Vakuutusyhtiö Pohjantähti on asiakkaidensa omistama vuonna 1895 perustettu vahinkovakuutusyhtiö. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Hämeenlinnassa, ja se palvelee asiakkaita yli 20 konttorilla Helsingistä Rovaniemelle. Pohjantähti tarjoaa laajan valikoiman vahinkovakuutuspalveluita sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Lisäksi se tekee yhteistyötä Veritas Eläkevakuutuksen kanssa lakisääteisissä eläkevakuutusasioissa.

Haaste: Verkkosivuston saavutettavuuden kehittäminen

Pohjantähti suunnitteli verkkosivujensa uudistamista ja osana tätä kehitystyötä yhtiö halusi parantaa sivustonsa saavutettavuutta monipuoliselle asiakaskunnalleen sekä varmistaa saavutettavuuteen liittyvien vaatimusten ja lainsäädännön mukaisuuden.

Keskeiset haasteet, jotka Pohjantähden projektitiimi halusi ratkaista olivat:

  • Verkkosivujen saavutettavuuden kokonaisvaltainen parantaminen
  • Saavutettavuuteen vaikuttavien teknisten ongelmien tunnistaminen ja korjaaminen
  • Asiakkaiden moninaisuuden ja eri tarpeiden huomioiminen verkkosivujen suunnittelussa

Ratkaisu: Perusteet kuntoon ja jatkuva seuranta Accessibility Keeperillä

Pohjantähden tiimi etsi erilaisia vaihtoehtoja saavutettavuuden parantamiseen ja kuuli Eficoden kehittämästä uudesta Accessibility Keeper -palvelusta, joka on suunniteltu nimenomaan verkkosivustojen ja -palveluiden saavutettavuuden analysointiin ja parantamiseen.

Accessibility Keeper on pilvipalvelu, joka valvoo automaattisesti verkkopalvelujen saavutettavuutta ja tuottaa seikkaperäistä ja ymmärrettävää tietoa palvelun tilasta sekä sen muutostarpeista. Suomessa kehitetty palvelu tarjoaa selkeää ja kattavaa informaatiota suomen ja englannin kielellä erilaisille käyttäjäryhmille.

Accessibility Keeper analysoi sivuston eri elementtejä ja ominaisuuksia kuten värikontrasteja, kuvien tekstivastineita ja elementtien ohjelmallisen merkitsemisen asianmukaisuutta varmistaakseen, että palvelu on saavutettavissa ja käytettävissä kaikille käyttäjille, mukaan lukien ne, joilla on erityisiä saavutettavuustarpeita. Accessibility Keeper tarjoaa kattavat kuvaukset havaituista ongelmista ja ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä niiden korjaamiseksi, mikä helpottaa verkkosivuston saavutettavuuden parantamista ja ylläpitoa sekä auttaa huolehtimaan palvelun saavutettavuusvaatimusten ja lainsäädännön mukaisuudesta.

Eficoden UX-tutkimustiimin vetäjä Jussi Rämänen toteaa:

"Accessibility Keeper on virstanpylväs saavutettavuuden hallinnassa. Palvelu tarjoaa merkittäviä hyötyjä palvelujen saavutettavuuden jatkuvaan valvontaan ja ylläpitoon, ja Eficode Accessibility Keeper on askel kohti digitaalista esteettömyyttä.”

Saavutettavuuden kokonaisvaltainen huomioiminen ja vaatimusten täyttäminen vaativat aina myös asiantuntijatyötä. Automaattinen valvontatyökalu kuitenkin tehostaa prosessia huomattavasti tuottamalla koneellisesti ajantasaisen ja kattavan kuvan palvelun saavutettavuudesta.

Havainto: Saavutettavuus ei ole vain kertaluontoinen projekti

Accessibility Keeper on suunniteltu jatkuvaksi palveluksi verkkosivuston saavutettavuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen. Sen avaintoimintoja ovat:

  • Jatkuva seuranta ja analyysi: Accessibility Keeper seuraa verkkosivuston saavutettavuuden tilaa ja tunnistaa mahdolliset ongelmat, kun ne ilmenevät
  • Havainnot ja parannusehdotukset: Accessibility Keeper tuottaa säännöllisen tilannekuvan saavutettavuuden tilasta ja ehdottaa parannustoimenpiteitä

Palveluun liittyy myös asiakkaan perehdytys ja tuki: autamme palvelun sujuvassa käyttöönotossa ja saattamisessa osaksi asiakkaan arkea. Lisäksi Eficode tarjoaa mielellään kokeneen tiiminsä voimin myös automaattista valvontaa täydentävää saavutettavuuden asiantuntija-apua.

Tulokset: Saavutettavuus kuntoon tehokkaasti ja helposti

Accessibility Keeperin käyttöönotto oli mutkatonta ja Eficoden asiantuntijat olivat tarvittaessa Pohjantähden apuna. Pohjantähdellä koettiin palvelun käyttö on helpoksi ja selkeäksi, kädestä pitämistä ei juuri tarvittu.

Merkittävimmät palvelun tarjoamat hyödyt olivat:

  • Saavutettavuusongelmien tehokas tunnistaminen ja korjaaminen.
  • Verkkosivujen käytettävyyden parantuminen, mikä lisää asiakastyytyväisyyttä.
  • Laajemman asiakaskunnan tavoittaminen ja palveleminen parannetun saavutettavuuden ansiosta.

Accessibility Keeper oli avainasemassa Pohjantähden hankkeessa parantaa verkkosivustonsa saavutettavuutta ja palvella laajempaa asiakaskuntaa tehokkaammin. Hanketta koordinoinut digimarkkinoinnin asiantuntija Katri Erkkilä sanookin:

“Accessibility Keeper on hyvä ja toimiva palvelu ja voin suositella sitä kaikille, jotka haluavat ottaa saavutettavuuden huomioon verkkosivuillaan. Accessibility Keeper on erityisen tärkeä apuväline yrityksille, joiden verkkosivujen on tarkoitus saavuttaa suuria yleisömääriä.”