Kun metsäkoneita valmistavalla Ponssella tuli ajankohtaiseksi ottaa käyttöön uusi työlistasovellus, yhteistyökumppaniksi valittiin Contribyte Oy (nykyisin osa Eficodea). Sovelluksen toteutuksessa hyödynnettiin Jiraa. Ponssella yhteistyötä kuvaillaan sujuvaksi ja rennoksi.

Eficode pyrkii auttamaan asiakkaitaan tuottamaan lisäarvoa digitaalisilla tuotteilla ja palveluilla. Kumppanin valintaan vaikutti, että Ponsse Oyj:n ict-osasto oli jo aiemmin tehnyt yhteistyöstä kanssamme. Ponssen suunnittelu- ja kehityspäällikkö Antti-Lassi Tikan ja konsernin laatupäällikkö Jani Laherton mukaan yhteistyö on sujunut hyvin.

Sanat joustavuus ja luovuus kuvaavat hyvin heidän toimintaa

- Antti-Lassi Tikka, Suunnittelu- ja kehityspäällikkö, Ponsse Oy

Ponssen käyttöön ottamalla tuotekehityksen työlistasovellutuksella voidaan hallita kaikkia tuotekehitykseen liittyviä tehtäviä. Sovelluksen kautta kulkevat esimerkiksi asiakaspalautteet. Sovelluksen toteutuksessa hyödynnetyllä Jira-ohjelmistolla voidaan Tikan mukaan luoda räätälöity lopputulos kullekin asiakkaalle sopivaksi.

”Heidän konsultti kävi täällä Vieremällä pitämässä workshopeja, joissa luotiin, testattiin ja hiottiin toimintamalleja. Joka vierailulla mentiin asiassa eteenpäin”
- Antti-Lassi Tikka, Suunnittelu- ja kehityspäällikkö, Ponsse Oy

Tikka kertoo, että uuden työlistasovelluksen käyttöönoton myötä tehtäviä on saatu priorisoitua aiempaa tehokkaammin. Myös läpinäkyvyys organisaatiossa on Tikan mukaan lisääntynyt.

Yhteistyötä Tikka ja Laherto kuvailevat sujuvaksi, vapaaksi ja rennoksi. Lisäksi he totesivat konsultin vastanneen Ponssen esittämiin toiveisiin.

Heille voi kertoa ongelmasta, ja he tarjoavat ratkaisua jo ennen kuin apua varsinaisesti pyydetään

- Jani Laherto, Laatupäällikkö, Ponsse Oyj