Otava valitsi Eficoden kumppanikseen auttamaan Opepalvelun uudistamisessa. Eficode auttoi Otavaa ideoimaan, validoimaan ja toteuttamaan uudistetun Opepalvelun. Otava oli erittäin tyytyväinen yhteistyöhön sekä sen lopputuloksiin.

Otava-konserniin kuuluva Otava Oppimisen palvelut on oppimateriaalien kustantaja, joka julkaisee sisältöjä lähes kaikkiin oppiaineisiin esiopetuksesta lukioon. Se tavoittaa vuosittain jopa 30 000 opettajaa ja noin 600 000 oppilasta ja opiskelijaa. Otavan Opepalvelu on digitaalinen portaali, jonka avulla opettajat voivat luoda kurssikokonaisuuksia Otavan digitaalisista oppimateriaaleista.  

Uuden lukiolain myötä Opetushallitus laati uudet opetussuunnitelman perusteet, ja Otavan Opepalvelun uudistus aloitettiin lukiokoulutuksen suurten muutosten vuoksi. Uudistettuun palveluun haluttiin ominaisuus, jonka avulla opettajat voisivat yhdistellä oppimateriaalien osista suurempia kokonaisuuksia ja näin toteuttaa opetussuunnitelman perusteissa mainittua modulaarisuutta. Oli myös tärkeää, että palvelu olisi selkeä ja helppokäyttöinen, jotta portaalin käyttäjäkokemus olisi erinomainen.  

Design Sprint ja käyttäjätutkimus antoivat suuntaviivat onnistuneelle palvelulle 

Eficode järjesti Otavalle useita Design Sprint -työpajoja, joihin osallistuivat Eficoden fasilitoijat ja Otavan asiantuntijoiden työryhmä. Työpajoissa palvelun uutta versiota ideoitiin ja kehitettiin yhdessä. Eficode toteutti ideoista klikattavan prototyypin, jonka tehtävänä oli havainnollistaa uusia ominaisuuksia käyttäjille. Protoyyppiä tarkasteltiin ja testattiin käyttäjätutkimuksissa, joihin osallistui palvelua käyttäviä opettajia. Heiltä kerättiin palautetta ja kehitysideoita ja näin varmistettiin, että uudistettu palvelu todella vastaa käyttäjien tarpeita. 

Design sprint -työpajojen ja käyttäjätestauksen pohjalta palvelusta luotiin MVP eli ns. “pienin julkaisukelpoinen tuote”, jota testattiin myös koeympäristössä opettajien keskuudessa parhaan käyttäjäkokemuksen takaamiseksi. 

Eficode rakensi käyttäjäystävällisen, nopeasti skaalautuvan palvelun 

Idea vietiin tuotantoon ja Eficode laati Opepalvelulle arkkitehtuuri- ja toteutussuunnitelman. Arkkitehtuuri uudistettiin siten, että palvelu olisi helposti skaalattavissa kasvavan oppilasmäärän mukaan. Myös opettajien kursseihin tekemien muutosten haluttiin päivittyvän reaaliajassa. Arkkitehtuurissa varmistettiin, että ohjelmiston elinkaari on pitkä ja helposti jatkokehitettävissä myös tulevaisuudessa. Kehitystyössä hyödynnettiin DevOps-menetelmää, joka mahdollisti palvelun rakentamisen siten, että se on laadukas, skaalautuva ja asiakkaalla pysyy näkyvyys kaikkiin sovelluskehitysvaiheisiin. Käyttöliittymän suunnittelussa ja kehittämisessä kiinnitettiin erityisesti huomiota sen selkeyteen, helppokäyttöisyyteen ja saavutettavuuteen.  

“Eficoden avulla pystyimme tarjoamaan käyttäjillemme upean palvelun, joka on erittäin selkeä ja helposti käyttöön otettava tai käytöltään omaksuttava. Olen hyvin ylpeä lopputuotoksesta”, sanoo Anna Hallikainen, Otavan Oppimisen palveluiden tuoteomistaja. 

Menestyksekäs yhteistyö toi rinnalle myös Opiskelijan maailma -palvelun kehitystyön 

Otava oli erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Eficoden kanssa, joten Opepalvelun rinnalle otettiin uudistettavaksi myös Otavan opiskelijoille suunnattu palvelu Opiskelijan maailma. Eficode auttoi Opiskelijan maailman kehitystyön kanssa, johon kuului järjestelmän arkkitehtuurin uudistaminen sekä käyttöliittymän toteuttaminen. 

Eficode ylläpitää Otavan järjestelmiä 

Kun Opepalvelu ja Opiskelijan maailma valmistuivat, palvelut siirtyivät Eficoden sovellustuen ylläpidettäväksi. Ylläpidon ansiosta Otavan järjestelmät ovat aina ajan tasalla ja automaattisesti monitoroitaviin vikatilanteisiin voidaan reagoida nopeasti. 

“Pääsimme haluttuun lopputulokseen äärimmäisen hyvällä aikataululla, jopa etuajassa. Emme joutuneet tinkimään mistään, ja silti Eficode oli valmis ajoissa”, kommentoi Anna Hallikainen.