Contribyte, joka on nyt osa Eficodea, auttoi Signant Healthia ottamaan käyttöön ketterän lähestymistavan, joka johti merkittäviin vuosittaisiin säästöihin sekä lisäsi asiakastyytyväisyyttä ja asiakashyötyjä.

Haaste

Signant Healthin organisoituminen ei vastannut asiakastarpeita. Tuotekehitys on Suomessa, kun taas projektitoimituksesta vastasivat erilliset organisaatiot USA:ssa ja Isossa-Britanniassa. Pieni, globaalisti funktioittain hajautettu projektiryhmä räätälöi tuotteen sovellukset lääketutkimuksen tarvetta vastaavaksi ja hoiti myös lääkäreiden ja potilaiden koulutuksen sekä logistiikan. Osin Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston vaatimusten takia syntynyt vesiputousprosessi oli työläs. Tämä yhdistettynä suureen työkuormaan ja dokumentaatiovaatimuksiin teki tuotteiden toimituksista hitaita ja kankeita. 

Näistä johtuen asiakaspalvelun laatu ja asiakastyytyväisyys kärsivät, ja reagointi markkinamuutoksiin oli jähmeää.

Ratkaisu

Eficode analysoi koko Signant Healthin toimitusorganisaation ja -prosessin. Analyysissa havaittiin, että ohjelmistokehityksen roolia koko tuotekehityksen prosessissa ei nähty eikä sen mahdollisuuksia osattu hyödyntää.

Analyysin ja asiakasselvityksen perusteella muutettiin koko Signant Healthin organisaatio sekä yhtiön prosesseja, dokumentaatiota ja työkaluja vastaamaan toimitusorganisaation vaatimuksia.

Asiakastarpeiden ja nopeasti muuttuvien markkinoiden edellyttämä ketteryys rakennettiin sisään yhtiön toimintamalliin. Toimitusorganisaation malli muutettiin aiempaa paikallisemmaksi, jolloin ketteryys ja proaktiivisuus lisääntyivät

Eficode oli mukana myös jalkauttamassa organisaatio- ja toimintatapojen muutosta ja toteuttamassa muutosten vaatimaa viestintää.

Hyödyt

Pitkälti lääketieteen vaatimusten mukaan rakennettu tuotanto-organisaatio muutettiin asiakas- ja palvelu-suuntautuneeksi. Eficoden näkemät, suosittelemat ja toteuttamat muutokset Signant Healthin organisaatioon ja toimitusmalliin saivat aikaan merkittävät vuosittaiset säästöt. Samanaikaisesti asiakashyödyt ja -tyytyväisyys kasvoivat.

Projekti jatkuu edelleen tuotekehityksen optimoinnissa. Eficode vastaa kehityshankkeen etenemisestä ja viestinnästä. Eficode työskentelee kiinteästi myös Signant Healthin johdon kanssa varmistaakseen hankkeen onnistumisen ja auttaa kehityshanketta päivittäisessä työssä.

Signant Health on kasvanut niin henkilömäärältään kuin liikevaihdoltaan yli tuplasti isommaksi yhteistyön aikana. Tästä huolimatta Signant Health pystyy palvelemaan asiakkaitaan tehokkaasti uuden, ketterän lähestymistavan ansiosta.