Eficode auttoi Verohallintoa tekemään OmaVero-verkkopalvelusta käyttäjäystävällisen ja saavutettavan. Palvelu valittiin parhaaksi suomalaiseksi digitaaliseksi palveluksi Blue Arrow Awards 2019 -kilpailussa.

Tavoitteena laadukas koko kansan verkkopalvelu

Verohallinnolla oli toiveena saada OmaVero-verkkopalvelusta selkeä, jotta verotustietojen hoitaminen olisi helppoa. Vuonna 2018 Eficode aloitti OmaVero-palvelun UX-suunnittelun ja käyttäjätutkimukset yhteistyössä asiakkaan kanssa. Suunnitelmana oli koota vaiheittain kaikki Verohallinnon sähköiset palvelut saman katon alle ja mahdollistaa asiakkaille näkymä verotuksen kokonaistilanteesta. Koska kyseessä on koko kansalle tarjottava palvelu, tuli suunnittelussa huomioida myös saavutettavuus.

Asiakaslähtöisyys nostettiin keskiöön osallistamalla asiakkaita 

OmaVeron käyttäjäkokemuksen suunnittelu jaettiin kahteen vaiheeseen: alkuvaiheen konsepti- ja palvelumuotoiluvaiheeseen sekä toteutuksen aikaiseen käyttöliittymäsuunnitteluun ja laadun varmistamiseen. Asiakaslähtöisyys oli keskiössä koko suunnittelun ajan kaikissa vaiheissa. 

Konseptin ja palvelun muotoilu

Konseptivaiheessa Eficoden suunnittelijat toteuttivat palvelusta käyttöliittymäkonsepteja ja prototyyppejä, joita testattiin asiakkailla useamman viikon ajan. Näin saavutettiin kattava ymmärrys asiakkaiden käyttäytymisestä ja tarpeista. Konseptisuunnitteluun ja testaamiseen osallistuivat myös Verohallinnon asiantuntijat, joilla on asiakasrajapinnasta kertynyt kattava ymmärrys tyypillisistä asiakkaita askarruttavista kysymyksistä sekä laaja tietämys verolainsäädännöstä. Työn aikana palvelumuotoilun menetelmiä ajettiin sisään myös Verohallinnon omaan käyttöön.

Palvelun toteutus

Toteutusvaiheen aikana tarkemman tason käyttöliittymäsuunnittelu tehtiin tiiviissä yhteistyössä kehittäjien kanssa ja OmaVerolle tehtiin useita käytettävyystestejä. Toteutusvaiheen ideana on, että kaikki palvelun toiminnallisuudet kulkevat käytettävyystestauksen läpi. Eficoden UX-suunnittelijat osallistuivat tiiviisti myös palvelun kieliasun, tekstien ja terminologian kehittämiseen yhdessä Verohallinnon kielenhuoltajien ja veroasiantuntijoiden kanssa. Järjestelmätestauksen aikana Eficode hioi kuntoon palvelun ulkoasun yksityiskohdat sekä teki kattavan saavutettavuustestauksen WCAG-kriteerien ja ruudunlukuohjelmien avulla.

OmaVero palkittiin parhaana suomalaisena digipalveluna

Lopputuloksena syntyi laadukas verkkopalvelu, joka on käyttäjäystävällinen ja saavutettava. Veroasioiden hoito on harvoin kenenkään intohimo, joten se, että asiat hoituvat helposti ja kätevästi, on poikinut yllättynyttä ja positiivista palautetta. OmaVerosta onnistuttiin toteuttamaan erittäin laajaa käyttäjäkuntaa palveleva alusta, joka pystyy myös raottamaan verottamiseen liittyvää mysteerien verhoa. 

Vuonna 2019 OmaVero valittiin parhaaksi suomalaiseksi digitaaliseksi palveluksi Blue Arrow Awards 2019 -kilpailussa. OmaVero voitti kilpailun pääpalkinnon sekä käytettävyyden ja asiakaskokemuksen kategorian palkinnon.