monia askeleita, joissa yritys tarvitsi neuvoja ja tukea, kuten tuotteistus ja liiketoimintastrategian kehittäminen. Vaikka Novatron on johtava toimija omalla alallaan, he näkivät mahdollisuuden laajentaa organisaation osaamistasoa vastaamaan uuden liiketoiminnan vaatimuksia.

Ratkaisu: Eficoden monialainen osaaminen

Eficode aloitti työn Novatronin kanssa jo vuonna 2021 tuotteistamisen konsultoinnilla ja organisoidulla tuotejohtamisakatemialla, mikä auttoi Novatronia kasvattamaan tarjoomansa tuotteistusastetta. 

Novatronin uuden liiketoiminnan vetäjä Teppo Rauhala vakuuttui Eficoden ja johtavan konsultin Markku Nurmelan osaamisesta ja päätti laajentaa yhteistyötä myös uuden liiketoiminnan suunnitteluun ja henkilöstön osaamistason kasvattamiseen. Työ ei rajoittunut pelkästään tekniseen neuvontaan, vaan Markku on valmentanut henkilöstöä business casen luomisesta aina toimintamallien ja strategiseen suunnitteluun asti.

Eficode auttoi Novatronia uuden liiketoiminnan mahdollisuuksien ja haasteiden kartoittamisessa, asiakasymmärryksen luomisessa sekä auttoi luomaan käytännönläheisen ja selkeän toteuttamissuunnitelman. Lisäksi Novatronin henkilöstöä koulutettiin hyödyntämään uusia työkaluja ja prosesseja, jotka ovat olennaisia uuden liiketoiminnan menestymiselle.

Havainto: hyvä konsultti nopeuttaa ja auttaa keskittymään

Itsekin parikymmentä vuotta konsulttina toiminut Teppo Rauhala ja Eficoden Markku Nurmela tiivistävät hyvän konsultin arvon:

  • Ajan säästäminen: toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä on yritys johdettavanaan. Onnistuneen kehitysprojektin valmistelu ja toteutus vie aikaa, joka on usein kriittinen resurssi. Konsultti säästää johtoryhmän aikaa ja voi myös varmistaa, että prosessi etenee aikataulussa.
  • Ulkopuolinen näkökulma: ilman ulkopuolista ääntä ja näkökulmaa ryhmäajattelun ja sisäisen likinäköisyyden riskit kasvavat. Lisäksi hyvällä konsultilla on paljon tietoa, esimerkkejä ja kokemusta, joita hän voi käyttää ja tuoda prosessiin.
  • Prosessin laatu: hyvä konsultti on toteuttanut kymmeniä, ellei satoja tällaisia prosesseja ja tietää, kuinka se tehdään perusteellisesti ja tehokkaasti.
  • Asiantuntemus: hyvällä konsultilla on toimiala- ja aihealueen asiantuntemusta, joka täydentää tiimisi osaamista ja auttaa parantamaan tuloksia.
  • Vastuunkanto: kun ulkopuolisen konsultin tehtävä on prosessin läpivieminen, hän on sitoutunut viemään sen loppuun. Jos kehitysprojekti tehdään pelkästään sisäisesti, muut prioriteetit voivat helposti ajaa projektin ohi.
  • Keskittyminen: kun konsultti fasilitoi projektia, yrityksen oma tiimi voi keskittyä sisältöön, ei muodollisuuksiin, kuten järjestelyihin, muistiinpanoihin jne.

Hyödyt: uusi liiketoiminta käyntiin nopeasti ja tehokkaasti

Novatronin uusi SaaS-liiketoiminta (Software as a Service) käynnistyy yhteistyön osana luotujen toimintamallien ja suunnitelmien pohjalta.

Teppo Rauhala toteaa: “Eficode auttoi meitä luomaan uuden liiketoiminnan käynnistämisen perustaksi selkeän business casen omistajille. Eficoden osallistava toimintatapa on ollut hieno asia: Novatronilaiset ovat osallistuneet aktiivisesti uuden liiketoiminnan ja sen toimintatapojen suunnitteluun, mikä on luonut vahvaa omistajuutta. Halusimme vahvan kumppanin, joka auttaa meitä varmistamaan hyvän startin uudelle liiketoiminnalle. Tässä Eficode on tehnyt erinomaista työtä.”

Yhdessä Eficoden kanssa rakennettu strateginen tiekartta auttaa Novatronia rakentamaan uutta liiketoimintaa myös pidemmällä tähtäimellä ja se sisältää selkeän vaiheistuksen liiketoiminnan kehittämiselle ja vahvistaa liiketoiminnan skaalautuvuutta. Jatkossa Novatron voi myös hyödyntää Eficoden syvällistä ohjelmisto- ja tuotekehitysosaamista toiminnan kehittämiseksi.

Teppo Rauhala jatkaa vielä: “Eficoden osaaminen, perusteellisuus ja intohimoinen asenne hankkeeseen teki minuun vaikutuksen. Eficode omaksui toimialamme lainalaisuudet hämmästyttävän nopeasti ja etenkin Markku toimi kaiken muun lisäksi useasti tärkeänä tukena minulle.”

Yhteenveto

Novatronin kanssa tehty yhteistyö on esimerkki siitä, miten eficodelainen lähestymistapa ja osaaminen voivat auttaa yrityksiä kasvamaan ja laajentumaan uusille liiketoiminta-alueille. Olemme ylpeitä siitä, että olemme voineet tukea Novatronia sen matkalla kohti uudenlaista liiketoimintaa. Koulutuksemme ja konsultointimme ovat auttaneet heitä luomaan vankan perustan uudelle liiketoiminnalle, joka on valmis aloittamaan toimintansa pian. Jatkamme mielellämme tätä työtä ja autamme Novatronia ja muita kehittymishaluisia yrityksiä tekemään merkityksellisiä muutoksia toiminnassaan.