Parkkisähkö valitsi Eficoden Digital Builders -tiimin tuomaan tarvittavaa osaamista sovellusuudistuksen toteuttamiseksi.

“Eficode auttoi meitä kahdella tavalla. He säästivät meiltä merkittävästi aikaa, mutta ilman heitä emme olisi edes saaneet projektia ylipäänsä aloitettua.” - Santeri Oksanen, tuoteomistaja Parkkisähköllä

 

 

Ilman heitä (Eficode) emme olisi edes saaneet projektia ylipäänsä aloitettua.

Parkkisähkö toteutti mobiilisovelluksen React Nativella ilman minkäänlaista aiempaa kokemusta mobiilisovelluksen toteuttamisesta kyseisellä kirjastolla. Tämä onnistui Eficoden kokonaisvaltaisen Digital Builders-prosessin avulla kattaen niin suunnittelun, UX-tutkimuksen kuin teknisen toteutuksenkin (sekä hieman DevOpsia).

eficodexparkkisahko

“Antakaa meille mitä tarvitsemme, jotta pääsemme maaliin”

Parkkisähkö on yksi maailman suurimpia sähköisten pysäköintiratkaisujen toimittajia, jotka tarjoavat sähköautoille latauspisteitä niin julkisissa kuin yksityisissä pysäköintitiloissa. Parkkisähkön ratkaisu on palkittu innovatiivisuudestaan.

Parkkisähköllä oli jo entuudestaan mobiilisovellus, mutta sen hallinta oli tullut mahdottomaksi sekä sen kehitys hitaaksi ja liian vaivalloiseksi. Lisäksi sovelluksen asiakaskokemus oli vanhentunut. Kenelläkään Parkkisähkössä ei ollut kokemusta Coronasta, joka oli sovelluksen toteutuksessa käytetty sovellusalusta. Uutena haasteena oli myös, että yksittäiset asiakkaat käyttivät enenevissä määrin NFC-tunnisteita rekisteröityäkseen latauspisteelle, mikä on Parkkisähkölle kalliimpaa kuin käyttäjien rekisteröinti sovelluksen kautta.

Lisäksi Parkkisähkö ei kyennyt kommunikoimaan uusien ominaisuuksien julkaisua asiakkailleen, koska sovelluksen hallinta oli käynyt vaikeaksi.

Mitä tämä vaatisi? Eficode Parkkisähkön apuna

Eficode sai tehtäväkseen käynnistää ja vauhdittaa uuden mobiilisovelluksen kehittämistä sen käytettävyyden ja käyttöliittymäsuunnittelun, teknisen toteutuksen sekä DevOps-osaamisensa avulla. Yhdistimme voimamme Parkkisähkön teknisen tiimin kanssa ja ohjeistimme heitä oikeiden työkalujen, arkkitehtuurin ja parhaiden käytäntöjen valinnassa. Tavoitteena oli, että Parkkisähkö saa sovelluksen vaivattomasti valmiiksi sekä pystyy itse vastaamaan sen jatkokehittämisestä sekä ylläpidosta.

Vuorovaikutus- ja käyttöliittymäsuunnittelu

Eficode päivitti Parkkisähkön brändiohjeistuksen sisältämään kaikki mobiilisovelluksessa tarvittavat käyttöliittymäelementit, jonka jälkeen Eficode yhdessä asiakkaan kehitystiimin ja tuoteomistajan kanssa suunnitteli sovelluksen käyttäjäpolut. Tämä varmisti, että mahdolliset myöhemmät ongelmakohdat saatiin selvitettyä jo tässä vaiheessa ja vähensi tarvittavien iteraatioiden määrää varsinaisen toteutuksen aikana.

Käyttäjien huomioiminen alusta alkaen oli keskeistä. Lisäksi kilpaileville ratkaisuille tehtiin vertaileva arviointi. Mikäli käyttäjä ei olisi koko ajan ollut keskiössä, olisi suunnitteluun ja toteutukseen tarvittu useampia iteraatioita.

