Pulse247:lle fasilitoitiin koulutusohjelma, jossa opeteltiin yhdessä muun muassa Scrumin perusteita ja kehitettiin toimintaa entistä ketterämmäksi.

“Yhteistyö on ollut todella joustavaa. Järjestelyt ovat toimineet hyvin ja homma pelannut!”

Lisää ketteryyttä koulutusohjelman avulla 

Contribyte, joka on nykyisin osa Eficodea, fasilitoi Pulse247:lle koulutusohjelman, jossa opeteltiin yhdessä muun muassa Scrumin perusteita ja kehitettiin toimintaa entistä ketterämmäksi. Lähtötilanteena oli se, että tuotekehityksestä löytyi sekä kokeneempaa henkilöstöä että hieman nuorempia työntekijöitä, joille ketterän kehittämisen menetelmät eivät olleet vielä tuttuja. Kaikki tuotekehityksen parissa työskentelevät haluttiin saada samalle viivalle, jotta dialogi ja yhteistyö helpottuisivat. Tavoitteena oli, että kaikki tuotekehityksen parissa työskentelevät puhuisivat samaa kieltä ja jokainen voisi ottaa kantaa päätöksiin ja prosessin kehittämiseen tasapuolisesti.

“Valmennuksesta on saatu pysyvää arvoa, josta on meille hyötyä myös tulevaisuudessa. Nyt kaikilla on hyvät lähtökohdat keskustella ja kehittää toimintaa myös jatkossa.”

Teoria tutuksi käytännön esimerkeillä

Koulutusohjelma aloitettiin Oikeat ominaisuudet -koulutuksella, jossa paneuduttiin muun muassa asiakasymmärrykseen, vaatimustenhallintaan ja priorisointiin. Tämän lisäksi pidettiin myös muita koulutuspäiviä ketteristä toimintatavoista ja tuotehallinnasta, sekä viikoittaisia tilannekatsauksia, joissa seurattiin ketterien menetelmien omaksumista ja suunniteltiin koulutusohjelman etenemistä. Koska kyseessä oli pitkäjänteinen kehitysprosessi, katsottiin useamman kuukauden koulutusohjelman tuovan parhaat hyödyt. 

Valmennuksen aikana opiskeltiin ketterän kehittämisen teoriaa yrityksen omia esimerkkejä käyttäen. Teorian lisäksi tehtiin paljon erilaisia harjoituksia, joiden avulla paneuduttiin ketteriin käytäntöihin ja niiden soveltamiseen jokapäiväisessä kehitystyössä. Harjoitusten avulla myös kartoitettiin sitä, mitkä asiat sujuvat hyvin ja mitä kannattaa kehittää jatkossa.

“On ollut todella avaavaa ja hyödyllistä kuulla ulkopuolisten kouluttajien vinkkejä ja huomioita toiminnan kehittämisestä”, toteaa Chief Product Officer Miska Närhi.

“Timikoulutus on ollut todella toimiva ratkaisu, sillä samalla ryhmän dynamiikka paranee ja päästään paremmin tiimityöhön kiinni.”

Ketteriä valmiuksia koko tiimille

Ketterien valmiuksien tuominen koko tiimille oli koulutuksen ykkösprioriteetti. Koko tiimin kouluttamisen lisäksi yksi työntekijöistä sai opastusta ja valmiuksia Product Ownerina toimimiseen, ja on nyt päässyt ottamaan vastuuta tässä roolissa myös ihan käytännön tasolla.

“Nyt meillä on kaikilla paremmat lähtökohdat siihen, miten homma toimii, mikä auttaa toimimaan paremmin tiimeissä, ottamaan kantaa ja tuomaan tärkeitä asioita esille retrospektiiveissä!”Myös valmennuksen toimintamalli on ollut Närhen mukaan todella toimiva. Koulutuksen runko pidettiin joustavana, ja sitä muokattiin ja täydennettiin esiin nousevien tarpeiden mukaan valmennuksen edetessä.

“Tämä on toiminut meille todella hyvin ja olemme arvostaneet sitä, että tekeminen on ollut konkreettista ja käytännönläheistä sekä tarpeisiimme räätälöityä.”

“Kouluttajat ovat olleet asiansa osaavia. Huomiot ovat olleet teräviä ja niiden avulla olemme saaneet parempia työkaluja kehittää prosesseja.”

Löydetty potentiaali

Aiemmin osalla tiimistä on ollut korkea kynnys osallistua keskusteluun esimerkiksi retrospektiiveissä, mutta valmennuksen ansiosta tämä kynnys on madaltunut, kun erilaiset käytännöt ja termit ovat tulleet tutuiksi. Lisäksi valmennus auttoi konkretisoimaan sen, miten tuotekehitystiimien kannattaa toimia.

“Tätä on saatu hyvin vietyä käytäntöön jo nyt, ja tilanne varmasti jatkaa kehittymistään vielä tulevaisuudessa. Olemme saaneet paljon hyviä kommentteja ja sparrausta, mikä on auttanut meitä selkiyttämään ja kehittämään toimintaamme.”

Parasta valmennuksessa oli nähdä, miten tuotekehitystiimin uudet jäsenet innostuivat työstä ja huomasivat oman potentiaalinsa. Osasta välittyi selkeästi se, kuinka koulutus herätti ajattelemaan asioita uudelta kannalta. Vaikuttaakin siltä, että valmennuksen lopputuloksena on entistä motivoituneempi ja itseohjautuvampi tiimi!

“Valmennuksen lopputuloksena on entistä motivoituneempi ja itseohjautuvampi tiimi. Suosittelen mielelläni valmennusta myös muille tuotekehitysyrityksille ja -organisaatioille!”