Miten Roclan toimitusorganisaation prosessi ja toimintatavat saatiin ketterämmiksi ja tuottamaan enemmän arvoa heidän asiakkailleen. Rocla kehittää, valmistaa ja markkinoi sähköisiä varastotrukkeja ja automaattitrukkijärjestelmiä. Lisäksi yhtiö tarjoaa niiden elinkaaren aikaisia kokonaispalveluita. Rocla on alansa johtava yritys, jonka tuotekehitys on maailmankuulua alallaan.

 

Haaste 

Ohjelmistojen merkitys logistiikkajärjestelmissä kasvaa ja syvenee. Ajan saatossa rakentunut Roclan ohjelmistokehitys oli syntynyt erillisprojektien tarpeisiin. Prosessit, työkalut ja toimintamallit olivat sirpaleisia. Näin Roclan ohjelmistokehitys, valmius ohjelmistomuutoksiin ja versionhallinta eivät enää vastanneet tuotekehityksen tai asiakkaiden tarpeisiin. Ohjelmistojen toimitukset eivät olleet riittävän nopeita, niiden laatu ei ollut tasaista, ja huoltotarpeet veivät liikaa resursseja. Ongelmia nähtiin varsinkin vaatimushallinnan alueella, sekä menetelmissä että työkaluissa.

Ratkaisu 

Contribyte (nykyisin osa Eficodea) analysoi Roclan ohjelmistokehityksen nykytilan, tunnisti ongelmat ja määritteli tavoitteet suhteessa liiketoimintaan. Ohjelmistokehitys tuotiin osaksi tuotekokonaisuutta rakentamalla yksi kehitysmalli ja yhtenäistämällä kehitysprosessit ja -työkalut. Lisäksi auttoimme Roclan ohjelmisto- ja elektroniikka-asiantuntijoita löytämään yhteisen kielen tuotekehityksessä luomalla selkeät viestinnän prosessit ohjelmistokehityksen ja tuotekehityksen välille. Tämä saatiin aikaan vaatimushallinnan käytäntöjen ja ’kielen’ eli terminologian yhtenäistämisellä. Lisäksi vaatimushallinnan työkalutarpeet ja esiteltiin kriteereihin sopivat vaihtoehdot.

Hyödyt

Tehostimme Roclan liiketoimintaa yhdenmukaistamalla ja optimoimalla Roclan ohjelmistokehityksen. Tämä paransi Roclan toiminnan laatua ja toimitusnopeutta ja toi yhtiölle kilpailuetua. Ansiostamme Roclan ohjelmistokehitys on nopeutunut 25 %, mikä nopeuttaa tuotteiden tarjoamista asiakkaille. Tuotteet ovat entistä tasa- ja korkealaatuisempia. Tuotteiden ja ohjelmistojen huoltotarpeiden määrä on pienentynyt. Ohjelmistokehitys ja versionhallinta on tehostunut. Huoltoa on sujuvoittanut merkittävästi mm. päivitysjakelun uudistaminen. Jälkimarkkinointi on tehostunut ja asiakastyytyväisyys noussut. Ohjelmisto- ja elektroniikka-asiantuntijat ymmärtävät entistä paremmin toistensa roolit tuotekehityksessä.