Tekninen toteutus

Parkkisähkön toive oli alusta alkaen kehittää sovelluksen onnistuneeseen toteuttamiseen vaadittavaa omaa osaamistaan.

Tästä syystä Eficode vastasi projektin raamien suunnittelusta Parkkisähkön omalle kehitystiimille. Eficode myös auttoi projektissa vaadittavien oikeiden työkalujen ja koodikirjastojen valinnassa.

Jotta kehitys voisi hyödyntää mahdollisimman paljon Parkkisähkön olemassa olevaa osaamista, oli alusta lähtien yksi projektin keskeisimmistä tavoitteista varmistaa toteutuksen keskittyminen JavaScriptiin niin pitkälle kuin mahdollista. Tästä syystä esimerkiksi alkuperäinen navigaatioehdotus React Native Navigation korvattiin React Navigationilla jälkimmäisen ollessa 100% JavaScript-pohjainen ratkaisu.

Toinen keskeisesti toteutusta ohjaava päätös oli toteuttaa näyttökuvat olemassa olevan käyttöliittymäkirjaston avulla. React Native Elementsin, Paperin ja Native Basen välillä päädyttiin Native Baseen. Parkkisähkölle tämä tuki parhaiten mobiilisovelluksen kehityksessä kaivattua loikkaa, koska se mahdollisti käyttöliittymäelementtien räätälöinnin Parkkisähkön omilla suunnitteluratkaisuilla - ennen kaikkea uusilla brändiväreillä.

Lisäksi Redux-pohjaisen tilannehallinnan avulla haluttiin saavuttaa hyödyt, kun olemassa oleva bisneslogiikka siirrettiin React mobiilisovelluksen ja React Natiivi mobiilisovelluksen välillä.

Ketterää projektinhallintaa

Projektinhallinnassa hyödynnettiin Jira-työkalua, joka oli jokaisella projektiin osallistuvalla käytössä. Lisäksi Eficoden projektipäällikkö, joka toimi myös ketterien menetelmien valmentajana, varmisti menetelmien oikean käytön ja tiiminjäsenten yhteistyön. Hänen tehtäviinsä kuului myös avustaa tiimiä projektin aikana esiin tulleiden ongelmien ratkaisussa siten, että nämä eivät vaikuttaneet projektisuunnitelmassa asetettuihin reunaehtoihin.

DevOps

Eficode pystytti projektin käyttöön Microsoftin CodePushin, joka mahdollistaa uudet sovelluspäivitykset automaattisesti. Virallisia sovelluskauppaprosesseja ei näin ollen tarvittaisi ja tieto sovelluspäivityksistä saadaan käyttäjille heti kun sovellus avataan.

“CodePush on huomattavasti nopeuttanut uusien latausasemien toiminnallisuuksista viestimistä asiakkaille”, Santeri kertoo.

Lisäksi viimeisimpänä mutta ei vähäisimpinä Eficode koulutti Parkkisähkön tiimiä DevOpsiin keskeisesti kuuluvasta testiautomaatiosta. Se kasvattaa automaation osuutta kehityksen aikana ja sen avulla voidaan testata sovelluksen uusia versioita ja toimintaa ympärivuorokauden, mikä johtaa korkeampaan laatuun.

Kestävä sovellus ja kestävä kehitys

Eficoden avulla Parkkisähkö toteutti ja julkaisi sovelluksen menestyksekkäästi. Helposti hallittavan sovelluksen avulla Parkkisähkön asiakkaat saavat ajankohtaisia päivityksiä latauspisteiden toiminnasta automatisoidusti. Lisäksi sovelluksen kautta myös satunnaiset käyttäjät pystyvät vaivattomasti käyttämään latauspisteitä, mikä hyödyttää sekä Parkkisähköä että ympäristöä.

Tarvitsetko käyttäjälähtöistä ja ketterää sovelluskehitystä?  Ota meihin yhteyttä kuullaksesi lisää