Maksuteknologiatarjoaja Nets halusi skaalata Agile-työtapojaan SAFe Frameworkin avulla. Yksi liiketoimintayksikkö otti Jira Alignin käyttöön, minkä jälkeen käyttöönotto ulotettiin koko organisaatioon. Lopputuloksena olivat toiminnan tehostuminen kaikkialla, tilanneanalyysi, testiautomaation kehittäminen, toimintamallien virtaviivaistaminen, käyttäjähallinnon yhtenäistäminen, läpinäkyvyyden luominen koko prosessiin ja syntyneiden siilojen poistaminen.

Nets halusi löytää ratkaisun, joka voisi 

  • mahdollistaa yrityksen kattavat Agile-transformaatiohankkeet
  • parantaa läpinäkyvyyttä ja pitää kaikki kehitystiimit linjassa visioonsa.

Kaksi tärkeintä tähän aloitteeseen johtanutta tekijää olivat:

1. SAFe Frameworkin käyttöönotto

Nets oli edistänyt Agile-transformaatiotaan SAFe-kehyksen avulla jo muutaman kuukauden ajan. Yritys oli alkanut järjestää toimintaansa arvovirtojen ympärille ja kouluttamaan työntekijöitä uusiin, erilaisiin rooleihin. Syntyi suuri tarve visualisoida prosessia ja koordinoida sitä läpi koko organisaation, kehitystiimit mukaan lukien.

2. Fuusiot ja yrityskaupat

Nets kävi läpi useamman fuusion ja yrityskaupan, jonka johdosta toimitusarvovirrat pirstaloituivat. Vanhat järjestelmät piti yhdistää uusiin ja prosessia piti koordinoida, jotta järjestelmät voitaisiin integroida tehokkaasti kesken olevaan skaalausprosessiin.

Oikea ratkaisu löytyi: Jira Align

Eficode oli työskennellyt toisen Netsin projektin parissa, joten Eficode tunsi asiakkaan tarpeet ja pystyi suosittelemaan sopivaa ratkaisua: Jira Alignia. Eficode keskusteli kehitystiimien jäsenien kanssa heidän työtavoistaan, jotta työkalu vastaisi heidän tehtäviään ja tarpeitaan.

Eficode keskittyy ja kuuntelee asiakkaan tarpeita tarkasti”

- Susan Scott, VP Product Operations, Nets.

Kun Nets vertaili konsulttikumppaneita, oli Eficode paras Atlassianin Jira Alignin varhaisen käyttöönoton asiantuntija. Tuolloin Eficode oli Pohjoismaiden ainoa palveluntarjoaja, jolla oli vaadittavaa kokemusta ja kyky toimittaa palveluita Jira Alignin ympärillä. Nets arvosti myös palveluiden ostamisen helppoutta ja yhteistyön sujuvuutta Eficoden kanssa. Eficode vastasi Netsin tarpeisiin joustavasti niin palvelutarjonnan kuin lisenssien ja palveluiden maksamisenkin osalta.

Kypsimpien julkaisujunien perehdyttäminen Jira Aligniin

Eficode ei tarjonnut vain teknistä Jira Align -osaamistaan, vaan myös keskeistä kokemustaan skaalauksesta: miten skaalausprosessi toimii ja miten jatkuvan skaalauksen haasteisiin voidaan vastata.

Eficoden konsultti oli vastaanottavainen ja auttoi tiimejä parantamaan toimintaansa ja johtamaan itseään tehokkaammin. Konsultti oli osa tiimiä ja työskenteli paljolti itsenäisesti tavoitteidemme eteen.”

- Susan Scott,  VP Product Operations, Nets.

Eficoden tuella Nets perehdytti ensin Jira Aligniin kaksi kypsintä julkaisujunaa Netsin verkkokauppa- ja älykkään maksamisen yksiköissä. Nykyään jokaiseen Agile-julkaisujunaan on saatavilla Jira Alignissa hyvä visualisointi ja työn seuranta. Neljän kuukauden jälkeen järjestelmän käyttöönottoa laajennettiin koko yritykseen perehdyttämällä lisää julkaisujunia uuteen järjestelmään.

Eficode auttoi meitä jokaisen julkaisujunan (ART) perehdytyksessä Jira Aligniin sekä huolehti koordinoinnista ja koulutuksesta puolestamme, minkä ansiosta pystyimme keskittymään Atlassianin kanssa portfolio- ja yritystason kysymyksiin.”

- Susan Scott,  VP Product Operations, Nets.

Parempaa ennakointia ja palautetta strategiasta toteutukseen

Eficode tarjosi tiimeille myös valmennusta, mentorointia ja ohjausta. Keskustelujen ja tehtävien erittelyn avulla tiimit pystyivät sovittamaan toimintansa Netsin prosessivisioon. Näin ne pystyivät laajentamaan järjestelmää vertikaalisesti myös portfolion ja strategian tasoilla. Jira Align auttoi muodostamaan yhteyksiä strategiasta toteutukseen ja saamaan palautetta vastakkaiseen suuntaan. Tiimit pystyivät parantamaan ennakointiaan ja noudattamaan aikatauluja yhtenäisemmin.