Lue kuinka Eficoden järjestämä workshop auttoi Roidua pääsemään onnistuneesti alkuun Google Cloud -migraatioprojektissa.

“Eficoden kanssa työskentely oli käytännönläheistä ja hauskaa! Eficodelaisilla oli selkeä halu auttaa meitä. Saimme heiltä myös enemmän kuin mitä oletimme, sillä heiltä tuli konsultteja opettamaan meitä myös muistakin aiheista. Se oli loistavaa työtä!”, sanoo Alex Jantunen, Roidun teknologiajohtaja.

Roidun haaste

Voin suositella Eficodea myös muille - Alex Jantunen, Roidu

Roidu on suomalainen yritys, joka toimittaa asiakaspalautelaitteita ja asiakaskokemuksen mittaamista eri alojen yrityksille, kuten vähittäiskaupalle, terveydenhuoltoon, hotelleihin, ravintoloihin ja lentokentille.

Haasteena Roidulla oli pilvialusta, joka teetti tiimille liikaa manuaalista työtä eikä tarjonnut tarvittavaa kehitystä tulevaisuutta ajatellen. Roidu oli päättänyt, että heidän palvelunsa siirrettäisiin Kubernetes-hallintaohjelmistoon, ja yritys pohti sopivaa pilvialustaa ohjelmiston pyörittämiseen.

Eficoden suosituksesta Roidu evaluoi Google Cloud -pilvialustan, ja päätti, että Kubernetes siirrettäisiin Google Cloudiin Haminaan. Sen ansiosta dataa voitaisiin pyörittää Suomessa ja Roidu voisi tulevaisuudessa laajentua globaaliksi yritykseksi. Siirtyminen mahdollistaisi myös automatisoinnin, lisäisi operaatioiden työtehokkuutta ja auttaisi Roidun tiimiä keskittymään paremmin heidän ydinliiketoimintaan, eli tuotteen kehittämiseen.

Voidakseen suorittaa migraation itsenäisesti, Roidu kaipasi käytännönläheistä apua prosessin alkuun saamiseksi.

Eficode säästi Roidun työaikaa jopa 3 viikkoa

Eficode piti Roidulle workshopin, joka räätälöitiin yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Se antoi Roidulle loistavat eväät migraation toteuttamiseen itsenäisesti Roidun tiimin kesken. Eficoden järjestämässä 2 päivän pituisessa workshopissa harjoiteltiin tulevaa Google Cloud -migraatiota, ja perehdyttiin asioihin, joita tulisi huomioida migraatioprosessissa.

Roidulla oli jo etukäteen tiedossa mihin asioihin he haluavat keskittyä workshopissa: “Olimme selvittäneet etukäteen mitkä asiat ovat ympäristössämme tärkeitä, ja workshopissa pääsimme kyselemään näistä kohdista lisää ja harjoittelemaan niitä käytännössä”, kommentoi Alex Jantunen, Roidun teknologiajohtaja.

Roidu koki Eficoden workshopin loistavaksi keinoksi valmistautua yrityksen tulevaan Google Cloud -migraatioon. Workshopin ansiosta Roidun tiimi oppi, kuinka se voi onnistuneesti suorittaa migraation Google Cloud -alustalle.

“Workshop oli ihan älyttömän hyvä!”

“Näin workshopissa todella nopeasti kuinka näitä asioita kuuluu tehdä. Oppiminen tapahtui aivan eri vauhtia, koska workshopissa oli meidän oikean elämän tilanne harjoituksena. Se oli ihan älyttömän hyvä! Arvioni mukaan 2 päivän workshop säästi 2-3 viikkoa meidän työaikaa.”

“Voin suositella Eficodea myös muille,” jatkaa Alex Jantunen, Roidun teknologiajohtaja.

Discover the next step of your DevOps transformation   With our most popular DevOps services